AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Postignut dogovor između uprave i Sindikata Crnogorskog Telekoma

13.06.2008.

  • Postignut dogovor između uprave i Sindikata Crnogorskog Telekoma
  • Povećanje minimalne cijene rada od 26,5 i 13,4 odsto, već od junske plate
  • Prosječna plata sa 598 eura povećana na 736 eura
  • Dogovorena metodologija za buduća povećanja plata
  • Sporazum u najboljem interesu zaposlenih i Kompanije u cjelini

Uprava i Sindikat Crnogorskog Telekoma postigli su dogovor i potpisali Sporazum o povećanju plata i izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora.

Sporazumom je predviđeno da se povećanje plata od 26,5 odsto za zaposlene u T-Com-u i 13,4 odsto za zaposlene u T-Mobile-u i Internetu CG počne primjenjivati već od junske plate. U grupi Crnogorski Telekom prosječna plata će se tako sa 598 eura povećati na 736 eura.

Dogovoreni su i principi za pregovore o budućem povećanju plata koji će olakšati sve buduće dogovore u vezi sa tim pitanjem, kao i principi i sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih.

Takođe, Kompanija će i dalje godišnje subvencionisati zdravstvene i rekreativne programe zaposlenih obezbjeđivati sredstva za poboljšanje uslova rada Sindikata.

Sa Sindikatom je postignut sporazum o strukturi i iznosima otpremnina u eventualnim budućim programima tehnoloških viškova, koji će biti sastavni dio Kolektivnog ugovora.

Uz ove, brojni su i drugi benefiti koje su Uprava i Sindikat dogovorili za zaposlene.

Obje strane u pregovorima su saglasne da je postignuti dogovor u najboljem interesu i zaposlenih i Kompanije u cjelini, i izrazile su zadovoljstvo što je do rješenja došlo dijalogom, koji je potvrdio visok nivo socijalne odgovornosti svih učesnika.