<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NQNGLFF&l=dataLayer" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Valentina Radulović

Valentina Radulović je rođena 1979. godine. Diplomirala je na PMF-u Univerziteta Crne Gore, a zvanje magistra prirodnih nauka za oblast informacionih tehnologija stekla je na Internacionalnom fakultetu Univerziteta Sheffield. Poslovnu karijeru započela je kao pripravnik u Crnogorskom Telekomu 2003. godine, nakon čega je pokrivala brojna odgovorna mjesta u okviru Sektora tehnike. Svojim sveobuhvatnim pristupom kako tehnološkim tako i korporativnim strateškim ciljevima dala je značajan doprinos brojnim IT/NT projekatima i aktivnostima.

Imenovana je za direktoricu Sektora tehnike 1. novembra 2017. godine, kada postaje i članica Menadžment komiteta Crnogorskog Telekoma.