AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Uručena licenca za Extra TV

31.10.2007.

Crnogorski Telekom je danas dobio licencu za distribuciju radio i televizijskih programa do krajnjih korisnika posredstvom javne fiksne telekomunikacione mreže. Na svečanosti u Agenciji za radio-difuziju, direktor Agencije Abaz – Beli Džafić uručio je licencu direktoru Sektora za razvoj fiksne broadband mreže i servisa Crnogorskog Telekoma Vuku Gojniću.

Kako je ranije najavljeno iz Crnogorskog Telekoma, do kraja novembra će komercijalno startovati novi servis – Extra TV. Korisnici tog servisa će moći da, uz gledanje na desetine TV programa, koriste brojne napredne usluge (video na zahtjev, pauziranje programa, snimanje emisija, informacije o berzi…)

Svi zainteresovani korisnici Telekom-a već sada se mogu prijaviti za ovaj servis preko web sajta Telekoma