nabavka

Nabavka

Dobrodošli na stranicu Centralnog sektora nabavke i logistike Crnogorskog Telekoma

Internet prezentacija vam pruža korisne informacije o nabavci roba i usluga, logistici, voznom parku i upravljanju outsourcing-om pomoćnih aktivnosti u vezi sa svakodnevnim poslovanjem.

Trudićemo se da vam pružimo i informacije o drugim temama iz pomenutih oblasti.

Vjerujemo da će vam informacije predstavljene na ovoj web stranici biti korisne.