nabavka

O nama

"Naš glavni cilj je da pružimo podršku internim kupcima u poslovima kupovine, logistike, voznog parka i aktivnostima iz oblasti nekretnina“

Nabavku roba i usluga u Crnogorskom Telekomu obavlja Sektor nabavke i logistike (SN). Proces kupovine u Crnogorskom Telekomu je centralizovan. Crnogorski Telekom koristi dva brenda: T-Com i T-Mobile.

Odabir dobavljača, pregovori o cijenama i uslovima isporuke, zaključivanje ugovora i odnosi sa klijentima su u isključivoj nadležnosti SN-a. SN u velikoj mjeri koristi prednosti mreže ugovora Deutsche Telekoma. SN ima ulogu posrednika između internih zahtjeva i ponuda dobijenih od dobavljača, kako bi nabavila robe i usluge za organizacione jedinice u zahtijevanoj količini, kvalitetu, vremenu i najpovoljnijoj mogućoj cijeni. SN upravlja, u smislu metodologije i osoblja, sa četiri podsektora specijalizovanih za određenu vrstu roba i usluga.

Stranica je posljednji put ažurirana 16/08/2011