No hate offline, no hate online

“No hate offline, no hate online”, je jedan od projekata nagrađenih na Telekomovom konkursu za društveno odgovorne projekte “Za svako dobro” za 2014-2015. godinu. U pitanju je projekat suzbijanja govora mržnje na internetu, koga organizuju NVO “Djeca Crne Gore” i Volonterski klub Gimnazije “Slobodan Škerović”, uz podršku Telekoma. Cilj ovog projekta je edukacija mladih ljudi i nastavničkog kadra za sticanje kompetencija potrebnih za prepoznavanje i efikasno djelovanje protiv kršenja ljudskih prava u on-line i off-line svijetu.

U periodu realizacije ovog projekta sproveden je veliki broj aktivnosti: obučeni su vršnjački edukatori i nastavnički kolektiv, te kreirana mreža podrške projektu; sprovedene su brojne vršnjačke radionice za učenike; konstantno je moderirana diskusija na Fejsbuk i Tviter nalozima; organizovane su panel diskusije i javne debate za roditelje, nastavnički kolektiv i učenike; sprovedeno istraživanje o iskustvima i stavovima ciljne grupe o govoru mržnje na internetu; pripremljen informativni materijal za učenike, roditelje i nastavnički kolektiv (brošura).

Zahvaljući ovom projektu djeca iz šest crnogorskih srednjih škola su imala priliku da nauče kako da sigurno koriste internet i mobilni telefon, kako da prepoznaju moguće opasnosti i rizična ponašanja, koje su to posledice rizičnih postupaka, koje pogađaju njih same, ali i druge ljude sa kojima su u kontaktu.