AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Crnogorski Telekom objavio rezultate za drugi kvartal 2008.

08.08.2008.

U drugom kvartalu 2008, prihodi T-Com-a (jedinica za fiksnu telefoniju i internet), iznosili su 18.2 miliona eura i niži su za 18.8% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Pad prihoda je uslovljen opadanjem odlaznog saobraćaja (zbog sve veće upotrebe mobilnih telefona) i nižim prihodima od interkonekcije. Poslovna dobit, prije plaćanja kamate, oporezivanja, depresijacije i amortizacije (EBITDA) u drugom kvartalu 2008. iznosila je 6,1 miliona eura, što je za 25% manje u odnosu na isti period prošle godine. EBITDA margina je iznosila 33,2%.

Ekspanzija broudbend tržišta je nastavljena, tako da je kompanija zabilježila značajan rast prihoda od interneta i usluga prenosa podataka. Broj ADSL korisnika (preko 21 000), utrostručen je u odnosu na drugi kvartal 2007. Broj Extra TV korisnika je takođe bilježio konstantan rast i uticao na rast prihoda od broudbend usluga.

Prihodi jedinice za mobilnu telefoniju, T-Mobile Crna Gora, u drugom kvartalu 2008. su iznosili 17.1 miliona eura, što je za 4.5% manje u odnosu na isti period prošle godine. Zabilježen je porast broja korisnika od 18, 8%, ali je usljed rasta konkurencije na tržištu došlo do snižavanja tarifa i pada u medjunarodnom saobraćaju. EBITDA je u drugom kvartalu 2008. iznosila 5.4 miliona eura, što je u poređenju sa istim periodom prošle godine niže za 16.2%. EBITDA margina je iznosila 31.6%.

Na nedavno održanoj Skupštini akcionara, odlučeno je da se iz prošlogodišnje neto dobiti, koja je iznosila 23,6 miliona eura, 22 miliona isplati akcionarima na ime dividende, što je za sada najveći iznos opredijeljen za takvu vrstu isplate u Crnoj Gori. Isplata dividende akcionarima Crnogorskog Telekoma, kojih ima oko 6 000, počeće 15. septembra.