Predsjednik Odbora direktora - Siniša Đuranović

Siniša Đuranović je rođen 1972. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1997. godine. Od 2010. do 2013. godine je pohađao IEDC poslovnu školu na Bledu – President MBA. Karijeru je započeo u advokatskoj kancelariji Filipović koja se bavila privatizacijama većih privrednih društava (Hrvatski Telekom, Privredna banka…), te savjetovanjem međunarodnih klijenata i kupaca i prodavaca u većim akvizicijama.

Pridružio se Hrvatskom Telekomu 2000. godine na poziciji Pomoćnika direktora za regulatorne poslove. Direktor reulatornih poslova je postao 2002. godine, a Izvršni direktor regulatornih poslova i prava konkurencije 2005. godine. Na ovoj poziciji se zadržao do 2009. godine kada je imenovan za Glavnog pravnog savjetnika/Operativnog direktora za pravne, regulatorne i poslove konkurencije, odnose sa javnim institucijama i usklađenost poslovanja. U periodu od 2002. do 2014. godine bio je član Nadzornog odbora Eronet pokretnih komunikacija doo Bosna i Hercegovina i T-Mobile Hrvatska doo, zamjenik predsjednika u Combis-u doo i HT Mostar doo Bosna i Hercegovina, te predsjednik Nadzornog odbora Iskon Interneta doo. Trenutno u Hrvatskom Telekomu pokriva pozicije Direktora sektora veleprodaje, glavnog pravnog savjetnika i starijeg potpredsjednika, a odlukom Izvršnog direktora odgovoran je i za koordinaciju poslova iz područja ljudskih resursa. Takođe trenutno predsjedava Nadzornim odborom Optima Telekoma dd, a član je uprave Američke privredne komore u Hrvatskoj.

Za člana Odbora direktora Crnogorskog Telekoma, kojim predsjedava, je izabran na Redovnoj Skupštini akcionara održanoj 31. Maja 2017. godine. Re-izabran je na Redovnoj Skupštini akcionara 2018. i 2019. godine.