AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Crna Gora postaje dio T svijeta

26.09.2006.

Crna Gora postaje dio T svijeta 1

(Podgorica, 26. septembar 2006) Telekom Crne Gore, Monet i Internet Crna Gora na današnjoj konferenciji za medije predstavili su novi korporativni identitet kojim, zajedno sa svojim korisnicima, postaju dio globalne T porodice Deutsche Telekoma. Telekom Crne Gore, čiji je većinski vlasnik sa76,53% Mađar Telekom (čiji je Deutsche Telekom većinski vlasnik 59%), od danas postaje Crnogorski Telekom i zajedno sa Internetom Crna Gora korisnicima fiksne telefonije i interneta nudiće najsavremenije usluge i servise pod zajedničkim brendom T-Com. Monet mijenja ime u T-Mobile Crna Gora, pa će usluge mobilne telefonije od danas pružati pod brendom T-Mobile.

Crna Gora postaje dio T svijeta 2

Deutsche Telekom grupa je, kao jedna od vodećih telekomunikacionih kompanija u svijetu, prepoznala potencijal crnogorskog tržišta. Svoje dugogodišnje iskustvo u pružanju vrhunskih telekomunikacionih usluga prenosi na Crnogorski Telekom i T-Mobile Crna Gore, koji postaju članovi globalne T porodice Deutsche Telekoma.

Novi razvoj će uključiti promjenu korporativnog identiteta, te formiranje dva segmenata grupe, T-Com i T-Mobile. Uz mogućnost korišćenja prednosti globalnih robnih marki, ovu telekomunikacionu grupu očekuje snažan razvoj, unapređenje poslovanja i jačanje konkurentnosti. Vrhunska tehnologija koja zadovoljava potrebe svih korisnika Deutsche Telekoma širom svijeta, biće na raspolaganju i crnogorskim građanima.

Dolazak T brenda na crnogorsko tržište predstavlja potvrdu dosadašnjeg rada ove tri komanije, stalnog napretka, ulaganja u tehnološki razvoj i brige za korisnike, kao i spremnost za integraciju u savremene međunarodne poslovne tokove. To istovremeno znači i ulazak najvišeg kvaliteta i najsavremenijih svjetskih standarda na naše tržište, a međunarodno iskustvo T-Com-a i T-Mobile-a biće na najbolji način u službi crnogorskog biznisa i građana.

Korisnici fiksne i mobilne telefonije i interneta će dobiti ne samo sigurne, savremene i inovativne usluge, već i kompaniju koja u središte svog djelovanja stavlja krajnjeg korisnika kao primarni motiv za stalno usavršavanje ponude.

Vodeće i prepoznatljive vrijednosti T-Mobile: pouzdanost i povjerenje, jednostavnost i inspiracija, kao i ključne vrijednosti T-Com-a : posvećenost korisnicima, stručnost i inovativnost, postaju naše zajedničke vrijednosti koje će ove kompanije podijeliti s korisnicima.

Na konferenciji za medije govorili su: Michal Guenther (Majkl Ginter), član Odbora direktora T-Mobile International, Miodrag Ivanović, izvršni direktor T-Mobile Crna Gora, Volfgang Hauptman (Wolfgang Hauptmann), viši izvršni potpredsjednik T-Com i član Odbora direktora Crnogorskog Telekoma i Slavoljub Popadić, v.d. izvršnog direktora Crnogorskog telekoma/T-Com-a.

Deutsche Telekom

Deutsche Telekom je, kao jedan od najznačajnijih pružalaca telekomunikacionih usluga, prisutan u približno 50-ak zemalja, na najznačajnijim tržištima Evrope, Azije i Amerike. Kao kompanija koja svojim korisnicima pruža puni spektar usluga, objedinjujući fiksnu telefoniju, mobilnu telefoniju, prenos podataka, Internet i međunarodne komunikacije, inovativnim pristupom postavljamo nove standarde.

Više od 40 % godišnjeg prihoda 2005. god. Deutsche Telekom je ostvario van Njemačke. S ciljem da postignemo najbrži rast među kompanijama integrisanih telekomunikacija u Evropi, u središte svog djelovanja stavljamo krajnjeg korisnika kao primarni motiv za stalno usavršavanje ponude. Naši privatni i poslovni korisnici širom svijeta koriste bogatu paletu telekomunikacione tehnologije prepoznatljive po kvalitetu, efikasnosti i inovaciji ponude.

U svom poslovanju razvili smo strategiju utemeljenu na principima održivog razvoja, vodeći računa o sociološkim i ekološkim aspektima svoga djelovanja.

Uprkos brojim tehnološkim inovacijama karakterističnim za naše usluge, najvećom vrijednošću smatramo upravo ljude koji čine T-Grupu. Poštujući kulturno nasljeđe naših zaposlenih, oslanjamo se na njihove jedinstvene kvalitete, što je od presudne važnosti za uspjeh naše kompanije.

T-Com

T-Com je organizaciona jedinica Deutsche Telekom grupe i jedan od vodećih pružalaca usluga fiksne telefonije u Evropi. Korisnici T-Coma mogu zadovoljiti sve svoje telekomunikacione potrebe, računajući na potpuni spektar usluga iz područja govorne telefonije, prenosa podataka, pristupa lokalnim mrežama i Internetu, bežičnog pristupa lokalnim računarskim mrežama ili satelitske komunikacije.

U 2005. godini, T-Com podružnice istočne Evrope učestvovale su s približno 2.5 od ukupno 24.7 biliona EUR godišnjeg prihoda Kompanije.
Ostvarujući veliki udio svjetskog Internet prometa, razvijamo nove i modernije načine komuniciranja. Posebno se ističe WLAN, koji omogućava lokalno umrežavanje bežičnim putem. Naše poslovanje se temelji na savremenoj mrežnoj infrastrukturi, čiji su važan dio optička vlakna, temelj IP i svih ostalih mreža. Isto tako, primjenjujemo svjetska dostignuća u pristupnim mrežama (ADSL), kao i u mrežama okosnicama (SDH, ATM tehnologije).

Kao korisnik T-Coma možete se slobodno usmjeriti svoju pažnju na vlastito poslovanje, znajući da imate našu potpunu podršku, koja podrazumijeva kvalitetna rješenja i ekspeditivnu realizaciju.

Našim osnovnim prednostima smatramo iskustvo i znanje, mudrost i mlade kreativne ljude, zahvaljujući kojima nudimo efikasna, inovativna i prilagodljiva rješenja za potrebe naših korisnika.

U skladu sa sviješću o ulozi na globalnom nivou, brinemo o svom okruženju i budućnosti, što potvrđujemo realizacijom niza istraživačkih projekata i humanitarnih akcija.