AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top max telefonija

Numeracija

Ova numeracija namijenjena je isključivo poslovnim korisnicima na nivou Crne Gore. Svi zaposleni u okviru kompanije dobijaju novi prefiks, 077, na poslovne brojeve telefona koje su odabrali. MAX telefonija poslovnim korisnicima zadovoljava potrebe za jedinstvenim, prepoznatljivim opsegom brojeva, koji se kompaniji dodjeljuje nezavisno od geografske lokacije.

Ovim se pojednostavljuje upravljanje mrežom brojeva, integrišu se usluge i povećava fleksibilnost u korišćenju brojeva. Poslovni brojevi mogu da se koriste kako bi korisnik bio dostupan u bilo koje vrijeme i na bilo kom mjestu preko svog poslovnog broja, čime se omogućava veća povezanost kompanija sa svojim korisnicima. Pošto je jasno prepoznatljiv kao poslovni broj, korisnicima je jasno kada zovu ili primaju poziv određene kompanije, što povećava njenu prepoznatljivost.

Glavne osobine usluge pristupa poslovnim korisnicima:

  • Servis je namijenjen poslovnim korisnicima.
  • Korisnici mogu da imaju zajednički opseg brojeva za sve zaposlene, iako rade na različitim lokacijama i bez obzira na to da li su mobilni ili fiksni korisnici.
  • Kompanije nemaju potrebu da mijenjaju brojeve kada mijenjaju lokaciju.
  • Korisnici mogu da koriste negeografske brojeve na različitim lokacijama.

Brojevi su šestocifreni. Imate mogućnost da odaberete iste brojeve u MAX telefonija usluzi i u T-Mobile-u. Npr. vaš službeni fiksni telefon je 077/500-101, a službeni u T-Mobile mreži 067/500-101.

Mogućnost skraćenog biranja, četvorocifreni lokali. Na primjer, ako je vaš broj 077/ 500-101, kratki kod za vaš fiksni je 2101, a za vaš mobilni 7101. Više nema potrebe da znate broj mobilnog telefona bilo kog zaposlenog, dovoljno je da znate samo lokal. Besplatni pozivi unutar firme, uključujući fiksne i mobilne brojeve.

Stranica je posljednji put ažurirana 22/05/2013