AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

kako do nas

Obavještenja


12. 7. 2019.

Crnogorski Telekom organizuje nagradnu igru za svoje registrovane korisnike postpejd i pripejd govornih paketa (osim turistčkog paketa), fizička lica. Nagradna igra će trajati u periodu od 15. 7. do 15. 8. 2019. Pravila nagradne igre možete pogledati ovdje.

27. 6. 2019.

Obavještenje o izmjeni uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom - fizička lica

Od 1. avgusta 2019. godine izmijeniće se uslovi ugovoreni pretplatničkim ugovorom za usluge koje koristite u mobilnoj i/ili fiksnoj telefoniji Crnogorskog Telekoma i to:

 • Korisnici Max paketa koji su u aktuelnoj ponudi (Max 1.1 / Max 2.1 / Max 3.1 / Max 6.1 / Max Pro 1) dobiće mjesečno dodatnih 1 GB interneta, osim paketa Max Pro 1 koji će dobiti dodatnih 20 GB interneta mjesečno. Korisnici ovih paketa plaćaće mjesečnu pretplatu veću za 1,05 eura.
 • Korisnici Smart paketa (Smart Plus 5 / Smart Plus 15 / Smart Plus 25 / Smart Plus 50 / Smart 5 / Smart 15) dobijaju 1 GB interneta koji je 1. avgusta potrebno aktivirati slanjem poruke 1GB PROMO na 1467. Jednom aktivirani GB ostaju korisniku dok god je na tom Smart tarifnom paketu. Korisnici ovih paketa plaćaće mjesečnu pretplatu veću za 1,05 eura.
 • Korisnici Smart 5' i Smart 15' paketa dobijaju 1 GB interneta koji je 1. avgusta potrebno aktivirati slanjem poruke 1GB PROMO na 1467. Jednom aktivirani GB ostaju korisniku dok god je na tom Smart tarifnom paketu. Korisnici ovih paketa plaćaće mjesečnu pretplatu 6,95 eura za Smart 5', odnosno 16,95 eura za Smart 15’.
 • Verzije Max tarifnih paketa koje više nijesu u aktuelnoj ponudi dobiće dodatnih 1 GB interneta mjesečno, osim Max Pro paketa koji će dobiti dodatnih 20 GB interneta mjesečno, a plaćaće sljedeće mjesečne iznose pretplata:
  • Max 1.0 – 10,95 eura
  • Max 2.0 – 16,95 eura
  • Max 3.0 – 21,95 eura
  • Max 4.0 – 30,95 eura
  • Max Pro – 56,95 eura
 • Korisnici postpejd tarifa u okviru Magenta 1 paketa dobiće dodatne GB uključene u postpejd tarife i to:
   • Magenta 1 paketi koji više nijesu u aktuelnoj ponudi i Magenta 1 M paket koji je u aktuelnoj ponudi: dodatnih 1GB interneta mjesečno
   • Magenta 1 L paket koji je u aktuelnoj ponudi: dodatnih 5 GB interneta mjesečno
   • Magenta 1 XL paket koji je u aktuelnoj ponudi: dodatnih 20 GB interneta mjesečno
  • Mjesečne pretplate za ove pakete iznosiće:
   • Magenta 1 M paket koji je u aktuelnoj ponudi 30,90 eura
   • Magenta 1 L paketi koji nijesu u aktuelnoj ponudi, kao i Magenta L paket koji je u aktuelnoj ponudi 37,90 eura
   • Magenta 1 XL V1 paket koji nije u aktuelnoj ponudi 47,90 eura
   • Magenta 1 XL V2 paket koji nije u aktuelnoj ponudi, kao i Magenta 1 XL paket koji je u aktuelnoj ponudi 51,90 eura
 • Cijena minuta ka svim mrežama u Crnoj Gori izonosiće 0,18 eura. Ova promjena se odnosi na sljedeće postpejd pakete za fizička lica: Smart grupa paketa, Max grupa paketa, Mono paket, Plus paket, Bonus postpejd (za korisnike paketa Magenta 1), Plus 2 paket, Tango postpejd paket, kao i postpejd paketi u okviru Magenta 1 paketa.

Cijene su prikazane sa uračunatim PDV-om.

S obzirom na to da se novi uslovi razlikuju od onih utvrđenih pretplatničkim ugovorom, ukoliko koristite neki od navedenih postpejd paketa, do dana početka primjene navedenih izmjena možete da sa Crnogorskim Telekomom bezuslovno raskinete ugovor za korišćenje paketa i o tome u pisanoj formi obavijestite Crnogorski Telekom u nekoj od poslovnica (ili poslovnici ovlašćenih partnera), ili slanjem zahtjeva poštom na adresu Crnogorskog Telekoma – izuzev ako ste tokom trajanja ugovora kupili uređaj ili opremu na rate kada ste u obavezi da prilikom raskida ugovora izmirite preostale rate u cjelosti i tim povodom dođete u neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma (ili poslovnicu ovlašćenih partnera).

U slučaju da nijeste u mogućnosti da to uradite (lice sa invaliditetom), pozovite korisnički centar na broj 1500 i zatražite da ugovor zaključite na mjestu prebivališta (u svom stanu).

U slučaju da ne postupite na jedan od navedenih načina, smatraćemo da ste saglasni da nastavite korišćenje paketa koji trenutno imate sa izmijenjenim uslovima.

Crnogorski Telekom je o navedenim promjenama dana 28. 6. 2019. godine obavijestio korisnike na sljedeći način: u dnevnom listu Pobjeda, na internet stranici www.telekom.me, preko Extra TV platforme, SMS-om gdje je primjenjivo, i dostavljenjem teksta ovog obavještenja uz račun za jun 2019. godine.

Koristimo priliku da podsjetimo da je Crnogorski Telekom u aprilu 2019. uveo nove postpejd tarife Non-stop koje prvi put sadrže odvojene minute ka drugim mrežama, minute u mreži i više interneta u odnosu na ostale postpejd tarife koje su u aktuelnoj ponudi ili su povučene iz ponude. Cijene minuta i pretplate Non-stop tarifnih paketa ostaju nepromijenjene, a korisnici mogu sa postojećih tarifa preći na neku od novih tarifa koje, između ostalog, imaju i neograničene minute ka svim mrežama u Crnoj Gori.


27. 6. 2019.

Obavještenje o izmjeni uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom - pravna lica

Od 1. avgusta 2019. godine izmijeniće se uslovi ugovoreni pretplatničkim ugovorom za usluge koje koristite u mobilnoj telefoniji Crnogorskog Telekoma, i to:

 • Korisnici Smart paketa (Smart Team Plus 5 / Smart Team 5 / Smart Team 5') imaće na raspolaganju 500 MB interneta protoka mjesečno u nacionalnom saobraćaju, a plaćaće mjesečnu pretplatu 5,99 eura (veću za 0,81 eura u odnosu na trenutnu ponudu).
 • Korisnici Smart paketa (Smart Team Plus 15 / Smart Team 15 / Smart Team 15') imaće na raspolaganju 1 GB interneta protoka mjesečno u nacionalnom saobraćaju, a plaćaće mjesečnu pretplatu 15,99 eura (veću za 0,48 eura u odnosu na trenutnu ponudu).
 • Korisnici Smart paketa (Smart Team Plus 25 / Smart Team 25 / Smart Team 25') imaće na raspolaganju 1 GB interneta protoka mjesečno u nacionalnom saobraćaju, a plaćaće mjesečnu pretplatu 25,99 eura (veću za 0,13 eura u odnosu na trenutnu ponudu).
 • Korisnici Smart paketa (Smart Team Plus 50 / Smart Team 50 / Smart Team 50') imaće na raspolaganju 1 GB interneta protoka mjesečno u nacionalnom saobraćaju, a plaćaće mjesečnu pretplatu 51,99 eura (veću za 0,27 Eur u odnosu na trenutnu ponudu).
 • Smart Biznis paketi koje više nijesu u aktuelnoj upotrebi imaće 1 GB internet protoka mjesečno u nacionalnom saobraćaju uključen u tarifu, a plaćaće sljedeće mjesečne iznose pretplata:
  • Smart Biznis 7 – 7,99 eura
  • Smart Biznis 15 – 15,99 eura
  • Smart Biznis 25 – 25,99 eura
  • Smart Biznis Premium – 50,99 eura
 • Cijena minuta ka svim fiksnim i mobilnim mrežama u Crnoj Gori iznosiće 0,179 eura; tarifni interbal za pozive ka svim fiksnim i mobilnim mrežama u Crnoj Gori biće 60 sekundi. Ova promjena važiće za korisnike sljedećih postpejd paketa van aktuelne ponude: Smart Biznis grupa paketa, Smart Team Plus grupa paketa, Smart Team grupa paketa, Smart Team' grupa paketa.
 • Za korisnike postpejd paketa Mono, cijena minuta ka svim fiksnim i mobilnim mrežama u Crnoj Gori iznosiće 0,179 eura.

Cijene su prikazane sa uračunatim PDV-om.

S obzirom na to da su navedene izmjene nepovoljnije od uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom, do dana početka primjene navedenih izmjena možete da:

 • sa Crnogorskim Telekomom bezuslovno raskinete ugovor za korišćenje paketa i o tome u pisanoj formi obavijestite Crnogorski Telekom u nekoj od poslovnica (ili poslovnici ovlašćenih partnera), ili slanjem zahtjeva poštom na adresu Crnogorskog Telekoma – izuzev ako ste tokom trajanja ugovora kupili uređaj ili opremu na rate kada ste u obavezi da prilikom raskida ugovora izmirite preostale rate u cjelosti i tim povodom dođete u neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma (ili poslovnicu ovlašćenih partnera).
 • sa Crnogorskim Telekomom zaključite ugovor za korišćenje nekog drugog paketa iz ponude (Smart Biznis iz aktuelne ponude ili drugi paket prema Vašim potrebama) i u tom slučaju potrebno je da posjetite neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma (ili poslovnica naših ovlašćenih partnera) ili da kontaktirate agenta prodaje zaduženog za vašu kompaiju.

U slučaju da nijeste u mogućnosti da to uradite (lice sa invaliditetom), pozovite korisnički centar na broj 1515 i zatražite da ugovor zaključite na mjestu prebivališta (u svom stanu).

U slučaju da ne postupite na jedan od navedenih načina, smatraćemo da ste saglasni da nastavite korišćenje paketa koji trenutno imate sa izmijenjenim uslovima.

Crnogorski Telekom je o navedenim promjenama dana 28. 6. 2019. godine obavijestio korisnike na sljedeći način: u dnevnom listu Pobjeda, na internet stranici www.telekom.me, SMS-om, i dostavljenjem teksta ovog obavještenja uz račun za jun 2019.

Koristimo priliku da podsjetimo da je Crnogorski Telekom u aprilu 2019. uveo nove postpejd opcije za Smart Biznis pakete iz aktuelne ponude, koje sadrže odvojene minute ka drugim mrežama, minute u mreži i više interneta u odnosu na ostale postpejd tarife. Cijene minuta i pretplate Smart Biznis tarifnih paketa ostaju nepromijenjene, a korisnici mogu sa postojećih tarifa preći na neku od novih tarifa i opcija.


6. 6. 2019.

Od 8. 7. 2019. godine cijene poziva i SMS-a u nacionalnom saobraćaju u svim pripejd paketima, izuzev paketa ''Volim'', biće promijenjene na sljedeći način:

Aktuelna cijena Nova cijena
Pozivi prema svim mrežama u CG 0,1830 €/min 0,1999 €/min
SMS prema svim mrežama u CG 0,0407 € 0,0500 €

Cijene su sa PDV-om.

Sve povoljnosti tarifnih paketa ostaju nepromijenjene.
Najpovoljniju komunikaciju omogućavaju pripejd opcije – za pozive, poruke, internet, ili kombinovano. Korisnici ih mogu aktivirati u Super meniju *111# (ovaj poziv je besplatan).

31. 5. 2019.

OBAVJEŠTENJE O IZMJENI USLOVA UTVRDJENIH PRETPLATNIČKIM UGOVOROM

Počev od od 01.07. 2019. godine Crnogorski Telekom će izmijeniti cijene koje se odnose na sljedeće stavke cjenovnika usluga mobilne i/ili fiksne mreže Crnogorskog Telekoma:

Naknade za ponovno uključenje korisnika
Naknade za ponovno uključenje korisnika u slučaju privremenog isključenja (isključenje odlaznih poziva ili isključenje i odlaznih i dolaznih poziva usljed neplaćanja računa u roku definisanim Opštim uslovima korišćenja) biće povećana sa postojećih 0,92 EUR za korisnike mobilne telefonije i 0,81EUR za korisnike fiksne telefonije na 1,45 EUR (sa PDV-om).

Odnosi se na fizička i pravna lica.

Podsjećamo korisnike koji to do sada nijesu činili, da ubuduće blagovremeno izmiruju svoje ugovorne obaveze kako bi izbjegli plaćanje naknade za ponovno uključenje.

Identifikacija dolaznih poziva
Mjesečna pretplata za uslugu identifikacije dolaznih poziva za korisnike fizička lica povećaće se sa 0,56 EUR na 0,99 EUR (sa PDV-om); Promjena se odnosi na korisnike govornih usluga fiksne telefonije, pri čemu će korisnicima Standard i Super paketa cijena usluge ostati nepromijenjena.

Extra TV Mini
Mjesečna pretplata za inovirani Extra TV Mini paket za korisnike fizička lica umjesto dosadašnjih 6,15 EUR iznosiće 6,99 EUR sa PDV-om. Extra TV Mini paket je od njegovog uvođenja, obogaćen sa preko 25 atraktivnih kanala, uključujući i najpopularnije regionalne kanale, čime se ukupan broj dostupnih kanala povećao na 54, a u narednom periodu se očekuje dodatno proširenje broja kanala.

28. 3. 2019.

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE POSTPEJD PAKETA MONO – FIZIČKA LICA

Od 1. maja 2019. godine izmijeniće se ugovoreni uslovi korišćenja paketa MONO postpejd za fizička lica.

U skladu sa odredbom člana 159 stav 6 Zakona o elektronskim komunikacijama (''Službeni list Crne Gore'' br 40/13 i /17) i instrukcijama i zahtjevima Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost o načinu primjene pomenute odredbe radi usaglašavanja cijena paketa u skladu sa navedenim Zakonom, Crnogorski Telekom je u obavezi da cijene postpejd paketa MONO za fizička lica usaglasi sa cijenama postpejd paketa Max 1.1 koji je aktuelni i najkorišćeniji postpejd paket za fizička lica u ponudi Crnogorskog Telekoma. Napominjemo, u dosadašnjem periodu najkorišćeniji paket u našoj postpejd ponudi za fizička lica bio je Smart Plus 5 paket, a cijene postpejd paketa Mono bile su usaglašene sa cijenama Smart Plus 5 paketa.

Navedena promjena ugovorenih uslova podrazumijeva sljedeće:

 • Sniženje cijene interneta sa 0,0420 eura na 0,0030 eura za 100 KB (tj. sa 0,43 eura na 0,0305 eura za 1 MB).
 • Povećanje cijene poziva ka svim mrežama u Crnoj Gori sa 0,1332 eura na 0,1490 eura.
 • Povećanje cijene SMS-a ka svim mrežama u Crnoj Gori sa 0,0207 eura na 0,0305 eura.
 • Povećanje cijene SMS ka mrežama u Srbiji sa 0,0207 eura na 0,0610 eura.

Cijene su prikazane sa uračunatim PDV-om.

S obzirom na to da su navedene izmjene, moguće, nepovoljnije od uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom, do dana početka primjene navedenih izmjena korisnik može da:

- sa Crnogorskim Telekomom bezuslovno raskine ugovor za korišćenje Mono paketa, i o tome u pisanoj formi obavijesti Crnogorski Telekom u nekoj od poslovnica (ili poslovnici ovlašćenih partnera), ili slanjem tog obavještenja poštom na adresu Crnogorskog Telekoma – izuzev ako je korisnik tokom trajanja ugovora kupio uređaj ili opremu na rate, kada je u obavezi da prilikom raskida ugovora izmiri preostale rate u cjelosti i tim povodom dođe u neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma (ili poslovnicu ovlašćenih partnera).

- sa Crnogorskim Telekomom zaključi ugovor za korišćenje nekog drugog paketa iz ponude (Max 1.1 ili drugi paket prema potrebama korisnika) i u tom slučaju potrebno je da posjeti neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma (ili poslovnica naših ovlašćenih partnera).

U slučaju da korisnik nije u mogućnosti da to uradi (lice sa invaliditetom), potrebno je da pozove korisnički centar na broj 1500 i zatraži da ugovor bude zaključen na mjestu prebivališta (u stanu).

U slučaju da korisnik ne postupi na jedan od navedenih načina, smatraćemo da je saglasan da nastavi korišćenje paketa MONO sa izmijenjenim uslovima.

Crnogorski Telekom je o navedenim promjenama dana 28. 3. 2019. godine obavijestio korisnike na sljedeći način: u dnevnom listu Vijesti, na internet stranici www.telekom.me, kao i SMS-om.


28. 3. 2019.

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE MONO PAKETA – PRAVNA LICA

Od 1. maja 2019. godine izmijeniće se ugovoreni uslovi korišćenja paketa MONO postpejd za pravna lica.

U skladu sa odredbom člana 159 stav 6 Zakona o elektronskim komunikacijama (''Službeni list Crne Gore'' br 40/13 i /17) i instrukcijama i zahtjevima Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost o načinu primjene pomenute odredbe radi usaglašavanja cijena paketa u skladu sa navedenim Zakonom, Crnogorski Telekom je u obavezi da cijene postpejd paketa MONO za pravna lica usaglasi sa cijenama postpejd paketa Smart Biznis 7 koji je aktuelni i najkorišćeniji postpejd paket za pravna lica u ponudi Crnogorskog Telekoma. Napominjemo, u dosadašnjem periodu najkorišćeniji paket u našoj postpejd biznis ponudi bio je Smart Team Plus 5 paket, te su cijene postpejd paketa Mono bile su usaglašene sa njim.

Navedena promjena ugovorenih uslova podrazumijeva sljedeće:

 • Povećanje cijene poziva ka svim mrežama u Crnoj Gori sa 0,1035 eura na 0,1321 eura.
 • Povećanje cijene video poziva prema svim mrežama u Crnoj Gori sa 0,1035 eura na 0,1321 eura.
 • Povećanje cijene SMS ka svim mrežama u Crnoj Gori sa 0,0207 eura na 0,0305 eura.
 • Povećanje cijene SMS ka mrežama u Srbiji sa 0,0207 eura na 0,0508 eura.

Cijene su prikazane sa uračunatim PDV-om.

S obzirom na to da su navedene izmjene, moguće, nepovoljnije od uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom, do dana početka primjene navedenih izmjena korisnik može da:

- sa Crnogorskim Telekomom bezuslovno raskine ugovor za korišćenje Mono paketa i o tome u pisanoj formi obavijesti Crnogorski Telekom u nekoj od poslovnica (ili poslovnici ovlašćenih partnera), ili slanjem tog obavještenja poštom na adresu Crnogorskog Telekoma – izuzev ako je korisnik tokom trajanja ugovora kupio uređaj ili opremu na rate kada je u obavezi da prilikom raskida ugovora izmiri preostale rate u cjelosti i tim povodom dođe u neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma (ili poslovnicu ovlašćenih partnera).

- sa Crnogorskim Telekomom zaključi ugovor za korišćenje nekog drugog paketa iz ponude (Smart Biznis Intro ili drugi paket prema potrebama korisnika) i u tom slučaju potrebno je da posjeti neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma (ili poslovnica naših ovlašćenih partnera), ili da kontaktira agenta prodaje zaduženog za firmu u kojoj je zaposlen.

U slučaju da korisnik nije u mogućnosti da to uradi (lice sa invaliditetom), potrebno je da pozove korisnički centar na broj 1515 i zatraži da ugovor zaključi na mjestu prebivališta (u svom stanu).

U slučaju da korisnik ne postupi na jedan od navedenih načina, smatraćemo da je saglasan da nastavi korišćenje paketa MONO sa izmijenjenim uslovima. Crnogorski Telekom je o navedenim promjenama dana 28. 3. 2019. godine obavijestio korisnike na sljedeći način: u dnevnom listu Vijesti, na internet stranici www.telekom.me, kao i SMS-om.


14. 2. 2019.

OBAVJEŠTENJE O RADOVIMA U DONJOJ GORICI

Zbog građevinskih radova na bulevaru u Donjoj Gorici, Crnogorski Telekom će raditi na izmiještanju dijela infrastrukture u tom dijelu grada. Radovi će početi 14. februara 2019. iza ponoći, pa se kod određenog broja korisnika očekuje privremeni prekid u radu servisa u periodu od ponoći do 6 časova ujutru. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.


6. 2. 2019.

Najava radova za RSS Spuž

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 02-06.02.2019. godine raditi na postavljanju novog telekuminakcionog čvorišta u Spužu, lokacija Gradina, opština Danilovgrad.
Ovim radovima planirano je da određeni broj korisnika koji su radili sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta RSS Spuž prebace se na novo telekuminakciono čvorište na lokaciji Gradina.
Shodno određenoj dinamici u periodu od 02-06.02.2019. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 020881001-020881999.


15. 1. 2019.

Upozorenje korisnicima o pojavi lažnih SMS-ova

Pozivamo sve korisnike na opreznost usljed pojave SMS poruka koji sadrže lažne informacije o osvojenoj nagradi. Molimo vas da svoje lične podatke čuvate i da ih ne šaljete na adresu koja je naznačena u zahtjevu. Podsjećamo da Telekom na ovaj način nikada ne poziva korisnike na slanje bilo kakvih podataka. Ukoliko ste dobili poruku sadržine kao u nastavku, preporuka je da na nju ne odgovarate i da je trajno izbrišete.19. 12. 2018.

Obavještenje o radovima na mreži u Budvi

Zbog najavljenih građevinskih radova u Budvi, Telekom će raditi na izmiještanju dijela infrastrukture u centru grada u Mediteranskoj ulici. U periodu od 20 - 21. 12. 2018. godine, očekuje se da će kod određenog broja korisnika doći do prekida u radu servisa u trajanju od nekoliko sati do jednog dana. Telekomove ekipe će raditi pojačanim intenzitetom i tokom noćnih časova kako bi korisnicima u što kraćem roku obezbijedili nesmetan rad servisa. Zahvaljujemo korisnicima na razumijevanju.


15. 11. 2018.

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE VOLIM PRIPEJDA

Od 15. decembra 2018. godine mijenjaju se uslovi korišćenja Volim pripejda:

 • Uvodi se mjesečna naknada koja obezbjeđuje besplatne pozive i poruke u Volim grupi i 1 GB interneta mjesečno. Naknada u iznosu od 2 eura naplacivace se s Volim pripejd računa od 15. decembra, svakih 30 dana.
 • Umjesto postojećih Volim opcija (7/15/30 dana interneta) korisnicima Volim pripejda biće dostupne sve Monster opcije. Mogu se aktivirati u Volim meniju *115# po promotivnim cijenama koje važe do kraja 2018.
Promotivna cijena Volim SIM kartice, 1 euro sa 1 euro inicijalnog kredita, važiće do 15. marta 2019. godine. Validnost bonus dopune koju korisnik dobija za kupovine u Voli marketima je 7 dana.07. 11. 2018.

Obavještenje korisnicima o pojavi lažnih mejlova

Pozivamo sve korisnike na opreznost usljed pojave lažnih mejlova koji sadrže prijetnje ili poziv za verifikaciju email adrese. Podsjećamo da Telekoma na ovaj način nikada ne poziva korisnike na unošenje bilo kakvih podataka. Ukoliko ste dobili mejl ovakve sadržine, preporuka je da ne odgovarate na mejl, da linkove i priloge ne otvarate, već da mejl odmah obrišete.

Takođe, obavezno promijenite password mejla.22. 10. 2018.

Obavještenje o pojavi lažnih mejlova

Pozivamo sve korisnike na opreznost usljed pojave lažnih mejlova koji sadrži prijetnje.

Ukoliko ste dobili mejl prijeteće sadržine u kojem se navodi i password vašeg mejla, preporuka je da ne odgovarate na mejl, da linkove i priloge ne otvarate, već da mejl odmah obrišete.

Takođe, obavezno promijenite password mejla.04. 10. 2018.

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE MAGENTA BONUS PONUDE

U novembru 2018. prvoj grupi korisnika ističe promo period za Magenta bonus ponudu: 12 mjeseci korišćenja dodatnog postpejd broja bez pretplate, uz neograničene pozive u mreži i 1 GB interneta mjesečno.

Nakon promotivnih 12 mjeseci od kada su korisnici dobili Magenta bonus kartice, pretplata počinje da se naplaćuje i to sa 50% popusta – mjesečna pretplata biće 2,95 eura umjesto 5,90 eura (kako je bilo definisano uslovima korišćenja). Ovo se odnosi na korisnike koji koriste dodatni broj iz Magenta bonus ponude. Korisnicima koji taj broj ne koriste neće se naplaćivati mjesečna pretplata sve dok ne počnu da ga koriste.

Uz ranije povoljnosti (neograničeni pozivi u mreži i 1 GB interneta mjesečno), Magenta bonus postpejd broj imaće i dodatnu povoljnost, 50 minuta ka drugim mrežama mjesečno.

Crnogorski Telekom


29. 8. 2018.

Najava radova za RSS Lazine

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 29 - 31.08.2018. godine raditi na postavljanju novog telekuminakcionog čvorišta u Danilovgradu, na lokaciji Kosić.

Ovim radovima je planirana migracija određenih brojeva sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta RSS Lazine, na novo telekuminakciono čvorište na lokaciji Kosić.

U periodu od 29 - 31.08.2018. godine, očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 020815001-020815999.

20. 8. 2018.

Najava radova za TKC Danilovgrad

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 20-22.08.2018. godine raditi na postavljanju novog telekuminakcionog čvorišta u Danilovgradu, na lokaciji Pažici.

Ovim radovima je planirana migracija određenih brojeva sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta TKC Danilovgrad, na novo telekuminakciono čvorište na lokaciji Pažići.

U periodu od 20-22.08.2018. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 020811001-020813999.

16. 8. 2018.

Najava radova za TKC Danilovgrad

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 16-17.08.2018. godine raditi na postavljanju novog telekuminakcionog čvorišta u Danilovgradu, na lokaciji Grlić.

Ovim radovima je planirana migracija određenih brojeva sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta TKC Danilovgrad, na novo telekuminakciono čvorište na lokaciji Grlić.

Shodno određenoj dinamici u periodu od 16-17.08.2018. godine, očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 020811001-020813999, 020818001-020818999.

10. 8. 2018.

Upozorenje o pojavi lažnih mejlova

Obavještavaju se korisnici na opreznost usljed pojave lažnih mejlova ucjenjivačkog sadržaja.

Radi si o ucjeni putem mail servisa, kojom se traži da korisnik uplati novac u virtualnoj valuti na BitCoin račun. U mejlu se navodi da je instaliran maliciozni program na osnovu kojeg se može pristupiti privatnim podacima korisnika, koji će dalje biti proslijeđeni bliskim ljudima vlasnika podataka, ukoliko se ne izvrši tražena uplata.

Riječ o lažnim porukama i korisnicima se preporučuje da ne odgovaraju na ovakve mejlove, da ih označe kao SPAM i uklone sa sistema.

Preporučuje se i sljedeće:

 • Promijeniti lozinke mail servisa
 • Promijeniti lozinke za pristup računaru
 • Ne koristiti iste lozinke za pristup raznim servisima
 • Koristiti kompleksne lozinke (> 8 karaktera uključujući mala slova, velika slova, brojeve i specijalne znakove)
 • Instalirati i pokrenuti Anti Virus/ AntiMalware / AntiSpam zaštitu na računarima
 • Redovno ažurirati operativni sistem, korisničke aplikacije i definicije Anti Virus/ AntiMalware / AntiSpam programa


20. 7. 2018.

Obavještenje o izvodjenju radova u naselju Masline

U toku je realizacija VDSL rollout-a modernizacija pristupne mreze, postavljanje novih telekomunikacionih cvorista. Planirano je postavljanje telekomunikacionog cvorista u Maslinama u ulici Valtazara Bogisica. Ovim radovima planirano je da se dio korisnika iz naselja Masline koji su radili sa postojeceg telekomunikacionog cvorista RSS Masline prebace na novo telekuminakciono cvoriste.

Shodno odredjenoj dinamici u periodu od 18-20.07.2018. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju (oko 60 korisnika ).

10. 7. 2018.

Najava radova za TKC Kotor

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 10-11.07.2018. godine raditi na postavljanju novog telekuminakcionog čvorišta na lokaciji Vrmac, Opština Kotor.
Ovim radovima je planirana migracija odredjenih brojeva sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta TKC Kotor, na novo telekuminakciono čvorište na lokaciji Vrmac.
U periodu od 10-11.07.2018. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 032322001-032328999.

4. 7. 2018.

Crnogorski Telekom – najava radova za RSS Pečurice

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 4-5.07.2018. godine raditi na postavljanju novog telekuminakcionog čvorišta u Pečuricama, zona Mrkojevići, Opština Bar.
Ovim radovima je planirano da se određeni broj korisnika prebaci sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta RSS Pečurice, na novo telekuminakciono čvorište Mrkojevići.
U periodu od 4 - 5.07.2018. godine, očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 030361001-030361999.

13. 6. 2018.

Najava radova za TKC Cetinje

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 13-15.06.2018. godine raditi na postavljanju novog telekuminakcionog čvorišta u Cetinju, zona Jusovača, Opština Cetinje.
Ovim radovima planirano je da određeni broj korisnika koji su radili sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta TKC Cetinje prebace se na novo telekuminakciono čvorište Jusovača.
Shodno određenoj dinamici u periodu od 13-15.06.2018. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 041230001-041236999.

5. 6. 2018.

Pojava lažnih poruka o učešću u nagradnoj igri Telekoma

Pozivamo sve korisnike na opreznost usljed pojave lažnih mejlova/poruka o učešću u nagradnoj igri Crnogorskog Telekoma.
U slučaju unošenja podataka, kako je naznačeno u zahtjevu, vaš računar može biti izložen napadu malicioznog softvera. Podsjećamo da Telekoma na ovaj način nikada ne poziva korisnike na unošenje bilo kakvih podataka. Ukoliko ste dobili mejl/poruku sadržine kao u nastavku, preporuka je da linkove i priloge ne otvarate, već da iste odmah obrišete.

5. 6. 2018.

Počev od 5.jula 2018. Crnogorski Telekom će povećati cijene poziva i poruka ka svim mrežama na paketima koji su van aktuelene ponude i paketu Mono. Cijene na Telekom prepaid 2017 i Volim prepaid paketu ostaju nepromijenjene
Paketi koji će biti obuhvaćeni promjenom cijena su: Ajmo svi, Friends, Holiday (verzija do 2018), NRG, M4U, Pleme,Telekom prepaid (verzija do 2017) Sedam, Mono, Za Dž, Cosmos, Friends Ekipa, Telekom Turist 2016 paket.

Promejne cijena date u tabeli u nastavku

(osim ako Cjenovnikom nije drugačije naznačeno u okviru konkretnog tarifnog paketa) Stara cijena bez PDV-a Stara cijena sa PDV-om Nova cijenabez PDV-a Nova cijena sa PDV-om
Pozivi prema svim mrežama u CG 0.1218 0.1474 0.1513 0.1830
SMS prema svim mrežama u CG 0.0252 0.0305 0.0336 0.0407

Tarifni interval za pozive je 60 sekundi, ukoliko nije drugačije naznačeno u okviru tarifnog paketa.

Osim prethodno navedenih promjena, svaka aktivacija ,,Opcije 9.5 centi’’ čija je validnost 30 dana , koja se do sada nije naplaćivala će se počev od 5 jula 2018 godine naplaćivati 0.95 EUR.20. 4. 2018.

Crnogorski Telekom – najava radova u TKC Budva

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u cilju unapređenja telekomunikacionog servisa raditi na zamjeni postojećeg telekomunikacionog čvorišta u TKC Budva u noći četvrtak/petak, 26.04/27.04 2018. godine u periodu od 00:00 do 04:00.
Ovim radovima planirano je da se svi korisnici za koje su telekomunikacioni servisi fukcionisali preko postojećeg telekomunikacionog čvorišta TKC Budva prebace se na novo telekomunikaciono čvorište na istoj lokaciji.
Shodno planiranoj dinamici, u noći 26.04/27.04 2018. godine, počev od 00:00 očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji terminiraju na TKC Budva.

30. 3. 2018.

Crnogorski Telekom će od 1. maja tekuće godine smanjiti cijene internet ADSL paketa za fizička i pravna lica.

Nove cijene će važiti za nove i za postojeće korisnike ADSL paketa:

Fizička lica Trenutne cijene Nove cijene
ADSL Basic 10,73 € 9,66 €
ADSL Flat 2 12,96 € 11,66 €
ADSL Flat 5 17,02 € 15,32 €
ADSL Flat 7 19,90 € 17,91 €

Pravna lica Trenutne cijene Nove cijene
ADSL Flat B4 15,65 € 14,08 €
ADSL Flat B6 18,51 € 16,66 €
ADSL Flat B8 21,38 € 19,24 €
ADSL Flat B10 24,32 € 21,89 €

Takođe, od 1. maja 2018. godine Crnogorski Telekom uvodi niže cijene poziva iz fiksne mreže.

Destinacija Trenutne cijene Nove cijene
Mobilne mreže CG – standardna tarifa (7-19h) 0,0652 €/min 0,0587 €/min
Mobilne mreže CG – niža tarifa (19-7h) 0,0442 €/min 0,0397 €/min
Ostale fiksne mreže CG 0,0714 €/min 0,0428 €/min
Zona II – Evropa, fiksne mreže 0,1222 €/min 0,1101 €/min
Zona II – Evropa, mobilne mreže 0,2287 €/min 0,2057 €/min
Zona III – SAD i Kanada 0,0693 €/min 0,0629 €/min
Zona IV – Svijet, fiksne mreže 0,4078 €/min 0,3666 €/min
Zona IV – Svijet, mobilne mreže 0,6123 €/min 0,5506 €/min

Sve cijene su sa PDV-om.


8.3.2018.

12711 za prijavu smetnji u radu servisa

Podsjećamo da je za prijavu smetnji u radu servisa korisnicima na raspolaganju broj 12711. Pozivi ka ovom broju su besplatni iz svih mreža u Crnoj Gori. Osim toga, smetnje u radu servisa korisnici mogu prijaviti i na broj 1500 koji je besplatan za korisnike Telekom mobilne i fiksne mreže.

8. 2. 2018.

Obavještenje za korisnike mobilne telefonje

Crnogorski Telekom želi da upozori korisnike mobilne telefonije na pokušaj telefonske zloupotrebe. U većini slučajeva dešava se da zazvoni telefon, ali da se veza tako brzo prekine da korisnik ne uspije da odgovori na poziv. Propušteni pozivi dolaze sa neobičnog broja, koji ukazuje na neku udaljenu destinaciju (najskoriji primjer je sa numeracijom +675).

Savjetujemo korisnike da ne odgovaraju na takve pozive, tj. da ne pozivaju takav propušteni broj, i da ne šalju poruke ka tom broju, jer u suprotnom rizikuju da postanu žrtve prevare i dobiju visok telefonski račun.

Nakon uočenog pokušaja zloupotrebe, Telekom je preduzeo sve neophodne mjere kako bi dodatno zaštititio korisnike od ovakvih i sličnih prevara. Molimo korisnike da, ukoliko dobiju ovakav poziv ili poruku, da sporne brojeve prijave Telekomovom Kontakt centru na 1500.

20. 12. 2017.

Najava radova za RSS Klicevo, Niksic

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 20-22.12.2017. godine raditi na postavljanju novog telekuminakcionog cvorista na lokaciji u Niksicu, lokacija Strasevina, Opstina Niksic.
Ovim radovima planirano je da odredjeni broj korisnika koji su radili sa postojeceg telekomunikacionog cvorista RSS Klicevo prebace se na novo telekuminakciono cvoriste na lokaciji Strasevna-Niksic..
Shodno odredjenoj dinamici u periodu od 20-22.12.2017. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 040212001-040214999 I 040251001-040253999.

8. 12. 2017.

Od 1. januara 2018. važiće nova stopa PDV-a (21% umjesto dosadašnjih 19%) i cijene usluga Crnogorskog Telekoma biće joj prilagođene.

U Cjenovniku pripejd usluga važećem na dan 1. 1. 2018. sve cijene biće prilagođene novoj poreskoj stopi, izuzev sljedećih stavki koje se neće mijenjati:


 • pripejd opcije, osim ILI-ILI pripejd opcija
 • cijena SIM kartice (Telekom prepaid 2017, Volim, Mono i Mobilni internet)
 • Mobilni internet pripejd paket (SIM kartica + modem)
 • pripejd vaučeri
 • Mobilni internet pripejd opcije 
 • zamjena kartice


U Cjenovniku postpejd usluga za fizička lica važećem na dan 1. 1. 2018. sve cijene biće prilagođene novoj poreskoj stopi, izuzev sljedećih stavki koje se neće mijenjati:


 • zamjena kartice
 • aktivacija SIM kartice
 • nove postpejd opcije (Viber&WhatsApp dodatak, Dodatak za društvene mreže, Opcija 250 MB, Opcija 1 GB, Opcija 3 GB, Opcija 5 GB, Opcija 10 GB, Opcija 250 MB jednokratno, Opcija 1 GB jednokratno, Magenta 1 opcija 1 GB, Magenta 1 opcija 5 GB, Dokup 1 GB, Dokup 5 GB)


U Cjenovniku postpejd usluga za poslovne korisnike važećem na dan 1. 1. 2018. sve cijene biće prilagođene novoj poreskoj stopi, osim cijena za nove Smart Biznis pakete, nove internet opcije i digitalne dodatke koje se neće mijenjati.

U Cjenovniku usluga u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica važećem na dan 1. 1. 2018. godine, u dijelu fiksnog govornog servisa sve cijene će biti prilagođene novoj poreskoj stopi, izuzev mjesečne pretplate za Standard i Super paket.

Takođe, mjesečna pretplata za paket Magenta 1 XL, nezavisno od tehnologije, počev od od 1. januara 2018. iznosiće 50,50 € (41,74 € bez PDV-a), umjesto 50,73 € (41,92 € bez PDV-a).

Cijene usluga u ostalim cjenovnicima biće prilagođene novoj poreskoj stopi počev od 1. januara 2018. godine.

28. 11. 2017.

Zbog tehničkih problema na mreži mobilni internet saobraćaj je jutros bio otežan za određeni broj korisnika. Naše ekipe su otklonile problem i u najkraćem roku omogućile nesmetan rad servisa. Izvinjavamo se korisnicima zbog neprijatnosti i zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.

21. 11. 2017.

Obavještenje o stanju na mreži u naselju Zabjelo

U nedjelju je u Jerevanskoj ulici na Zabjelu došlo do smetnji u radu naših servisa za korisnike fiksne telefonije,interneta i Extra TVa, usljed prekida optičkog kabla. Po obavještenju, dežurna ekipa Telekoma je odmah reagovala kako bi sanirala štetu i povezala prekinuti kabal. Međutim, Vanja D. Đurišić sa članovima porodice, kao i ranije kada je prekinuo vodovodne i kanalizacione cijevi, nije dozvolio ulazak u objekat Crnogorskog Telekoma (centralu) i time onemogućio dalji rad ekipe Telekoma i sanaciju oštećenog kabla. Telekom je o svemu navedenom u više navrata obavijestio nadležne organe. Država je dužna da obezbijedi kontinuitet telekomunikacione infrastrukture te se očekuje u najkraćem roku da će biti omogućena popravka prekinutog kabla.

Internet, kao i ostali telekomunikacioni servisi su u današnje vrijeme nezamjenjiv dio poslovnog ali i privatnog života, kao i pravo svih građana, te se nadamo da država neće dozvoliti da građani ispaštaju zbog spora koji gospodin Đurišić vodi sa Glavnim gradom.

Naša kompanija je do sada preduzela sve raspoložive mjere kako bi riješila ovaj veliki problem za nas i naše korisnike. Pored inicijalnih dopisa Upravi za inspekcijske poslove – Odsjek za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i usluge informacionog društva kojima je taj državni organ obavijesten o oštecenjima infrastrukture Telekoma i traženo da nadležni inspektor preduzme radnje na koje je obavezan pozitivnim propisima tj. da obezbijedi uslove da Telekom moze pristupiti otklanjanju oštećenja na elektronskoj komunikacionoj mreži, poslato je i nekoliko urgencija na postupanje nadležnog inspektora.

Podsjećamo da je naša kompanija na datoj lokaciji postavila infrastrukturu još 1970tih godina, i od tada plaća naknadu Glavnom gradu na čijem je zemljištu infrastruktura postavljena. Gradjevinska i upotrebna dozvola koju Telekom posjeduje izdata je 2007 godine, i odnosi se na cijelo naselje Zabjelo.

Naši korisnici na Zabjelu su još od ljetos bili izloženi sličnim problemima, i nadamo sa da će konačno ova situacija biti riješena pravovremenom reakcijom nadleznih, kako bismo zaustavili dalja slična dešavanja i minimizirali materijalnu i nematerijalnu štetu koja je ovim nanijeta našoj kompaniji i prije svega, našim korisnicima.

13. 11. 2017.

Obavještenje o stanju na mreži

Zbog vremenskih neprilika i problema sa napajanjem električnom energijom došlo je do prekida rada naših servisa na više lokacija u centralnom i južnom dijelu Crne Gore. Ekipe Crnogorskog Telekoma su na terenu, kako bi u što kraćem roku omogućili nesmetan rad svih servisa. Izvinjavamo se svim korisnicima zbog mogućih neprijatnosti i zahvaljujemo na razumijevanju.

10. 11. 2017.

Najava radova za RSS Sutomore


Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 10. 11. - 14. 11. 2017. godine raditi na postavljanju novog telekuminakcionog cvorista na lokaciji Suvi potok, Sutomore, Opstina Bar.
Ovim radovima planirano je da odredjeni broj korisnika koji su radili sa postojeceg telekomunikacionog cvorista RSS Sutomore prebace se na novo telekuminakciono cvoriste na lokaciji Suvi potok-Sutomore.
Shodno odredjenoj dinamici u periodu od 10.11.-14.11.2017. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 030372001-030374999. Korisnicima zahvaljujemo na razumijevanju.

31. 10. 2017.

Crnogorski Telekom će od 1. januara 2018. godine uvesti izmjene cijena i načina tarifiranja u određenim paketima na sljedeći način:

1. Izmjena cijena mjesečnih pretplata za navedene postpejd pakete za fizička lica:

Paketi Trenutne cijene Nove cijene
Smart 5, Smart Plus 5 5,09 € 5,90 €
Smart 15, Smart Plus 15 15,26 € 15,90 €
Smart 25, Smart Plus 25 25,43 € 25,90 €
Smart 50, Smart Plus 50 50,86 € 51,90 €

2. Izmjena cijene poziva ka svim mrežama u Crnoj Gori za navedene postpejd pakete za fizička lica:

Paketi Trenutne cijene Nove cijene
Smart 5, Smart Plus 5 0,1017 € 0,1322 €
Smart 15, Smart Plus 15 0,0915 € 0,1322 €
Smart 25, Smart Plus 25 0,0814 € 0,1322 €
Smart 50, Smart Plus 50 0,0763 € 0,1322 €
Mono 0,1017 € 0,1322 €

Za navedene pozive u navedenim Smart paketima mijenja se i tarifni interval sa trenutnih 60/1 na 60 sekundi.


3. Izmjena cijena mjesečnih pretplata za postpejd Mobilni internet Libero pakete za fizička lica:

Paketi Trenutne cijene Nove cijene
Mobilni internet Libero S 6,05 € 6,99 €
Mobilni internet Libero M 10,12 € 10,99 €
Mobilni internet Libero L 19,33 € 19,99 €
Mobilni internet Libero XL 29,50 € 30,99 €

4. Izmjena cijena mjesečnih pretplata za Extra TV dodatne pakete za fizička i pravna lica:

Dodatni paketi Trenutne cijene Nove cijene
Plus, Arena, Pink, HBO, HBO Premium, Ruski 4,98 € 5,49 €
Cinestar TV Premiere HD 2,99 € 3,49 €
Regionalni, Dječiji 3,96 € 4,49 €
Maxi 19,22 € 19,99 €

Sve cijene su sa PDV-om.


25. 10. 2017.

Obavještenje o stanju na mreži

Zbog vremenskih neprilika i problema sa napajanjem električnom energijom došlo je do prekida rada naših servisa na više lokacija u centralnom i sjevernom dijelu Crne Gore. Ekipe Crnogorskog Telekoma su na terenu, kako bi u što kraćem roku omogućili nesmetan rad svih servisa. Izvinjavamo se svim korisnicima zbog mogućih neprijatnosti i zahvaljujemo na razumijevanju.

NIŽE CIJENE U ROMINGU

Crnogorski Telekom će od 1. Jula 2017 godine sniziti cijene roming usluga u Srbiji, Bosni Hercegovini i Makedoniji. Niže cijene će biti primijenjene na odlazne i dolazne pozive, SMS, kao i na internet potrošnju.

Nova cijena odlaznih poziva u romingu biće 0.2261 Eur/min umjesto dosadašnjih 0,2856 eura Eur/min a cijena dolaznih poziva će biti snižena sa 0,0833 Eur/min na 0,0595 Eur/min. Cijena SMS poruke će biti 0,0714 Eur/SMS umjesto dosadašnjih 0,0952 Eur/SMS. Takođe, internet saobraćaj će biti znatno povoljniji - cijena po MB će biti 0,234 Eur umjesto dosadašnjih 0,5355 Eur.

Da podsjetimo, Crnogorski Telekom u Srbiji nudi posebne povoljnosti za svoje postpejd korisnike u VIP Srbija mreži - Na raspolaganju je 300 besplatnih dolaznih minuta iz Crne Gore, kao i povoljnije cijene odlaznih poziva ka Crnoj Gori i Srbiji.

Navedene izmjene se odnose na pripejd i postpejd korisnike Crnogorskog Telekoma, osim na one koji su se opredijelili za neku od dodatnih opcija u romingu koje sa sobom nose druge povoljnosti.

Cijene su sa PDV-om.


9. 10. 2017.

Obavještenje

Zbog prekida optičkog pravca Bijelo Polje -Plav, koje je uzrokovano izvodjenjem radova na saobraćajnoj infrastrukturi, došlo je do prekida internet servisa, Extra TV-a i fiksne telefonije, a otežan je i rad mobilne telefonije na ovom području.

Ekipe Crnogorskog Telekoma su na terenu, kako bi u što kraćem roku sanirali problem i omogućili nesmetan rad svih servisa.

Izvinjavamo se svim korisnicima zbog neprijatnosti i zahvaljujemo na razumijevanju.

28. 9. 2017.

AKTIVACIJA PRIPEJD BROJA OD STRANE KORISNIKA

Izmjena trajanja perioda u kome je moguća aktivacija pripejd broja od strane korisnika uvedena je 25. 9. 2017.

Nakon kupovine/registracije, korisnik može aktivirati pripejd broj (pozivom, slanjem SMS-a ili internet sesijom) u roku od 6 mjeseci od kupovine tj. registracije. Ukoliko korisnik ne aktivira broj u navedenom roku, broj se trajno deaktivira, a Crnogorski Telekom zadržava pravo daljeg raspolaganja brojem jer brojevi pripadaju kategoriji ograničenih resursa za koje postoji zakonska obaveza racionalnog korišćenja

Podsjećamo da se validnost pripejd broja nakon aktivacije od strane korisnika produžava dopunom. Period validnosti zavisi od tarifnog paketa; više informacija na www.telekom.me.

22. 8. 2017.

Upozorenje korisnicima o pojavi lažnih mejlova

Pozivamo sve korisnike na opreznost usljed pojave mejlova koji sadrže lažne zahtjeve za potvrdu računa ili naloga za elektronsku poštu Crnogorskog Telekoma.

U slučaju otvaranja linka koji se nalazi u mejlu, vaš računar može biti izložen napadu malicioznog softvera. Podsjećamo da Telekoma na ovaj način nikada ne poziva korisnike na ažuriranje podataka. Ukoliko ste dobili mejl sadržine kao u nastavku, preporuka je da linkove i priloge ne otvarate, već da mejl odmah obrišete.


11. 8. 2017.

Najava radova u ulici Jelice Mašković, Podgorica

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 14 - 16. 08. 2017. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u naselju Konik, u ulici Jelice Mašković, Opština Podgorica. Očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 020627001-020629999.

Zahvaljujemo korisnicima na strpljenju i razumijevanju.

1. 8. 2017.

Najava radova za RSS Donja Gorica

Ekipe Crnogorskog Telekoma će 2. i 3. avgusta 2017. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u naselju Tološi u ulici Boška Buhe, Opština Podgorica.

Ovim radovima planirano je prebacivanje servisa sa postojećeg na novo telekomunikaciono čvorište u ulici Boška Buhe. Očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 020264001-020269999.

Zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.


21. 7. 2017.

Najava radova – modernizacija pristupne mreže u Donjoj Gorici

Ekipe Crnogorskog Telekoma će 25. i 26. jula 2017. godine raditi na modernizaciji mreže u Donjoj Gorici u Podgorici.

Zbog prebacivanja na novo telekomunikaciono čvoriste u ulici Dr. Anta Gvozdenovića, očekuje se privremeno ograničenje telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod ukupno 130 korisnika. Riječ je o pretplatničkim brojevima iz numeracionog opsega 020260001-020261999.

Unaprijed zahvaljujemo korisnicima na razumijevanju.


8. 6. 2017.

Krađe i oštećenja telekomunikacione infrastrukture Crnogorskog Telekoma u Podgorici i Danilovgradu

U proteklih nekoliko dana zabilježene su krađe i oštećenja telekomunikacione infrastrukture Crnogorskog Telekoma u Podgorici i Danilovgradu, usljed čega je došlo do prekida rada naših servisa. Krađe su prijavljene nadležnim organima, a naše ekipe su izlaskom na teren u najkrećem mogućem roku riješile problem i omogućili nesmetan rad svih naših servisa.

Sa ovim problemima suočavali smo se u istom periodu prošle godine, kada je zabilježen veliki broj krađa. Zahvaljujući zajedničkom angažovanju sektora tehnike i sigurnosti Crnogorskog Telekoma i službenika Centra bezbjednosti Podgorica, kao i angažovanjem zaštitarske firme od strane naše kompanije ovaj problem je tada riješen. Očekujemo da će pravovremenom reakcijom svih uključenih strana i ove godine problem biti uspješno riješen, kako bismo zaustavili dalja slična dešavanja i minimizirali materijalnu i nematerijalnu štetu koja je ovim nanijeta našoj kompaniji.

Nastojimo da pravovremeno informišemo javnost, a naše korisničke službe u svakom trenutku mogu ponuditi sve potrebne informacije svim našim korisnicima.


30. 5. 2017.

NIŽE CIJENE U ROMINGU

Crnogorski Telekom će od 1. Jula 2017 godine sniziti cijene roming usluga u Srbiji, Bosni Hercegovini i Makedoniji. Niže cijene će biti primijenjene na odlazne i dolazne pozive, SMS, kao i na internet potrošnju.

Nova cijena odlaznih poziva u romingu biće 0.2261 Eur/min umjesto dosadašnjih 0,2856 eura Eur/min a cijena dolaznih poziva će biti snižena sa 0,0833 Eur/min na 0,0595 Eur/min. Cijena SMS poruke će biti 0,0714 Eur/SMS umjesto dosadašnjih 0,0952 Eur/SMS. Takođe, internet saobraćaj će biti znatno povoljniji - cijena po MB će biti 0,234 Eur umjesto dosadašnjih 0,5355 Eur.

Da podsjetimo, Crnogorski Telekom u Srbiji nudi posebne povoljnosti za svoje postpejd korisnike u VIP Srbija mreži - Na raspolaganju je 300 besplatnih dolaznih minuta iz Crne Gore, kao i povoljnije cijene odlaznih poziva ka Crnoj Gori i Srbiji.

Navedene izmjene se odnose na pripejd i postpejd korisnike Crnogorskog Telekoma, osim na one koji su se opredijelili za neku od dodatnih opcija u romingu koje sa sobom nose druge povoljnosti.

Cijene su sa PDV-om.


30. 5. 2017.

Obavještenje

Od 3. jula 2017. provjera stanja na računu u pripejdu naplaćivaće se 1 cent sa PDV-om za sljedeće načine provjere:

 • Poziv na *122# za sve pripejd pakete Telekoma / *125# za Volim paket 
 •  Izbor opcije za provjeru stanja na računu:
       - Super Meni *111# / Volim Meni *115#
       - Kontakt centar 1500 / Volim korisnički servis 1400

Stanje na računu može se provjeriti bez naknade u Telekom ME aplikaciji.

Aplikacija je namijenjena svim Telekom korisnicima i besplatna je za preuzimanje. To je lični korisnički prostor gdje se mogu dobiti sve informacije i podrška, aktivirati/deaktivirati opcije i usluge, prijaviti problem...


26. 5. 2017.

Obavještenje

Crnogorski Telekom će produžiti do 30. septembra, 2017 godine tekuće promo kampanje za poslovne korisnike fiksnog i mobilnog interneta:

 • Besplatna instalacija, oprema i zasnivanje pretplatničkog odnosa za Biznis Duo korisnike 
 • Besplatna instalacija, oprema i zasnivanje pretplatničkog odnosa za Magenta 1 Biznis korisnike 
 •  Besplatna instalacija i oprema za korisnike fiksnog interneta (bakar/optika) 
 • 10x više GB mjesečno u paketima Mobilni Intenet Libero za vrijeme trajanja ugovora

Ponuda je validna samo za poslovne korisnike.
Trajanje promo ponude: 01. 06. 2017 - 30. 09. 2017.


19. 5. 2017.

Obavještenje

Zbog prekida optičkog pravca Bijelo Polje -Berane, koje je uzrokovano izvodjenjem radova na saobraćajnoj infrastrukturi, došlo je do prekida internet servisa, Extra TV-a i fiksne telefonije, a otežan je i rad mobilne telefonije na području Berana, Plava, Andrijevice, Gusinja, Rožaja. 

Ekipe Crnogorskog Telekoma su na terenu, kako bi u što kraćem roku sanirali problem i omogućili nesmetan rad svih servisa.

Izvinjavamo se svim korisnicima zbog neprijatnosti i zahvaljujemo na razumijevanju.

5. 5. 2017.

Obavještenje

Crnogorski Telekom obavještava svoje korisnike da je internet saobraćaj otežan zbog problema u prenosnim kapacitetima koji se nalaze van terotorije Crne Gore.

U toku su radovi na rješavanju nastalih problema, kako bi se što prije omogućio nesmetan rad svih servisa.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

27. 4. 2017.

Radovi na snimanju kablovske kanalizacije Crnogorskog Telekoma

Crnogorski Telekom je započeo projekat snimanja svoje telekomunikacione kablovske kanalizacije, u skladu sa obavezama iz Zakona o elektronskim komunikacijama, Pravilnika o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, kao i Pravilnika o vrsti, načinu dostavljanja i objavljivanja podataka o elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi i povezanoj opremi koja može biti od interesa za zajedničko korišćenje.

Projekat snimanja telekomunikacione kablovske kanalizacije, koji je od izuzetnog značaja ne samo za Crnogorski Telekom vec i za državu Crnu Goru, podrazumijeva vrlo intenzivno geodetsko snimanje kablovske kanalizacije, kablova i okana Crnogorskog Telekoma.

Projekat će trajati tri godine, a izvodiće se po sljedećim fazama:

 •  Faza 1: područje Glavnog grada Podgorica i prijestonice Cetinje, 
 •  Faza 2: ostala gradska područja u Crnoj Gori 
 •  Faza 3: preostala područja na kojima Crnogorski Telekom posjeduje telekomunikacionu kablovsku kanalizaciju, 
 •  Faza 4: područja na kojima su telekomunikacioni kablovi položeni direktno u zemlju.

Projekat predstavlja još jedan korak bliže ka e-kompaniji i omogućiće efikasnije planiranje i izgradnju mreže, uz manje vremena i resursa. Takođe vrijeme otklanjanjaa kablovskih kvarova biće kraće, kao i samo ispitivanje prohodnosti kablovske kanalizacije.

12. 4. 2017.

12711 za prijavu smetnji u radu servisa

Podsjećamo da je za prijavu smetnji u radu servisa korisnicima na raspolaganju broj 12711. Pozivi ka ovom broju su besplatni iz svih mreža u Crnoj Gori. Osim toga, smetnje u radu servisa korisnici mogu prijaviti i na broj 1500 koji je besplatan za korisnike Telekom mobilne i fiksne mreže.

5. 4. 2017.

Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) dodijelila je Kosovu novi 3-cifreni pozivni broj 383. Korisnici Crnogorskog Telekoma moći će da koriste novi prefiks za pozivanje mobilnih i fiksnih mreža na Kosovu od 5. 5. 2017.

Detaljnije

4. 4. 2017.

Crnogorski Telekom će počev od 4. maja tekuće godine naplaćivati naknadu za ponovno uključenje broja koji je isključen zbog neblagovremenog plaćanja računa. Navedena naknada iznosi 90 centi sa PDV-om, a odnosi se na postpejd korisnike mobilne mreže - fizička lica, kao i na korisnike koji su u radnom ili nekom drugom odnosu kod pravnog lica, a sami su odgovorni za plaćanje računa.

Rok za plaćanje postpejd računa je 15. u mjesecu, a korisnici račun mogu platiti preko Telekom ME aplikacije, na automatima za plaćanje računa u T-Centrima, u poslovnicama Pošte Crne Gore ili preko žiro računa. Blagovremenim izvršenjem ove obaveze, korisnik će izbjeći isključenje, a time i plaćanje navedene naknade.

23. 2. 2017.

Upozorenje korisnicima o pojavi lažnih mejlova

Pozivamo sve korisnike na opreznost usljed pojave lažnih mejlova koji sadrže informacije o "deblokiranju" elektronske pošte Crnogorskog Telekoma zbog "premašivanja dozvoljene e-mail kvote". U slučaju otvaranja linka koji se nalazi u mejlu, vaš računar može biti izložen napadu malicioznog softvera. Ukoliko ste dobili mejl sadržine kao u nastavku, preporuka je da linkove i priloge ne otvarate, već da mejl odmah obrišete.

22. 2. 2017.

Obavještavamo korisnike da su problemi u radu mreže, koji su registrovani juče, istog dana sanirani, tako da svi servisi nesmetano rade.
Izvinjavamo se svim korisnicima zbog mogućih neprijatnosti i zahvaljujemo na razumijevanju.

21. 2. 2017.

Obavještavamo sve korisnike da su jutros registrovani problemi u radu 3G mreže na području Podgorice i primorja. Ekipe Crnogorskog Telekoma rade na rješavanju problema, kako bi se u što kraćem roku omogućio nesmetan rad svih servisa.

17. 2. 2017.

Obavještenje za korisnike paketa Extra Trio Mix i Magenta 1 XL

Od 18. 03. Telekom uvodi novo pravilo za dopunu pripejd brojeva koji su uključeni u pakete Extra Trio Mix i Magenta 1 XL. Ovi paketi, pored ostalog, obezbjeđuju po 2 € dopune mjesečno za pripejd brojeve koji su sastavni dio paketa. Telekom će početkom svakog mjeseca dopunjavati isključivo pripejd brojeve koji su u tom momentu aktivni.

Podsjećamo, da bi zadržao aktivan status pripejd broja, korisnik mora dopunjavati svoj račun u skladu sa pravilima / periodom važenja računa definisanim za tarifni paket koji koristi.

11. 1. 2017.

Korisnici usluge Moj svijet u mogućnosti su da koriste povoljnosti u 17 zemalja, odnosno 17 mreža sa liste: AMC Albanija, ERONET Bosna i Hercegovina, Telenor Bugarska, Cosmote Grčka, TIM Italija, Cosmote Rumunija, T-Mobile: Austrija, Njemačka, Mađarska, Holandija, Češka, Slovačka, Velika Britanija, SAD, Hrvatska, Makedonija, Poljska.

Usljed regulacije, redovne cijene u romingu mogu biti niže od onih u opciji Moj svijet u nekim zemljama sa Moj svijet liste: BiH i Makedonija. Detalji i odnos cijena dati su u tabeli:

Zemlja Usluga Cijena za Moj svijet
korisnike (EUR)
Redovna cijena (EUR)
Srbija
VIP mreže
Odlazni poziv 0.12/0.22/0.29* 0.12/0.22/0.29*
Dolazni poziv 0.08 nakon potrošenih
300 besplatnih minuta
0.08 nakon potrošenih
300 besplatnih minuta
SMS 0.10 0.10
MB 0.54 0.54
Srbija
ostale mreže
Odlazni poziv 1.01 0.29
Dolazni poziv 0.30 0.08
SMS 0.30 0.10
MB 10.16 0.54
Bosna i Hercegovina,
Makedonija
Odlazni poziv 1.52 0.29
Dolazni poziv 0.60 nakon potrošenih
besplatnih minuta**
0.08
SMS 0.30 0.10
MB 10.16 0.54
Ostalih 15 zemalja
u kojima važi Moj svijet
(osim BiH i Makedonije)
Odlazni poziv 1.01 1.52 - 2.33
Dolazni poziv 0.60 - 1.11 nakon potrošenih
besplatnih minuta**
0.60 - 1.11
SMS 0.15 0.30 - 0.40
MB 4.26 10.16

Sve cijene su date sa PDV-om.

* Cijena poziva iz VIP Srbija mreže ka Telekom mobilnoj mreži u CG i VIP Srbija mreži / cijena poziva iz VIP Srbija mreže ka ostalim mrežama u CG i Srbiji / cijena poziva iz VIP Srbija mreže ka ostalim destinacijama
** Količina besplatnih minuta zavisi od tarifnog paketa koji se koristi

Tarifni interval za pozive za korisnike Moj svijet usluge je 60 sekundi osim za Mono postpaid korisnike (gdje je tarifni interval 1 sekund) i za korisnike u VIP Srbija mreži (gdje je tarifni interval 30/1).
Tarifni interval za GPRS saobraćaj za korisnike Moj svijet usluge je 100 KB osim za Mono postpaid korisnike (gdje je tarifni interval 1 KB) i za korisnike u VIP Srbija mreži (gdje je tarifni interval 1 KB).

Tarifni interval za pozive za korisnike koji nemaju aktiviranu Moj svijet uslugu je 60 sekundi osim za Mono postpaid korisnike (gdje je tarifni interval 1 sekund) i za korisnike u Srbiji, BiH i Makedoniji (gdje je tarifni interval 30/1). Tarifni interval za GPRS saobraćaj za korisnike koji nemaju aktiviranu Moj svijet uslugu je 100 KB osim za Mono postpaid korisnike (gdje je tarifni interval 1 KB) i za korisnike u Srbiji, BiH i Makedoniji (gdje je tarifni interval 1 KB).

9. 12. 2016.

Crnogorski Telekom će od 25. decembra tekuće godine smanjiti cijene internet ADSL paketa za fizička i pravna lica. Nove cijene će važiti za nove i za postojeće korisnike ADSL paketa:

Fizička lica Trenutne cijene Nove cijene
ADSL Basic 11,73 € 10,56 €
ADSL Flat 2 14,16 € 12,74 €
ADSL Flat 5 18,61 € 16,74 €
ADSL Flat 7 21,75 € 19,58 €

Pravna lica Trenutne cijene Nove cijene
ADSL Flat B4 17,10 € 15,39 €
ADSL Flat B6 20,23 € 18,21 €
ADSL Flat B8 23,37 € 21,03 €
ADSL Flat B10 26,58 € 23,92 €

Takođe, od 25. decembra 2016. godine, Crnogorski Telekom uvodi niže cijene poziva iz fiksne mreže.

Destinacija Trenutne cijene Nove cijene
Međugrad – standardna tarifa (7-19h) 0,0268 €/min 0,0187 €/min
Međugrad – niža tarifa (19-7h) 0,0188 €/min 0,0132 €/min
Mobilne mreže CG – standardna tarifa (7-19h) 0,1166 €/min 0,0641 €/min
Mobilne mreže CG – niža tarifa (19-7h) 0,0791 €/min 0,0434 €/min
Zona II – Evropa, fiksne mreže 0,1607 €/min 0,1202 €/min
Zona II – Evropa, mobilne mreže 0,2999 €/min 0,2249 €/min
Zona III – SAD i Kanada 0,0910 €/min 0,0682 €/min
Zona IV – Svijet, fiksne mreže 0,5355 €/min 0,4010 €/min
Zona IV – Svijet, mobilne mreže 0,8033 €/min 0,6021 €/min
Sateliti 0,9639 €/min 0,7223 €/min

30. 11. 2016.

Upozorenje korisnicima o pojavi lažnih mejlova
Pozivamo sve korisnike na opreznost usljed pojave mejlova koji sadrže lažne zahtjeve za potvrdu računa ili naloga za elektronsku poštu Crnogorskog Telekoma. U slučaju otvaranja linka koji se nalazi u mejlu, vaš računar može biti izložen napadu malicioznog softvera. Podsjećamo da Telekoma na ovaj način nikada ne poziva korisnike na ažuriranje podataka. Ukoliko ste dobili mejl sadržine kao u nastavku, preporuka je da linkove i priloge ne otvarate, već da mejl odmah obrišete.


22. 11. 2016.

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 22. novembra do 3. decembra 2016. godine raditi na modernizaciji mreže na sljedećim lokacijama:

 • Rss Zlodo,191 broadband korisnik
 • Rss Zabrdje, 87 broadband korisnika
 • Rss Potrlica 105 broadband korisnika
 • Rss Moćevac, 271 broadband korisnika
 • Rss Grevo, 49 broadband korisnoika

Očekuje se privremeno ograničenje usluga govornih servisa (PSTN), interneta i extra TV-a u trajanju od dva sata.

11. 11. 2016.

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 14. do 19. novembra godine raditi na modernizaciji mreže na Lokaciji TKC Pljevlja, za 605 korisnika širokopojasnog interneta. Očekuje se privremeno ograničenje usluga govornih servisa (PSTN), interneta i extra TV-a u trajanju od dva sata.

07. 11. 2016.

Obavještenje o stanju na mreži

Zbog vremenskih neprilika i problema sa napajanjem električnom energijom došlo je do prekida rada fiksnih i mobilnih servisa na više lokacija u centralnom i sjevernom dijelu Crne Gore. Ekipe Crnogorskog Telekoma su na terenu, kako bi omogućili nesmetan rad servisa, ali konačna stabilizacija zavisiće od vremenskih uslova i daljeg napajanja električnom energijom.

31. 10. 2016.

Upozorenje korisnicima o pojavi lažnih mejlova

Pozivamo sve korisnike na opreznost usljed ponovne pojave mejlova koji sadrže lažne zahtjeve za potvrdu naloga za elektronsku poštu. U slučaju otvaranja linka koji se nalazi u mejlu, vaš računar može biti izložen napadu malicioznog softvera. Podsjećamo da Telekoma na ovaj način nikada ne poziva korisnike na ažuriranje podataka za e-mail naloge. Ukoliko ste dobili mejl sadržine kao u nastavku, preporuka je da linkove i priloge ne otvarate, već da mejl odmah obrišete.


26. 10. 2016.

Upozorenje korisnicima

Pozivamo sve korisnike na opreznost usljed ponovne pojave mejlova koji sadrže lažne zahtjeve za potvrdu naloga za elektronsku poštu. U slučaju otvaranja linka koji se nalazi u mejlu, vaš računar može biti izložen napadu malicioznog softvera. Podsjećamo da Telekoma na ovaj način nikada ne poziva korisnike na ažuriranje podataka za e-mail naloge. Ukoliko ste dobili mejl sadržine kao u nastavku, savjetujemo da ga odmah izbrišete.
7. 10. 2016.

Upozorenje o pojavi lažnih mejlova

Pozivamo sve korisnike na opreznost usljed pojave mejlova koji sadrže lažne zahtjeve vezane za upotrebu WebMail servisa za t-com.me naloge za elektronsku poštu. U slučaju otvaranja linka koji se nalazi u mejlu, vaš računar može biti izložen napadu malicioznog softvera. Podsjećamo da Telekoma na ovaj način nikada ne poziva korisnike na ažuriranje podataka za e-mail naloge, kao i da naloge brišemo samo na zahtjev korisnika.

30. 9. 2016.

Ekipe Crnogorskog Telekoma će 3. oktobra 2016. godine raditi na prebacivanju korisnika sa RSS Tološi na RSS Delta zbog poboljšanja performansi mreže za broadband servise.

Očekuje se privremeni prekid usluga govornih servisa (PSTN), Interneta i extra TV-a za 65 korisnika u trajanju od četiri sata.

30. 9. 2016.

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 3. oktobra 2016. do 7.oktobra godine raditi na modernizaciji mreže na sljedećim lokacijama:

na području Tivta:

 • 245 korisnika – ADSL cvoriste Gradiosnica biće migrirano na novu ADSL opremu.

Očekuje se privremeno ograničenje usluga govornih servisa (PSTN), internet i extra TV-a u trajanju od dva sata.

27. 9. 2016.

Najava radova - migracija korisnika u Opštini Tivat

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 28. septembra do 3. oktobra 2016. godine raditi na modernizaciji mreže na sljedećim lokacijama:

na području Tivta:

 • 212 korisnik – ADSL čvorište Krašići, 
 • 83 korisnika - ADSL čvorište Lepetani, 
 • 157 korisnika – ADSL čvorište Radovići biće migrirano na novu ADSL opremu.

Očekuje se privremeno ograničenje usluga govornih servisa (PSTN), internet i Extra TV-a u trajanju od dva sata.

16. 9. 2016.

Crnogorski Telekom organizuje nagradnu igru za svoje registrovane korisnike koji koriste jedan od korisničkih paketa iz ponude Crnogorskog Telekoma namijenjinih fizičkim licima, a koji aktiviraju jednu od predefinisanih opcija i dodatnih paketa u mobilnoj i fiksnoj telefoniji. Nagradna igra će trajati od 19.09.2016. do 31.10.2016. godine.

Način sprovođenja igre utvrđen je pravilima koja možete pronaći ovdje.

31. 8. 2016.

Obavještavamo korisnike sa područja Radovića i Krašića da je zbog prekida optike na 6 km od Radovića prema Tivtu, došlo do problema u radu servisa fiksne telefonije, interneta (ADSL+FTTH) i Extra TV. U ispadu su i bazne stanice Radovići, Trašte, Seljanovo. Ekipe kablovskog održavanja su na terenu, kako bi se u što kraćem roku riješio nastali problem i omogućio nesmetan rad svih servisa.

Broja korisnika u Radovićima:

 • 20 IPTV
 • 40 IPTV+ADSL
 • 95 ADSL
 • 162 VOICE
 • 154 korisnika na MSAN-u;

Krašići:

 • 172 korisnika na MSAN

22. 8. 2016.

Telekom – najava radova na modernizaciji mreže

Ekipe Crnogorskog Telekoma će od 29. avgusta do 9. Septembra 2016. godine raditi na modernizaciji mreže na sljedećim lokacijama:

 • 320 korisnika – ADSL čvorište TKC Danilovgrad,
 • 1.800 korisnika – ADSL čvorište TKC Cetinje;

Na području Tivta:

 • 245 korisnika – ADSL čvorište Gradiošnica,
 • 212 korisnika – ADSL čvorište Krašići,
 • 83 korisnika ADSL čvorište Lepetani,
 • 157 korisnika – ADSL čvorište Radovići

Očekuje se privremeno ograničenje usluga govornih servisa (PSTN), Interneta i Extra TV-a u trajanju od dva sata.

22. 7. 2016.

Ekipe Crnogorskog Telekoma će od 25.jula do 14. avgusta raditi na modernizaciji mreže na sljedećim lokacijama:

Danilovgrad:

 • TKC Danilovgrad
 • RSS Lazine
 • RSS Martinici
 • RSS Velje Brdo
 • RSS Pričelje
 • RSS Novo Selo

Cetinje:

 • TKC Cetinje
 • RSS Bajice

Očekuje se dvosatni prekid u DATA servisima (Internet, Extra TV) i VOICE over ADSL servisu.

01. 7. 2016.

NIŽE CIJENE U ROMINGU

Crnogorski Telekom će od 1. jula sniziti cijene roming usluga u Srbiji, Bosni Hercegovini i Makedoniji u skladu sa Odlukom Agencije za elektronske komunikacije. Niže cijene će biti primijenjene na odlazne i dolazne pozive, SMS, kao i na internet potrošnju.

Nova cijena odlaznih poziva u romingu biće 0,24 eura (0,29) umjesto dosadašnjih 0,29 eura (0,35), a cijena dolaznih poziva će biti snižena sa 0,08 eura (0,10) na 0,07 eura (0,08). Cijena SMS poruke će biti 0,08 (0,10) eura umjesto dosadašnjih 0,09 eura (0,11). Takođe, internet saobraćaj će biti znatno povoljniji (cijena po MB će biti 0,45 eura (0,54) umjesto dosadašnjih 0,70 eura (0,83)).

Da podsjetimo, tarifni interval u navedenim zemljama je 30/1sekund za pozive, a 1Kb za internet saobraćaj.

Navedene izmjene se odnose na pripejd i postpejd korisnike Crnogorskog Telekoma, osim na one koji su se opredijelili za neku od dodatnih opcija u romingu koje sa sobom nose druge povoljnosti (kao što je usluga Moj svijet).

Cijene sa PDV-om date su između zagrada.

23. 6. 2016.

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu do 30. juna 2016. godine raditi na modernizaciji mreže u Danilovgradu i Cetinju, i to,

na području Danilograda:

 • 865 korisnika - ADSL čvorište Danilovgrad TKC,
 • 363 korisnika - ADSL čvorište Lazine,
 • 129 korisnika – ADSL čvorište Martinići,
 • 123 korisnika – ADSL čvorište Velje Brdo,
 • 84 korisnika – ADSL čvorište Pričelje,
 • 171 korisnik – ADSL čvorište Novo Selo,

na području Cetinja:

 • 2872 korisnika - ADSL čvorište Cetinje TKC,
 • 216 korisnika – ADSL čvorište Bajice.

Očekuje se dvosatni prekid u DATA servisima (Internet, Extra TV) I VOICE over ADSL servisu.

23. 6. 2016.

Ponovna oštećenja telekomunikacione infrastrukture Crnogorskog Telekoma u Farmacima i Bloku V

U toku noći i u jutranjim časovima zabilježena su nova oštećenja telekomunikacione infrastrukture Crnogorskog Telekoma u Farmacima i Bloku V, usljed čega je došlo do prekida rada naših servisa. Ekipe su na terenu i u toku je sanacija problema.
U proteklom periodu zabilježene su brojne krađe kablova Crnogorskog Telekoma, a situacija je intenzivirana u proteklih desetak dana i svi slučajevi su prijavljeni policiji. Nastojimo da pravovremeno informišemo javnost i da u što kraćem vremenskom periodu saniramo sve probleme, kako bi korisnicima obezbijedili nesmetan rad servisa.
Naše korisničke službe u svakom trenutku mogu ponuditi sve potrebne informacije svim našim korisnicima. Crnogorski Telekom će nastaviti da preduzima sve neophodne mjere i aktivnosti kako bi što prije riješili probleme u radu naših servisa uzrokovanih navedenim oštećenjima.

21. 6. 2016.

Zamjena sedmocifrenih brojeva u mobilnoj mreži

“U skladu sa Nacionalnim planom numeracija koji je usvojila Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Crnogorski Telekom je u obavezi da prestane da koristi brojeve u mobilnoj mreži čija je dužina sedam cifara.

Prema tome, Crnogorski Telekom će, u narednom periodu, prilagoditi dužinu pretplatničkog broja u mobilnoj mreži na šest cifara.

Ubuduće više neće biti dostupni pretplatnički brojevi sa sedam cifara, a svim postojećim korisnicima koji posjeduju broj koji pripada sedmocifrenoj numeraciji isti će biti promijenjen u šestocifreni.

U slučajevima gdje je moguće korisniku će biti zadržan isti pretplatnički broj samo bez cifre 9 na početku. Na primjer, ako je broj bio 0679123456, novi broj će biti 067123456. Za pretplatničke brojeve kod kojih nije moguće samo skloniti cifru 9 sa početka niza, broj će biti promijenjen i korisnik će biti obaviješten o izmjeni.

Korisnici će o završenoj navedenoj izmjeni biti blagovremeno obaviješteni putem SMS-a. Nakon promjene broja, korisnik bi trebalo da restartuje telefon ukoliko ima nekih problema u radu.

Pri pozivu na pretplatnički broj koji je predmet promjene, govorna poruka će obavijestiti pozivaoce o izmjeni i uputiti na novi, promijenjeni broj.“

10. 6. 2016.

Novi Telekom pripejd Tourist paket sa najviše interneta

Crnogorski Telekom je pripremio novi Telekom pripejd Tourist paket. Korisnik ovog paketa ima mogućnost da aktivira besplatno opciju Surf+ , koja sadrži:

 • 3GB za surf
 • 2GB za Facebook, Twitter i Messenger
 • Neograničeni internet u Telekom WIFI mreži

Uključeni internet važi 7 dana. Opcija se aktivira kroz Super meni, pozivom * 111# ili slanjem SMS-a „SURF+“ na 1467. Nakon prve besplatne aktivacije, opcija je dostupna za 5€. Korisnik na kartici dobija 2€ inicijalnog kredita koje slobodno koristi.

Telekom pripejd Tourist paket biće dostupan od 14.juna po cijeni od 5€.

09. 6. 2016.

Najava radova za RSS Gruda - Cetinje

Ekipe Crnogorskog Telekoma će dana 10.06.2016. godine raditi na preseljenju postojećeg telekuminakcionog čvorišta RSS Gruda na Cetinju, sa postojeće na novu lokaciju.

Očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati.

24.05.2016

Novine u pripejd ponudi

Od danas Crnogorski Telekom svojim pripejd korisnicima omogućava korišćenje ultra brzog interneta koji se bazira na 4G tehnologijama. 4G internet omogućava znatno veće brzine od trenutnih, mogućnosti kvalitetnijeg i bržeg prenosa podataka i brži pristup aplikacijama, online igrama i sličnim sadržajima.

Od 24.juna tekuće godine Telekom uvodi i jedinstvenu cijenu poziva i SMS-a u nacionalnom saobraćaju, za korisnike svih pripejd paketa. Cijena odlaznog poziva će iznositi: 0.145 eur/min, dok će cijena SMS-a biti 0.03 eur po poslatoj poruci. Tarifiranje poziva u svim paketima, osim za Mono, biće na minut.

Za korisnike paketa Ajmo svi, NRG, Pleme i Volim postojeće povoljnosti u vidu nižih cijena poziva i SMS-a i dalje ostaju da važe.

O trenutnim cijenama korisnik se može informisati putem cjenovnika na zvaničnom sajtu Telekoma, www.telekom.me, kao i u T-Centrima. Sve cijene su sa PDV-om. Promjene ne važe za pozive ka specijalnim brojevima.

Za pripejd korisnike pripremljene su i nove atraktivne ponude, prilagodjene potrebama korisnika, u vidu dodatnih opcija koje ukljucuju minute, SMS i 4G internet. Besplatnim pozivom Super meni-ja *111# korisnik sam može odabrati najbolju opciju za sebe.

20.04.2016

Pozivamo sve korisnike na opreznost usljed lažne informacije koja se pojavljuje na internetu:


04.04.2016

Pozivamo sve korisnike na opreznost usljed pojave mejlova koji sadrže lažne zahtjeve vezane za upotrebu WebMail servisa za t-com.me naloge za elektronsku poštu. U slučaju otvaranja linka koji se nalazi u mejlu, vaš računar može biti izložen napadu malicioznog softvera. Podsjećamo da Telekoma na ovaj način nikada ne poziva korisnike na potvrdu korištenja e-mail naloga, kao i da naloge brišemo samo na zahtjev korisnika.

07.03.2016

Izvinjavamo se svim korisnicima zbog problema u radu mreže izazvanih lošim vremenom i dužim padom mrežnog napajanja. U toku su radovi na otklanjanju ovih smetnji, kako bi u najskorijem roku omogućili nesmetan rad servisa. Zahvaljujemo na razumijevanju.

25.02.2016

Upozorenje na kompjuterski virus LOCKY

Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije upozorava na novu varijaciju kompjuterskog virusa "Locky" koji enkriptuje, odnosno zaključava podatke i agresivno se širi.

Neke od osnovnih sajber bezbjednosnih mjera su da se ne otvara ili sa oprezom pristupa e-mail porukama za koje smo sigurni da dolaze od kredibilnog pošiljaoca, redovno ažuriranje operativnog sistema, aplikacija, programa, korišćenje antivirusne zaštite koja je takođe ažurirana. Efikasan način zaštite od ove vrste prijetnje, odnosno premošćavanja, je redovan „backup“, kopiranje svih relevantnih podataka na eksternom medijumu, sa kojeg kasnije mogu da se vrate podaci u slučaju gubitka.

Posljednjih godinu dana primjetan je nagli porast kompjuterski virusa "cryptowall" i "locky" koji imaju istu ili sličnu malicioznu funkcionalnost. Naime, nakon što se računar inficira sa ovom vrstom virusa, enkriptuje sve podatke na računaru i na taj način budu nedostupni. Međutim, postoji mogućnost povratka informacija ukoliko se uplati određena količina novca, u tzv. "bitcoin"-ima, odnosno internet novcu, a čija protiv vrijednost u eurima može iznositi od pet stotina do dvije hiljade eura. Iako je većina korisnika koji su uplatili novac, dobili podatke nazad, savjetujemo da se ne radi to, zato što nema garancije da će podaci biti uspješno vraćeni, a takođe na ovaj način se afirmiše dalji porast ove vrste kriminalnih aktivnosti.

Najčešći način inficiranja je putem elektronske pošte, u okviru koje se nalazi „link“ ili maliciozni "word", pdf dokument koji, kada se otvori omogućava pristup virusa računaru. Sredinom februara ove godine pojavila se i varijanta ovoga virusa na teritoriji Crne Gore (Locky) koji se nalazi u okviru "MS word" dokumenta i to kao maliciozni "macro" dodatak, uobičajeno "MS word" će tražiti odobrenje za omogućavanje "macro" funkcionalnost, po standardnom setovanju ova funkcionalnost je onemogućena i to upravo iz sigurnosnih razloga. Ukoliko omogućite "macro", dokument će pokrenuti "kod" koji će sačuvati virus na računaru, a zatim enkriptovati sve podatke.

17.02.2016

Najava radova za RSS Gusinje

Ekipe Crnogorskog Telekoma će dana 19.02.2016. godine raditi na preseljenju postojećeg telekomunikacionog čvorista RSS Gusinje, sa postojeće na novu lokaciju.
Ovim radovima biće obuhvaćeni svi korisnici koji su povezani na ovaj telekomunikacioni čvor, a pripadaju numeraciji iz opsega: 051250000-051258999
Očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati.

28.01.2015

Obavještavamo sve korisnike da su juče, 27.01.2016. godine, zbog radova na web sajtu, zabilježeni prekidi u njegovom radu. Izvinjavamo se svim korisnicama i obavještavamo da web sajt danas nesmetano radi.
Zahvaljujemo na razumijevanju.

16.11.2015

Crnogorski Telekom će od 15. decembra tekuće godine smanjiti cijene ADSL internet paketa za rezidencijalne i biznis korisnike. Nove cijene važe za nove i postojeće korisnike ADSL paketa:


FIZIČKA LICA

Paket Nove cijene
Mjesečna pretplata za ADSL Basic 11,73 €
Mjesečna pretplata za ADSL Fl@t 2 14,16 €
Mjesečna pretplata za ADSL Fl@t 5 18,61 €
Mjesečna pretplata za ADSL Fl@t 7 21,75 €


PRAVNA LICA

Paket Nove cijene
Mjesečna pretplata za ADSL B4 17,10 €
Mjesečna pretplata za ADSL Fl@t B6 20,23 €
Mjesečna pretplata za ADSL Fl@t B8 23,37 €
Mjesečna pretplata za ADSL Fl@t B10 26,58 €Takođe, od 15. decembra Crnogorski Telekom uvodi niže cijene poziva iz fiksne mreže.

Destinacija Nove cijene
Međugrad – standardna tarifa (7-19h) 0,0268 €/min
Međugrad – niža tarifa (19-7h) 0,0188 €/min
Mobilne mreže CG – standardna tarifa (7-19h) 0,1166 €/min
Mobilne mreže CG – niža tarifa (19-7h) 0,0791 €/min
Zona 0 – Srbija, fiksne mreže 0,1178 €/min
Zona 0 – Srbija, mobilne mreže 0,2035 €/min
Zona I – Region, fiksne mreže 0,1178 €/min
Zona I – Region, mobilne mreže 0,2678 €/min
Zona II – Evropa, fiksne mreže 0,1607 €/min
Zona II – Evropa, mobilne mreže 0,2999 €/min
Zona III – SAD i Kanada 0,0910 €/min
Zona IV – Svijet, fiksne mreže 0,5355 €/min
Zona IV – Svijet, mobilne mreže 0,8033 €/min
Sateliti 0,9639 €/min

Sve cijene su sa PDV-om.

09.11.2015

Zbog radova koje će Telekom Srbija imati na svom sistemu za napajanje 10. novembra od 2h do 7h doći će do kratkotrajnog prekida u emitovanju sljedećih TV kanala: RTS 1, RTS 2, B92, B92 Info, HAPPY TV, Prva TV, TV DM SAT, TV Arena Sport 1, Arenasport paket, Fights Channel, Pink 2, Pink 3 Info, Pink M, Pink paket.

04.11.2015

Želimo da vas informišemo o pojavi e-mailova koji sadrže informacije o verifikaciji WebMail servisa za t-com.me naloge za elektronsku poštu. Molimo vas da budete oprezni, jer u slučaju otvaranja linka koji se nalazi u mejlu, vaš računar može biti izložen napadu malicioznog softvera. Informacije o akcijama Telekoma, verifikacijama e-mail naloga i slično, stižu isključivo sa telekom.me ili t-com.me domena i imaju svoju prepoznatljivu formu.

20.10.2015

Energetski kabl kod Vezirovog mosta je izgorio, zbog čega su stradali i optički kablovi. Ovo je izazvalo prekid u radu servisa baziranih na optici u Zagoriču. Naše ekipe aktivno rade na terenu na otklanjanju problema.

12.10.2015

Zbog radova Telekoma Srbije na unapređenju platforme, 13. 10 – 15. 10. 2015. u terminu od ponoći do 7 sati doći će do prekida u emitovanju pojedinih kanala na ExtraTV-u: regionalna TV, Arena Sport kanali, TV Pink.

03.06.2015

Gašenje Pick'n'play servisa

Od 1.jula 2015. godine pick’n’play muzički servis, koji je dostupan korisnicima NRG pripejd paketa, ADSL, Extra TV i Extra Trio servisa, više neće biti u funkciji.

07.04.2015

Telekom – najava radova na modernizaciji mreže

Ekipe Crnogorskog Telekoma će od 9. do 17. aprila raditi na modernizaciji mreže u Plavu (gradsko područje).

Migracija oko 480 korisnika na novu tehnologiju u Plavu radiće se na sljedećim brojevima: 051251xxx, 051252xxx, 051258xxx.

Očekuje se dvosatni prekid u govornim servisima (PSTN).

03.04.2015

Telekom – najava radova na modernizaciji mreže

Ekipe Crnogorskog Telekoma će od 3. do 10. aprila raditi na modernizaciji mreže u Tivtu (gradsko područje i Gradiošnica), Plavu (lokacija Velika) i Gusinju.

Migracija oko 450 korisnika na novu tehnologiju u Tivtu radiće se na sljedećim brojevima: 032683xxx, 032671xxx, 032672xxx, 032673xxx, 032674xxx, 032675xxx.

U Plavu će biti migrirano oko 50 korisnika (na brojevima 051258xxx), a u Gusinju oko 200 korisnika (na brojevima 051256xxx)

Očekuje se dvosatni prekid u govornim servisima (PSTN).

16.03.2015

Od 15. aprila minimalna dopuna dva eura

Minimalni iznos od dva eura važiće za sljedeće načine dopune računa: elektronska dopuna (uključujući i platomate), webshop dopuna i dopuna sa pripejda na pripejd. Online dopuna računa preko webshopa (www.telekom.me), donosi korisnicima deset odsto dopune na poklon, kao i do sada.

Novi minimalni iznos dopune se ne odnosi na uslugu Mobilni Internet.

Odluka o uvođenju novog minimalnog iznosa dopune donijeta je zbog usklađivanja ovog servisa sa novim uslovima na tržištu kao i zbog visokih troškova koje kompanija ima u toj oblasti.

Odluka je donijeta u skladu sa Opštim uslovima pružanja usluga javnih mobilnih elektronskih komunikacija Crnogorskog Telekoma i tipskim Ugovorom o korisničkom odnosu za pripejd mobilnu telefoniju na koje je Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost dao saglasnost 27. novembra 2014 godine.

11.03.2015

Obavještenje za korisnike 4G dodatka
Od 9. aprila 2015. godine 4G brzine biće dostupne u okviru osnovnog paketa Mobilni Internet Libero i neće se dodatno naplaćivati. 4G dodatak biće ukinut.


24.02.2015

INTERNET OPCIJE
OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE

Nove Internet opcije biće u ponudi od 3. marta 2015. Aktuelni korisnici Internet opcija koristiće i dalje svoje Internet opcije (Internet 5 i Internet&SMS Unlimited) pod istim uslovima kao do sada: opcije će imati istu količinu GB po maksimalnoj brzini i nakon toga smanjenje brzine na 128 Kbps. Opcija Internet 5 imaće novo ime, Internet 5 1GB.

Nove Internet opcije:

Internet 5 za 5 € mjesečno: opcija uključuje 1 GB po maksimalnoj brzini; nakon toga brzina se smanjuje na 64 Kbps.
Internet 10 za 10 € mjesečno: uključuje 3 GB po maksimalnoj brzini; nakon toga smanjenje brzine na 64 Kbps.
Internet 15 za 15 € mjesečno: uključuje 10 GB po maksimalnoj brzini; nakon toga smanjenje brzine na 64 Kbps. Ova opcija uključuje i SMS Unlimited: neograničene SMS poruke ka mrežama u Crnoj Gori i Srbiji.

Dokup GB po punoj brzini

Ono što je novo jeste i mogućnost dokupa 1 GB po maksimalnoj brzini za 2.90 €, uz raniji dokup 5 GB za 9.15 €. Dovoljno je poslati SMS; tekst poruke zavisi od količine podataka za koju se odlučite: DOKUP1 ili DOKUP5 na broj 1467.

Sve cijene su sa PDV-om.

Nove Internet opcije biće u ponudi od 3. marta. Ukoliko korisnik želi da promijeni svoju Internet opciju, potrebno je da deaktivira staru i aktivira novu opciju. To može učiniti bilo kada, osim ako se korisnik prilikom kupovine mobilnog telefona uz tarifni paket istovremeno opredijelio i za korišćenje opcije Internet 5 ili Internet&SMS Unlimited; u tom slučaju dužan je da predmetnu opciju koristi u toku navedenog minimalnog perioda trajanja ugovora.

Za aktivaciju opcije, pošaljite poruku OP INTERNET5 / OP INTERNET10 / OP INTERNET15 na 1467. Za deaktivaciju, pošaljite poruku OP INTERNET ODJAVA na 1467.

27.02.2015

Poštovani korisnici,

Želimo da vas informišemo o pojavi e-mailova koji sadrže lažne zahtjeve vezane za upotrebu WebMail servisa za t-com.me naloge za elektronsku poštu. Radi se o lošoj imitaciji Telekomovih obavještenja i molimo vas da budete oprezni, jer u slučaju otvaranja linka koji se nalazi u mejlu, vaš računar može biti izložen napadu malicioznog softvera. Informacije o akcijama Telekoma stižu isključivo sa telekom.me ili t-com.me domena i imaju svoju prepoznatljivu formu.

Ovdje možete vidjeti primjer maliciozne elektronske pošte upućen sa lažne adrese WebMail Security (postmaster@wordpress.com).

20.11.2014

Poštovani,

Zbog radova na unapređenju e-mail sistema Telekoma, u periodu od 22-29.novembra, mogući su kratkotrajni prekidi u radu e-mail i webmail servisa. Tokom tog perioda, prethodno primljene ili poslate e-mail poruke, koje se čuvaju na e-mail serverima Telekoma, mogu biti privremeno nedostupne.

Korisnicima kojima je neophodan stalni pristup svim mejlovima savjetujemo da naprave lokalni backup sadržaja mailbox-a na računaru, i to prije početka radova na unapređenju sistema.

Hvala vam na razumijevanju.

14.11.2014

Važno obavještenje

Poštovani korisnici,
Želimo da vas informišemo o pojavi e-mailova koji sadrže lažne račune na usluge Telekoma. Radi se o imitaciji Telekomovih računa i molimo vas da budete oprezni, jer u slučaju otvaranja linka koji se nalazi u mejlu, vaš računar može biti izložen napadu malicioznog softvera (spyware). Telekomovi računi stižu isključivo sa telekom.me domena i imaju svoju prepoznatljivu formu.

08.10.2014

Crnogorski Telekom će od 1. decembra smanjiti cijene ADSL internet paketa za rezidencijalne i biznis korisnike. Snižene će biti cijene svih paketa, za postojeće i nove ADSL korisnike.

 • Rezidencijalni korisnici
Postojeća cijena Cijena od 1. decembra
ADSL Basic 14.23 € 13.80 
Mjesečna pretplata za ADSL Fl@t 2 20.33  16.66 
Mjesečna pretplata za ADSL Fl@t 5 25.42  21.90 
Mjesečna pretplata za ADSL Fl@t 7 45.76  25.59 

 • Biznis korisnici
Postojeća cijena Cijena od 1. decembra
Mjesečna pretplata za ADSL Fl@t B4 30.51 € 20.11 
Mjesečna pretplata za ADSL Fl@t B6 50.85  23.80 
Mjesečna pretplata za ADSL Fl@t B8 66.12  27.49 
Mjesečna pretplata za ADSL Fl@t B10 81.37  31.27 

Upozorenje

27.06.2014.

Poštovani korisnici,

Želimo da vam skrenemo pažnju na opasnost od posebnog tipa računarskog virusa, tzv. trojanca, pod nazivom „Gameover Zeus“. Ovaj trojanac se prenosi na više načina, obično kao posebno pripremljen e-mail koji oponaša određen račun, ali i zaraženim USB stikom, fajlom i slično. Kada zarazi računar ovaj virus krade korisničke podatke sa naglaskom na podatke vezane za bankovne račune i kartice.

Smatra se da je dobar dio ove hakerske mreže već onesposobljen od strane FBI-a ali korisnicima se svakako preporučuje oprez. U Crnoj Gori je evidentiran relativno mali broj inficiranih računara, znatno manji nego u regionu ili nekim razvijenim zapadnoevropskim zemljama.

Klikom na neku od dolje navedenih adresa možete provjeriti da li je vaš računar zaražen „Gameover Zeus“ trojancem:

https://goz.shadowserver.org/gozcheck/gozcheck.html
ili
http://campaigns.f-secure.com/en_global/zeus/ols/?tduid=8d30adaf9a2cb6afe81e3549ed7114c0

Ukoliko je vaš računar zaražen „Gameover Zeus“ trojancem preporučujemo da računar odnesete u odgovarajući servis gdje će specijalisti struke riješiti ovaj problem. Napominjemo da su renomirani proizvođači antivirusnog softvera ponudili, između odstalog i besplatne alatke za uklanjanje ovog trojanca.

Povodom ovog, ali i budućih incidenata preporučujemo da pratite web sajt nacionalnog CIRT tima, http://www.cirt.me, koji se osnovan od strane Ministarstva za informaciono društvo i prati incidente iz oblasti informacione bezbijednosti.

Obavještenje za korisnike WebMax servisa

Poštovani korisnici, želimo da vas upozorimo na pokušaj zloupotrebe login strane mail servisa WebMax. Naime, postoje internet stranice koje nude opciju logovanja koristeći WebMax korisničko ime i lozinku, sa istim ili sličnim sadržajem kao zvanični sajt Telekoma www.telekom.me

Molimo vas da se na vaš WebMax nalog logujete isključivo sa zvaničnih internet stranica kompanije Telekom. Unošenjem vašeg korisničkog imena i lozinke za pristup mailu na drugim internet stranicama može doći do zloupotrebe vaših podataka.

Takođe, molimo da ovakve slučajeve prijavite Telekomu kao i da upozorite rodbinu i prijatelje kako bi se i oni zaštitili od moguće zloupotrebe.

Obavještenje za korisnike Telekom mobilne mreže

Poštovani korisnici, želimo da vas upozorimo na novi pokušaj telefonske zloupotrebe pod nazivom "propušteni poziv" . U većini slučajeva dešava se da zazvoni telefon, ali da se veza tako brzo prekine da korisnik ne uspije da odgovori na poziv. Propušteni pozivi dolaze sa neobičnog broja, koji ukazuje na neku stranu destinaciju (npr. +88183…).

Molimo vas da ne ogovarate na takve pozive, tj. da ne pozivate takav propušteni broj, jer u suprotnom rizikujete da postanete žrtva prevare i dobijete ekstremno visok telefonski račun!

Takođe vas molimo da ne odgovarate ni na poruke koje stižu sa nepoznatih brojeva (u kojima se, recimo, obavještavate o navodnom dobitku na lutriji i slično…), jer je moguće da i na taj način budete prevareni.

Molimo vas, takođe, da ovakve pozive i poruke prijavite svom mobilnom operateru, kao i da upozorite rodbinu i prijatelje kako bi se i oni zaštitili od moguće zloupotrebe.


24.09.2014

Zbog modernizacije mreže na lokaciji Pržno, u naredna dva dana (25 i 26. septembra) u periodu od 8h do 21h servisi Telekoma (fiksna telefonija, ADSL i Extra TV) će biti u prekidu – odnosi se na telefonske brojeve koji počinju sa 033/468xxx, 033/473xxx.

19.09.2014

Obavještavamo korisnike da usluga Dijaspora TV prestaje sa radom 22.10.2014. Od ovog datuma gledanje TV kanala i ostalih sadržaja više neće biti moguće.


11.09.2014

Želimo da vas obavijestimo da će zbog modernizacije mreže na lokaciji Kamenovo – Pržno, 11, 12 i 13 septembra, biti u prekidu servisi Telekoma (fiksna telefonija, ADSL i Extra TV), u periodu od 8– 18 sati. U prekidu će biti servisi na telefonskim brojevima koji počinju sa 033/468… 033/402…, 033/560…

Modernizacija mreže u ovom dijelu Budve podrazumijeva skraćivanje tzv. pretplatničke petlje, što će korisnicima, koji do sada nijesu imali tehničkih mogućnosti, omogućiti korišćenje broadband servisa.

01.09.2014

Želimo da vas obavijestimo da će zbog modernizacije mreže na lokaciji Rijeka Reževića – Pržno, sjutra (utorak, 2.09.) biti u prekidu servisi Telekoma (fiksna telefonija, ADSL i Extra TV), u periodu od 8– 18 sati. U prekidu će biti servisi na telefonskim brojevima koji počinju sa 033/468…

Modernizacija mreže u ovom dijelu Budve podrazumijeva skraćivanje tzv. pretplatiničke petlje, što će korisnicima koji do sada nijesu imali tehničkih mogučnosti omogućiti korišćenje broadband servisa.

22.07.2014

Obavještenje za korisnike Extra TV-a
Od ponedjeljka 1. septembra kanal TV BN se neće nalaziti u našoj ponudi.

08.07.2014

Obavještenje za korisnike Extra TV-a
Od 10.08.2014. postojeći kanal Discovery ID će biti zamijenjen novim Discovery ID Xtra. Novi kanal će se kao i postojeći nalaziti u osnovnom paketu.

23.06.2014

Važno obavještenje

Poštovani korisnici,
Želimo da vas informišemo o pojavi e-mailova koji sadrže lažne račune na usluge Telekoma. Radi se o imitaciji Telekomovih računa i molimo vas da budete oprezni, jer u slučaju otvaranja linka koji se nalazi u mejlu, vaš računar može biti izložen napadu malicioznog softvera (spyware). Telekomovi računi stižu isključivo sa telekom.me domena i imaju svoju prepoznatljivu formu.
Primjer lažnog mejla.

16.06.2014

Obavještenje za korisnike pripejd Telekom mobilne mreže
Poštovani korisnici, od 16. jula minimalna dopuna za pripejd korisnike Telekom mobilne mreže iznosiće dva, umjesto dosadašnjih jedan euro. Cijena je sa PDV-om.
Minimalni iznos od dva eura važiće za sljedeće načine dopune računa: elektronska dopuna, webshop i pripejd2pripejd servis. Novi minimalni iznos dopune se ne odnosi na korisnike mobilnog interneta.

Online dopuna računa preko webshopa (http://telekom.me/webshop-pripejd-dopuna.nspx), donosi korisnicima 10% (deset posto) dopune na poklon, kao i do sada.

Odluka o uvođenju novog minimalnog iznosa dopune donijeta je zbog usklađivanja ovog servisa sa novim uslovima na tržištu kao i zbog visokih troškova koje kompanija ima u toj oblasti.

12.06.2014

Obavještavamo korisnike da će 13.06.2014. u periodu od 02:00h do 06:00h doći do prekida ADSL servisa dva puta, u trajanju od 15 do 20 minuta. Zbog radova na sistemu, dio korisnika u Podgorici i u južnom dijelu Crne Gore imaće prekid u radu ADSL servisa.

28.05.2014

Zbog radova na sistemu, 30.05.2014. u periodu od 01:00h do 03:00h doći će do tri desetominutna prekida servisa ADSL, Extra TV, Mobilni internet, Voice u Podgorici, naselja na desnoj strani rijeke Morače.

28.05.2014

Usljed radova, 29.05.2014. u periodu od 01:00h do 07:00h, u prekidu će biti inter-konekcija između mobilnih mreža Crnogorskog Telekoma i m:tel-a kao i svi Pinkovi kanali u servisu Extra TV-a.

30.04.2014

Rijeka Reževića – prekid u radu servisa Telekoma
U cilju modernizacije mreže ekipe Crnogorskog Telekoma će 6. maja raditi na djelimičnom izmještanju telekomunikacionog čvorišta u Pržnom. Postojeće čvorište biće izmješteno na pet novih lokacija, čime će korisnici dobiti kvalitetnije broadband servise.
Zbog navedenih radova, dio korisnika u Rijeci Reževića, imaće prekid u radu servisa u period od 09:30h-13:30h.

29.04.2014

Obavještenje za korisnike Extra TV-a
8 novih kanala u ponudi:
4 nova kanala u Pink paketu: Pink Western, Pink Classic, Pink Bravo i Pink Style. I 4 nova kanala u Plus paketu: Erotic 1, 2, 3 i 4.
Novi kanali su besplatni su za sve korisnike Extra TV-a u periodu od 29. aprila do 12. maja 2014. Nakon tog perioda biće sastavni dio Pink paketa, odnosno Plus paketa.

08.04.2014

Zbog radova na unapređenju mreže 09.04.2014. između 01h i 06h, doći će do kratkotrajnog prekida u funkcionisanju interneta na mobilnom telefonu i usluge Mobilni Internet. Ako bude problema i nakon tog perioda, molimo vas restartujte uređaj; time će problem biti riješen.

07.04.2014

Poštovani,
Molimo vas da obratite pažnju na sljedeći pokušaj zloupotrebe. Primijećeno je da sa određenih brojeva korisnici dobijaju SMS (sadržaj navodimo u originalu):
Postovani, korisnice posaljite, poruku na 14670 sadrzine ove. dobitnik stemesecne pretplate. dopuna20 067xxxxxx

Molimo vas da budete oprezni i da takve poruke ignorišete, jer se radi o pokušaju zloupotrebe.

02.04.2014

Usljed radova dana 03.04.2014. doći će do smanjenog pokrivanja signalom mobilne mreže na području Goranskog (od 14:00h do 14:20h) i Kravice (od 15:00h do 15:20h).

27.03.2014

Zbog radova koje Telekom Srbija izvodi na mreži 28.03.2014. od 04:00-05:00h moguć je povremeni prekid u emitovanju Pink kanala.

25.03.2014

Zbog izmještanja FTTH kablova (servis optika) 28.03.2014. od 00:00h do 07:00h moguć je prekid u funkcionisanju servisa za korisnike na Starom Aerodromu u Podgorici.

17.01.2014

Važno obavještenje

Poštovani korisnici,
Želimo da vas informišemo o pojavi e-mailova koji sadrže lažne račune na usluge Telekoma. Radi se o imitaciji Telekomovih računa i molimo vas da budete oprezni, jer u slučaju otvaranja linka koji se nalazi u mejlu, vaš računar može biti izložen napadu malicioznog softvera (spyware). Telekomovi računi stižu isključivo sa telekom.me domena i imaju svoju prepoznatljivu formu.

14.01.2014

Poštovani korisnici,

Zbog usklađivanja sa postojećim tržišnim cijenama i obezbjeđivanja dalje održivosti servisa 1181 (informacije o telefonskim brojevima korisnika Crnogorskog Telekoma), cijena poziva ka tom broju iznosiće 0.30 eur po pozivu (sa PDV-om). Nova cijena će važiti od 14.02.2014. Dosadašnja cijena ove usluge je iznosila 0.26 eur po pozivu.

Napominjemo da korisnici mogu besplatno dobiti informacije o brojevima pretplatnika na web stranici www.telekom.me i Extra TV-u (Meni/Extra/Extra portal/telefonski imenik). Iste informacije dostupne su i SMS-om, korišćenjem servisa ”SMS imenik” po standardnoj cijeni SMS-a u Telekom mobilnoj mreži.

31.12.2013

Od 1. januara 2014. godine se neće naplaćivati taksa na SIM karticu za pripejd i postpaid i za Extra TV u iznosu od 1EUR mjesečno.

30.12.2013

Obavještavamo vas o promjenama u ponudi Extra TV-a koje važe od 31. januara 2014. godine:

 • Kanal CMC od 31. januara 2014. se više neće nalaziti u ponudi Extra TV-a.
 • Kanal Discovery World od 31. januara 2014. neće više biti u ponudi Extra TV-a. Njega će zamijeniti kanal Discovery Investigation.
 • Zbog prestanka rada kanala Vijesti 2 od 31.12.2013. neće više biti u ponudi Extra TV-a.

29.11.2013

Želimo da vas informišemo da zbog radova na unapređenju sistema, u nedjelju 1. decembra,
od 00–05h, neće raditi Telekomov e-mail servis. Izvinjavamo se i molimo vas za razumijevanje.

20.11.2013

Zbog radova na unapređenju sistema, u petak 22. novembra, od 01-05h, neće raditi dopuna računa i provjera stanja na računu za pripejd korisnike. Hvala vam na razumijevanju.

18.11.2013

Zbog radova na unapređenju sistema, u srijedu 20. novembra, od 01-05h, neće raditi pripejd servisi. Izvinjavamo se korisnicima.

11.08.2013

Zbog radova na sanaciji optičkog kabla, dana 12.08.2013. u periodu od 02h do 05h, moguć je prekid u funkcionisanju svih servisa u opštinama Berane, Rožaje, Andrijevica i Plav.

19.07.2013

Extra TV – promotivna ponuda: besplatna oprema i instalacija i 6 mjeseci besplatnih lokalnih i međumjesnih razgovora u Telekom fiksnoj mreži. Ponuda traje 3 mjeseca. Ugovor se potpisuje na 24 mjeseca.
Da naručite, pozovite 020633660, 08.00 do 20.00h u toku ljetnjih mjeseci.

16.07.2013

Zbog radova na unapređenju ADSL servisa, dana 18.07.2013. godine u periodu od 01:00h do 05:00h, mogući su kratkotrajni problemi sa autorizacijom ADSL korisnika.

10.07.2013

Poštovani, zbog radova na unapređenju servisa IMS telefonije (fiksna telefonija preko IP-ja) moguć je prekid u funkcionisanju servisa 10.07. i 11.07.2013. u periodu od 23:30h do 05:30h.

01.07.2013

Telekom će 15 jula 2013. godine izmjestiti telekomunikaciono čvorište Polja-Mojkovac, sa postojeće na drugu lokaciju. Isključenja i ponovno priključenja korisnika biće obavljeno od 15-20 jula. U tom periodu će pojedini korisnici imati prekid telekomunikacionih servisa u trajanju od nekoliko sati.

04.06.2013

Za korisnike koji u narednih sedam dana (zaključno sa utorkom, 11. juna), dođu u neki od T-Centara i kupe mobilni telefon ili uredjaj, Ritam klub dukati će važiti po starim pravilima za ove nagrade:

Popust na cijenu telefona Broj dukata
40 6670
60 10000
80 13300
100 16670
140 23330

ADSL MODEM Broj dukata
tip 1 6670
tip 2 12500
tip 3 18330
tip 4 15000

Nove vrijednosti Ritam klub dukata za mobilne telefone i uredjaje:

Popust na cijenu telefona Broj dukata
40 13340
60 20000
80 26600
100 33340
140 46660

ADSL MODEM Broj dukata
tip 1 13340
tip 2 25000
tip 3 36660
tip 4 30000

13.05.2013.

Poštovani, zbog radova na unapređenju postojećeg Extra TV sistema moguć je prekid u funkcionisanju servisa u srijedu, 15.05.2013, u period od 00:00h do 06:00h.

07.05.2013.

Kontrola potrošnje

Da biste lakše držali troškove pod kontrolom, važno je imati informaciju o trenutnom stanju na računu. Povremeno ćemo vas obavještavati o dostignutoj potrošnji SMS-om ili telefonskim pozivom. U svakom slučaju, ako ova obavještenja ne želite da primate, možete se odjaviti SMS-om: pošaljite poruku STOP na broj 1467 ili preko Super Meni-ja: pozovite besplatno *111#

Korisnicima koji su deaktivirali SMS uslugu, Telekom nije u obavezi da šalje SMS obavještenja o dostignutom iznosu potrošnje.

Ako vam privremeno bude isključena usluga prenosa podataka, možete je aktivirati preko Super Meni-ja: pozovite besplatno *111# (Dodatne usluge / Kontrola potrošnje).

Davalac usluga će korisniku obavještenje o dostizanju potrošnje slati sa najvećim mogućim stepenom tačnosti , a u skladu sa tehničkim mogućnostima.

Provjera troškova roaminga
Poruka o stanju na računu uključuje troškove nastale dok ste bili u roamingu. Ipak, ova stvar zahtijeva malo dodatne pažnje. Troškovi u romingu mogu kasniti. Obrada troškova za roming – samim tim i uvid u te troškove – može trajati i nekoliko dana, zavisno od toga kad stignu troškovi od strane našeg roming partnera čiju ste mrežu koristili.

19.03.2013

Poštovani, zbog radova na unapređenju Extra TV sistema mogući su kratkotrajni prekidi u radu servisa u utorak 20.03.2013, u periodu od 00:00 do 06:00h.

14.03.2013

Crnogorski Telekom će od 11. do 15. marta 2013. godine raditi na izmještanju centrale (RSS) Potkrajci-Bijelo Polje i to sa postojeće na drugu lokaciju, koja je udaljena oko 50 m. Isključenja i ponovna priključenja korisnika na izmještenu centralu biće obavljeno u tom periodu, a pojedinačni korisnici će imati prekid telekomunikacionih servisa u trajanju od nekoliko sati.

12.03.2013

"Poštovani,
Crnogorski Telekom a.d.

objavljuje:
Nakon saznanja da oprema koja je predmet Međunarodnog javnog tendera za izbor dobavljača za isporuku, montažu i puštanje u rad, baterija na UPS postrojenjima za potrebe Crnogorskog Telekoma broj 011-5999, više nije dostupna na tržištu, u obavezi smo da poništimo tender. Tender sa novim zahtjevima biće objavljen u narednom vremenskom periodu.
Hvala Vam puno na razumijevanju i molimo Vas da pratite našu web stranicu, kako biste bili obaviješteni o novom tenderu.
Tekst tendera sa svim potrebnim informacijama, moći ćete da nađete na našoj web stranici Crnogorskog Telekoma (http://www.telekom.me/tenderi.nspx).

Sa poštovanjem,
Crnogorski Telekom a.d.

15.02.2013

Zbog radova na daljem unapređenju e-mail sistema Telekoma, 17. februara 2013. su mogući kratkotrajni prekidi u radu e-mail i webmax servisa, isključivo u noćnom terminu, od ponoći do 6 sati ujutro. Tokom tog perioda, prethodno primljenje ili poslate e-mail poruke, koje se čuvaju na e-mail serverima Telekoma u mailbox-ovima koji počinju na slovo "a", "h", "e", "b" i "u", (npr. axxxx@t-com.me ili axxxx@yyy.co.me), mogu biti privremeno nedostupne. Korisnicima će pristup tim mejlovima biti omogućen postupno, u toku dana.

Korisnicima kojima je neophodan stalni pristup svim mejlovima savjetujemo da naprave lokalni backup sadržaja mailbox-a na računaru, i to prije početka radova na unapređenju sistema.

12.02.2013

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u mobilnoj elektronskoj komunikacionoj mreži.
Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži.

23.01.2013

Dana 23.01.2013. zbog radova na unapređenju servisa, u Bijelom Polju neće raditi Voice service za mobilnu telefoniju u trajanju od 2-3 minuta, u periodu od 00:15 do 00:18h Pozivi koji su u toku prekinuće se i nece biti moguće uspostaviti nove pozive.
Za specificne telefonske uređaje mogući su problemi i nakon završenih radova, ukoliko isti ne podrzavaju nove parametre.

19.12.2012

Na lokaciji Dajbabe-Dahna je prethodnih dana u nekoliko navrata došlo do namjernog oštećenja i krađe kabla. Zbog toga je u ovom dijelu grada oko 150 korisnika bez telefonskog servisa (numeracija 256 xxx-259xxx i 264xxx-269xxx). S obzirom na ozbiljnost problema, očekuje se da je za sanaciju potrebno nekoliko dana. Slučaj krađe kablova je, inače, prijavljen policiji. Izvinjavamo se korisnicima i molimo za razumijevanje.

13.12.2012

Zbog radova na daljem unapređenju e-mail sistema Telekoma, 16. decembra 2012. su mogući kratkotrajni prekidi u radu e-mail i webmax servisa, isključivo u noćnom terminu, od ponoći do 6 sati ujutro. Tokom tog perioda, prethodno primljenje ili poslate e-mail poruke, koje se čuvaju na e-mail serverima Telekoma u mailbox-ovima koji počinju na slovo "m" (npr. mxxxx@t-com.me ili mxxxx@yyy.co.me) , mogu biti privremeno nedostupne. Korisnicima će pristup tim mejlovima biti omogućen postupno, u narednih 12 sati.

Korisnicima kojima je neophodan stalni pristup svim mejlovima savjetujemo da naprave lokalni backup sadržaja mailbox-a na računaru, i to prije početka radova na unapređenju sistema.
Ovo obavještenje možete pročitati i na WebMax-u.

29.11.2012

Zbog radova na unapređenju e-mail sistema Telekoma, od 5. do 8. decembra 2012. mogući su kratkotrajni prekidi u radu e-mail i webmax servisa, isključivo u noćnim terminima, od ponoći do 6 sati ujutro. Tokom tog perioda, prethodno primljenje ili poslate e-mail poruke koje se čuvaju na e-mail serverima Telekoma, mogu biti privremeno nedostupne. Pristup tim mejlovima korisnicima će biti omogućen postupno, u naredna 24 sata.

Korisnicima kojima je neophodan stalni pristup svim mejlovima savjetujemo da naprave lokalni backup sadržaja mailbox-a na računaru, i to prije početka radova na unapređenju sistema.

22.11.2012

Zbog radova koji će se obaviti u Pljevljima 23.11.2012. godine, od 08:30h do 18:00h biće u prekidu telekomunikacioni saobraćaj za korisnike sa numeracijom:

 • 052/321xxx,
 • 052/322xxx,
 • 052/323xxx,
 • 052/324xxx,
 • 052/311xxx do 052/316xxx

u ulicama: Kralja Petra, Skerlićeva, Marka Miljanova, Save Kovačevića, Narodne revolucije, Komini, Vuka Kneževića, Ivana Milutinovića, Boljanička, Zbljevo, Radosavac, JNA, i Lovćenska.

28.09.2012

IRC servis (internet relay chat - irc.t-com.me) Crnogorskog Telekoma prestaje sa radom 30. oktobra 2012. godine.

26.09.2012

Zbog oštećenja kabla na Starom aerodromu u prekidu su servisi Crnogorskog Telekoma u ulici Veljka Vlahovića.
Timovi Crnogorskog Telekoma rade na sanaciji kabla. Nekim korisnicima je već omogućen pristup servisima, a cijeli posao će biti završen u toku dana. Izvinjenje korisnicima, zbog prekida u radu servisa.

16.07.2012

Poštovani,

03.08.2012

Usljed radova na unapređenju servisa dana 04.08. u periodu od 01h do 03h moguć je prekid u funkcionisanju servisa Mobilni Internet u trajanju od 10 minuta.

16.07.2012

Poštovani,

17. i 19. jula 2012, u periodu od 00:00h do 06:00h, obaviće se radovi na unapređenju ADSL servisa.
U tom periodu mogući su kratkotrajni problemi sa autorizicijom ADSL korisnika.

12.06.2012

Poštovani,

U četvrtak 14.06.2012, obaviće se redovni radovi na održavanju Extra TV sistema. Tokom radova, u periodu od 00:00h do 05:00h, mogući su kratkotrajni prekidi u radu servisa.

Hvala na razumijevanju.

10.05.2012

Poštovani,

Obavještavamo Vas da ćemo u periodu od 12. maja do 1. jula raditi na unapređenju email sistema, zbog čega Vam neke email poruke, koje čuvate na serverima Crnogorsko Telekoma, privremeno mogu biti nedostupne. To se odnosi na mail-ove starije od deset mjeseci (poslovni korisnici), odnosno starije od 5 mjeseci (rezidencijalni korisnici).

Po završetku radova, ovi mail-ovi će Vam ponovo biti dostupni.

Napominjemo da pristup ovim mail-ovima možete obezbijediti tako što ćete ih trajno arhivirati na vašem računaru, koristeći neki od email klijenata (MS Ootlook, MS Outlook Express, Windows Mail i sl).

Ukoliko tokom ovog perioda budete imali problema možete se obratiti Kontakt centru na broj 1500.

07.05.2012

U noći između utorka i srijede, 9. maja 2012, u periodu od 00:00h do 05:00h, obaviće se radovi na unapređenju Extra TV sistema.
U tom periodu mogući su kratkotrajni problemi u radu servisa.

02.04.2012

1. maja 2012. godine Crnogorski Telekom uvodi novi, jednostavniji način obračunavanja roming usluga za T-Mobile korisnike: jedinstvene cijene svih poziva, SMS-a i interneta u određenoj zoni.

01.03.2012 Radovi na unapređenju Extra TV servisa

U cetvrtak 01.03.2012, obavice se redovni radovi na odrzavanju Extra TV sistema. Tokom radova, u periodu od 00:00 do 05:00h, moguci su kratkotrajni prekidi u radu servisa. Hvala na razumijevanju.

31.01.2012

Od 01. februara 2012. godine svi T-Mobile pripejd i postpaid korisnički paketi u kojima se pozivi prema Srbiji i interacionalnim zonama tarifiraju po sekundi nakon prvog minuta (tarifni interval 60/1), imaće novi tarifni interval 60 sekundi (tarifni interval 60/60).

13.12.2011 Prekidi u funkcionisanju mobilne telefonije

Usljed radova na unapređenju servisa dana 14.12. u periodu od 00h do 06h biće prekida u funkcionisanju mobilne telefonije u trajanju od 5 minuta po korisniku za 2G mrežu, odnosno 90 minuta za korisnike 3G mreže.

13.12.2011 Radovi na unapređenju servisa

Dana 14.12. u periodu od 00h do 04h mogući su kratkotraji prekidu MIPNet, ADSL i IPTV servisa na području opštine Cetinje.

06.12.2011 Kada pozivate – uvijek ukucajte pozivni broj mobilne mreže.

Korisnici T-Mobile mreže su ranije imali mogućnost pozivanja drugih T-Mobile brojeva bez pozivnog broja mreže. Sada to više nije moguće. Imajte na umu da je uvijek potrebno ukucati pozivni broj mobilne mreže.

02.12.2011 Radovi na unapređenju Extra TV servisa

Obavještavamo vas da će se u srijedu 07.12.2011, četvrtak 08.12.2011 i petak 09.12.2011, obavljati radovi na unapređenju Extra TV servisa, u trajanju od 00:00h do 06:00h. U tom periodu, mogući su kratkotrajni prekidi u funkcionalnosti Extra TV servisa.

29.11.2011 Otežano funkcionisanje mobilne telefonije

Usljed radova na unapređenju servisa dana 29.11. biće otežano funkcionisanje mobilne telefonije u Andrijevici i Gusinju, u periodu od 13:30h do 14:30h.

22.11.2011 Prekidi prilikom pregledanja video sadržaja

Usljed radova na unapređenju servisa, dana 23.11. od 00h do 04h, mogući su kratkotrajni prekidi prilikom pregledanja video sadržaja (youtube i slični sajtovi).

10.11.2011 Prekid u radu IP servisa

Usljed radova na unapređenju sistema dana 11.11. u periodu od 00h do 07h biće prekid IP servisa(ADSL I Extra TV ) u Šavniku i Boanu, kao i Mipnet korisnika u Šavniku.

09.11.2011 Otežan 3G saobraćaj

Usljed radova na unapređenju servisa dana 10.11. u periodu od 00h do 06h moguć je otežan saobraćaj za 3G mobilnu mrežu.

09.11.2011 Radovi na unapređenju servisa

Usljed radova na unapređenju servisa dana 10.11. u periodu od 00:30h do 01:30h moguća je pojava kratkotrajnih prekida IPTV servisa (ADSL I Extra TV) za korisnike na području užeg gradskog jezgra Tivat.

Novi pregled računa.

Crnogorski Telekom je izvršio usklađivanje računa za usluge fiksne i mobilne telefonije, u skladu sa novim prijedlogom Agencije za telekomunikacije. Došlo je do promjene u sadržini računa i nazivu pojedinih usluga, u cilju jasnijeg tumačenja usluga prikazanih na računu.
Nakon izmjena na računu za fiksnu telefoniju, od 1. septembra korisnici već imaju jasniji i detaljniji uvid u potrošnju. Od 1. oktobra će doći i do promjena u računima za mobilnu telefoniju. Račun će imati dvije strane – na prvoj strani će biti prikazan ukupan mjesečni iznos svih stavki, dok će na drugoj strani biti detaljno prikazane tarifirane usluge i popusti.

Troškovi naknadnog plaćanja korišćenja TT servisa se ne obračunavaju

Od 25. decembra 2010. godine troškovi naknadnog plaćanja korišćenja TT servisa se ne obračunavaju.Stranica je posljednji put ažurirana 05/04/2017