AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Održana redovna Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma

27.06.2008.

Na danas održanoj Redovnoj godišnjoj skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma AD Podgorica, usvojeni su finansijski izvještaji i godišnji izvještaj o poslovanju za 2007. godinu. Donijeta je, takođe, i odluka o raspodjeli neto dobiti za 2007. godinu, za koju je rečeno da je bila najuspješnija poslovna godina do sada.

Odlučeno je da se iz prošlogodišnje neto dobiti, u iznosu od 23,6 miliona EUR, 22 miliona isplati akcionarima na ime dividende, i to se očekuje da će biti poslije najavljenog usvajanja izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Ostatak neto dobiti će se, u skladu sa Statutom Crnogorskog Telekoma, izdvojiti u obavezni rezervni fond.

Na nivou Grupe, ukupni prihod Crnogorskog Telekoma u 2007. godini bio je 143 miliona EUR, što predstavlja povećanje od 21% u poređenju sa prethodnom godinom. Poslovna dobit se povećala za 16 miliona EUR ili 56% u poređenu sa 2006. godinom, što odslikava uglavnom povećanje prihoda i u mobilnom i u fiksnom segmentu. Neto dobit u 2007. godini je porasla za 14 miliona EUR ili 55% u odnosu na prethodnu godinu, i iznosila je 40,4 miliona EUR.

Na predlog Mađar Telekoma, vlasnika 76,53% akcija Crnogorskog Telekoma, umjesto dosadašnjih članova Odbora direktora Volfganga Hauptmana i Fridberta Gerlaha, izabrani su Gereon Hamel i Hans-Peter Šulc, a na predlog manjinskih akcionara, umjesto Uglješe Vučinića, novi član Odbora direktora biće Tripko Krgović. Ostali članovi su i dalje Daniel Sas, Pal Gabor, Janoš Sabo i Deneš Sluha.

Skupština je donijela odluku i o izmjenama i dopunama Statuta, a za ovlašćenog revizora za 2008.godinu ponovo je izabrana revizorska kuća PricewaterhouseCoopers P.J.

“Danas smo završili poslovnu 2007. godinu, koja je bila najuspješnija u dosadašnjem poslovanju Crnogorskog Telekoma. Iznos opredijeljen za dividende od 22 miliona eura je najveći ikad isplaćen u Crnoj Gori. To je važno i zato što smo jedini teleoperater u Crnoj Gori čije akcije se nalaze na ovdašnjoj berzi. Ujedno, među 6000 vlasnika akcija naše kompanije veliki je broj crnogorskih građana, što nam je posebno drago i zbog čega moramo pokazati još veći stepen odgovornosti.

Sada sve snage usmjeravamo na rast, inovacije, unapređivanje i kvalitet servisa, kao i na još bolje rezultate, na zadovoljstvo naših korisnika i akcionara“, izjavio je Daniel Sas, predsjednik Odbora direktora Crnogorskog Telekoma.