Član Odbora direktora - Marc Stehle

Marc Stehle rođen je 1967. godine. Studirao je poslovnu ekonomiju, te stekao je zvanje diplomiranog ekonomiste na Univerzitetu primijenjenih nauka u Düsseldorfu, SR Njemačka.  Svoju karijeru je započeo u sektoru za reviziju društva Ernst&Young. Od 1996. godine je u Deutsche Telekomu AG, na različitim rukovodećim funkcijama u različitim područjima, kao što su sjedište Grupe, prodaja i usluge, te IT usluge.

U periodu od 2008 – 2014. godine obavljao je više rukovodećih funkcija u T-Systems International GmbH, gdje je između ostalog bio na poziciji višeg direktora za finansije i kontroling, kao i na poziciji glavnog direktora za finansije društva T-Systems GEI GmbH. Od 2015. godine, Marc Stehle ponovo radi za Deutsche Telekom AG. Trenutno je na poziciji potpredsjednika za finansijski kontroling za Evropu u Deutsche Telekomu AG, gdje je odgovoran za procese finansija i kontrolinga, kao što su upravljanje novčanim tokovima, računovodstvo, planiranje, izvještavanje i odnosi s investitorima.

Za člana Odbora direktora Crnogorskog Telekoma AD Podgorica izabran je na Redovnoj Skupštini akcionara 30. maja 2018. godine. Re-izabran je na Redovnoj Skupštini akcionara 2019. godine.