AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

NIKADA NIJE BILO VIŠE IZBORA


Opcije prikazane na ovoj stranici mogu aktivirati korisnici paketa Smart Biznis i Net Biznis. Internet opcije dostupne korisnicima ostalih tarifnih paketa pogledajte ovdje.

Kada se aktivira, dodatak ostaje aktivan (iz mjeseca u mjesec) sve dok ga ne deaktivirate.

Neiskorišćeni sadržaj se ne prenosi u sljedeći mjesec. U mjesecu aktivacije / deaktivacije, sadržaj i pretplata proporcionalni su broju dana korišćenja dodatka.

Nakon potrošenog internet protoka iz dodatka pristup internetu neće automatski biti blokiran – to će zavisiti od osnovne tarife (da li je aktivirana opcija za limit internet potrošnje).

Nakon što aktivirate Internet opciju, ona ostaje aktivna do deaktivacije. Tako svakog mjeseca imate dodatni protok podataka i ne morate brinuti da ćete ostati bez interneta na svom mobilnom uređaju.

Opcija 250 MB
1,90 € mjesečno
Opcija 1 GB 3,90 € mjesečno
Opcija 3 GB 5,90 € mjesečno
Opcija 5 GB 7,90 € mjesečno
Opcija 10 GB 11,90 € mjesečno
Opcija 20 GB 15,90 € mjesečno
Opcija 50 GB 21,90 € mjesečno
Opcija 100 GB 25,90 € mjesečno

Ako potrošite gigabajte uključene u paket i opciju, dalji pristup internetu se blokira, tako da ne morate brinuti o neželjenoj potrošnji. Sadržaj opcije i pretplata proporcionalni su broju dana korišćenja. Neiskorišćeni sadržaj se ne prenosi u naredni mjesec.


INTERNET DOKUP

Dostupno uz Internet opcije! Ako nekad pretjerate sa online aktivnostima i potrošite internet spakovan u paket i opciju, možete dokupiti internet, da premostite do kraja mjeseca.

Dokup 1 GB 1,95 €
Dokup 5 GB 4,95 €

Dokup važi do kraja obračunskog perioda; i ako nije potrošen do kraja mjeseca, tada se deaktivira.

Internet saobraćaj se blokira nakon potrošenog dokupa, tako da nema neželjene internet potrošnje. Dokup važi do kraja obračunskog perioda; ako nije potrošen do kraja mjeseca, tada se deaktivira. Neiskorišćeni protok podataka ne prenosi se u sljedeći mjesec. Korisnik dobija puni sadržaj dodatka i plaća punu cijenu dodatka.

Za sve one kojima su dodatni gigabajti potrebni samo ponekad! Opcija se naplaćuje prilikom aktivacije, a protok podataka uključen u opciju možete koristiti 30 dana od dana aktivacije.

Opcija 250 MB jednokratno
2,40 € mjesečno
Opcija 1 GB jednokratno 4,40 € mjesečno
Opcija 3 GB jednokratno 6,40 € mjesečno
Opcija 5 GB jednokratno 8,40 € mjesečno
Opcija 10 GB jednokratno 12,40 € mjesečno
Opcija 20 GB jednokratno 16,40 € mjesečno
Opcija 50 GB jednokratno 24,40 € mjesečno
Opcija 100 GB jednokratno 28,40 € mjesečno

Nakon potrošenog sadržaja jednokratne opcije, za dalji internet saobraćaj primjenjuje se politika tarifnog paketa koji korisnik koristi. Cijene su sa PDV-om.

Nakon potrošenog sadržaja paketa / opcije / jednokratne opcije, dalji internet saobraćaj se blokira tako da nema neželjene internet potrošnje.