Član Odbora direktora - Tripko Krgović

Tripko Krgović rođen je 1977. godine u Beogradu. Ekonomski fakultet i postdiplomske studije završio je na Univerzitetu Crne Gore. Karijeru je započeo 2004. godine u Komisiji za hartije od vrijednosti. Godine 2005. bio je u DZU Moneta na poziciji finansijskog analitičara.

Godine 2006. postaje Izvršni direktor Moneta Broker-diler u kojoj radi sve do 2010. godine. Napušta operativnu funkciju 2008. godine i prelazi na poziciju člana Odbora direktora Monete i u potpunosti se posvećuje investitorskom aktivizmu na domaćem i regionalnom tržištu kapitala. Od 2008-2016. godine  bio je član Odbora direktora, Revizorskog i Komiteta za naknade Cnogorskog Telekoma. U periodu od 2013-2104. godine obavljao je dužnost člana Odbora direktora Centralne depozitarne agencije. Godine 2016. postaje član  Odbora direktora Jugopetrola ad, a naredne godine postaje i član Uprave Društva za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest  Banja Luka. Tokom navedenih godina rada i zastupanja manjinskih akcionara bio je i član Odbora direktora Budvanske rivijere ad, Ulcinjske rivijere ad, Otrant komerca. Rukovodio je radom praktično svih značajnijih udruženja akcionara,  uključujući i udruženja akcionara poput Trebjese Nikšić i Kombinata aluminijuma Podgorica. Član je Savjeta Crnogorske Asocijacije manjinskih akcionara.

Za člana Odbora direktora Crnogorskog Telekoma AD Podgorica izabran je na Redovnoj Skupštini akcionara 29. maja 2019. godine.