AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Partnerski projekat Crnogorskog Telekoma i Vlade Crne Gore na povećanju informatičkog znanja

08.12.2008.

U OŠ “ Oktoih” u Podgorici danas je održana internet radionica u okviru zajedničkog projekta Crnogorskog Telekoma i Vlade Crne Gore na povećanju nivoa korišćenja interneta. Internet radionice će do 17. decembra biti organizovane i u sljedećim podgoričkim osnovnim školama: “Maksim Gorki” „Marko Miljanov”, “Savo Pejanović”, “Radojica Perović”, “Štampar Makarije”, “Sutjeska” i „Pavle Rovinski”.

Partnerski projekat Vlade Crnogorskog Telekoma, realizuje se pod sloganom “”Internet je igra koja se igra cijelog života”.

Organizovanje radionica počelo je 15. oktobra i ukupno će biti održana 41 Internet radionica u 21 crnogorskoj opštini.

Na radionicama instruktori upoznaju đake sa prednostima interneta, s posebnim akcentom na predstavljanju interaktivnih mogućnosti online komunikacije. Učenicima se na specijalnim punktovima, osim surfovanja i traženja informacija, prezentuje korišćenje interneta kao nezamjenljivog alata u nastavnom procesu.

Važan dio ovog projekta jeste i činjenica da su za sve osnovne i srednje škole napravljene uniformne web prezentacije, na kojima će isključivo raditi đaci i njihovi profesori. Planirano je da se u martu naredne godine organizuje takmičenje za najbolju školsku web prezentaciju, kao i da pobjednici dobiju vrijedne nagrade.

Crnogorski Telekom je, posebno kad je u pitanju put Crne Gore ka informatičkom društvu, spreman da u naredne četiri godine, samo u projekat povećanja internet penetracije uloži milion eura.