Član Odbora direktora - Ivan Bartulović

Ivan Bartulović rođen je 1981. godine. Diplomirao je poslovnu ekonomiju 2004. godine, a magistrirao finansijski menadžment 2008. godine na Ekonomskom Fakultetu Univerziteta u Splitu. Školovanje nastavlja u inostranstvu. MBA studije završava 2016. na HHL Leipzig Graduate School of Management u Njemačkoj, te iste godine i EADA Business School u Španiji. Tokom MBA-a studirao je i na Georgetown University (2016.) u SAD-u, te Lingnan University u Kini. Dodatno se usavršavao na Harvard Business School (2014.) na kojoj je specijalizovao područja upravljanja poslovnim transformacijama.

Karijeru je 2004. godine započeo na poslovima finansijskog savjetovanja u Privrednoj banci Zagreb, članici INTESA SANPAOLO BANK Grupe. Od 2010. godine bio je član Uprave i izvršni direktor za strateško upravljanje ljudskim potencijalima u CEMEX grupi, za njihove operacije u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. Od 2016. godine do dolaska u Hrvatski Telekom bio je u A1 Grupi kao član Leadership tima i glavni direktor za ljudske potencijale i korporativne komunikacije za poslovne segmente u Hrvatskoj i Makedoniji. Nadzorni odbor Hrvatskog Telekoma imenovao je Ivana Bartulovića članom Uprave za ljudske resurse Hrvatskog Telekoma d.d., na razdoblje od tri godine počev od 1. marta 2019. godine.

Za člana Odbora direktora Crnogorskog Telekoma AD Podgorica izabran je na Redovnoj Skupštini akcionara 29. maja 2019. godine.