Gordani Blagojević iz Telekoma nagrada za najbolju menadžerku

23. 12. 2019.

Nakon glavne nagrade Unije poslodavaca (UPCG) za društveno odgovorno poslovanje, u Crnogorski Telekom je ovog mjeseca stiglo još jedno veliko priznanje. Direktorica Sektora finansija u Telekomu, Gordana Blagojević, dobila je nagradu UPCG za najbolju menadžerku u sektoru privrede.

Na svečanoj ceremoniji „Druženje sa najboljima“, koju su UPCG i Asocijacija poslovnih žena (APŽ) organizovale u hotelu CentreVille, Unija poslodavaca dodijelila je nagrade najboljim menadžerkama u Crnoj Gori u sektoru privrede, javnog i civilnog sektora i medija.

Dodjela nagrada uspješnim poslovnim ženama ima za cilj da dodatno podsjeti na snagu ženskog liderstva i značaj većeg učešća žena na pozicijama upravljanja i rukovođenja, saopšteno je tokom dodjele nagrade.

„Mnogo sam srećna i zahvalna na prestižnoj nagradi. Hvala Uniji poslodavaca i Asocijaciji poslovnih žena na organizaciji ovakvog događaja, koji će, sigurna sam, pospješiti dalji razvoj žena u biznisu. Takođe, dugujem zahvalnost Crnogorskom Telekomu koji je omogućio moj poslovni rast i razvoj. Naravno, sve ovo ne bi bilo moguće bez podrške supruga i moje porodice, bez koje, sasvim sigurno, ne bih bila tu gdje jesam“, poručila je Blagojević.

Blagojević je u Telekomu od 2009. godine obavljala različite rukovodeće poslove u sektoru finansija u toj kompaniji – od menadžera u odjeljenju računovodstva, preko korisničkih finansija, kontrolinga kao i direktora odjeljenja računovodstva. Za direktoricu Sektora finansija imenovana je u maju 2017. godine, kada postaje i članica Menadžment komiteta u Telekomu.