AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Crnogorski Telekom objavio rezultate za treći kvartal 2008.

06.11.2008.

U T-Com-u (fiksna telefonija i internet) dinamika prihoda u trećem kvartalu 2008. nije bitno promijenjena u odnosu na prethodni kvartal. Ekspanzija broudbend tržišta je nastavljena, tako da je kompanija zabilježila rast prihoda od interneta i usluga prenosa podataka. Zbog nižih prihoda od interkonekcije, prihodi od fiksne telefonije su opali za 32% u odnosu na treći kvartal prošle godine.

Ponuda novih flat ADSL i Extra TV paketa, za koju vlada veliko interesovanje, je ojačala tržišnu poziciju kompanije i doprinijela daljem rastu broudbend usluga. Krajem septembra je baza korisnika ADSL i Extra TV usluga prešla cifru od 30 hiljada, što je gotovo tri puta više u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Usljed restrukturiranja kompanije i isplate otpremnina, margina poslovne dobiti, prije plaćanja kamate, oporezivanja, depresijacije i amortizacije (EBITDA margina) je iznosila 13%. Ukoliko se isključi uticaj isplate otpremnina, u trećem kvartalu 2008 EBITDA margina je iznosila 31%.

Prihodi T-Mobile Crna Gora su u trećem kvartalu 2008. smanjeni za 6%, u poređenju sa istim periodom prošle godine. Iako je zabilježen porast broja korisnika od 18%, usljed rasta konkurencije na tržištu došlo je do snižavanja tarifa i pada u saobraćaju. Slabiji efekti turističke sezone i niže cijene SMS i usluga prenosa podataka takođe su uticale na pad prihoda.

„Zadovoljni smo napretkom broudbend tržišta i stalnim rastom ADSL i Extra TV korisnika. To će omogućiti jačanje naše pozicije na tržištu, čak i u uslovima veće liberalizacije tržišta i porasta konkurencije. U segmentu mobilne telefonije, naše aktivnosti će i dalje biti usmjerene na dalji razvoj mobilnog interneta. T-Mobile je imao EBITDA marginu od 41%, što je jasan napredak u odnosu na prvi i drugi kvartal ove godine. Uprkos negativnom trendu prihoda, vidimo znake konsolidacije tržišta. Ipak, konkurencija je i dalje jaka, tako da do kraja godine možemo očekivati dodatne kampanje za pridobijanje novih korisnika” – izjavio je Danijel Sas, predsjednik Odbora direktora Crnogorskog Telekoma.