AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

22 miliona eura za dividende

12.06.2008.

Odbor direktora Crnogorskog Telekoma odlučio je da Skupštini akcionara predloži isplatu dividendi u iznosu od 22 miliona eura, odnosno 0,465 eura po akciji. Crnogorski Telekom, čija je neto dobit u 2007. godini iznosila je 23,6 miliona eura, ima blizu šest hiljada akcionara. Najveći akcionar je Mađar Telekom sa 76,53 akcija, dok je ostatak u vlasništvu fizičkih lica i fondova. Skupštini će biti predloženo da se odluka o isplati dividende počne primjenjivati nakon donošenja najavljenih izmjena Zakona o porezu na dobit pravnih lica kako bi akcionari dobili veći iznos neto dividende.Već je ranije odlučeno da Skupština akcionara bude održana 27. juna. Skupština akcionara bi na toj sjednici, osim odluke o isplati dividende iz neto dobiti za 2007, trebalo da usvoji i finansijske i poslovne izvještaje na nivou Grupe za 2007. Izvještaje je , u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, revidirala ovlašćena revizorska kuća Pricewaterhouse Coopers P.J.

»Nakon dodatnih konsultacija sa predstavnikom manjinskih akcionara, kao i sa većinskim akcionarom, Odbor direktora je odlučio da poveća predloženi iznos za isplatu dividende na 22 miliona eura. To je najveći iznos ikad izdvojen za dividende u Crnoj Gori. Crnogorski Telekom je jedina velika telekomunikaciona kompanija u Crnoj Gori koja se kotira na domaćoj berzi i čiji su vlasnici i crnogorski građani. Vjerujemo da smo rezultatima koje ostvarujemo kao i ovim predlogom za isplatu dividende dodatno ojačali povjerenje između crnogorskih građana i Kompanije«, izjavio je predsjednik Odbora direktora Crnogorskog Telekoma Danijel Sas.