AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Probaj pa kupi

28.07.2008.

T-Com akcija »Probaj i kupi«, koja svim novim korisnicima ADSL-a omogućava da besplatno koriste ADSL X-treme paket u trajanju od jednog mjeseca, biće produžena do 27. avgusta. Riječ je o uštedi od 25 eura koliko, inače, iznosi mjesečna pretplata na ADSL X-treme paket.

Svi novi ADSL korisnici (fizička lica), koji se do 27. avgusta, prijave za korišćenje ADSL usluge, koristiće ADSL X-treme paket bez plaćanja mjesečne naknade, 30 dana od dana instalacije servisa.

Ova akcija omogućava korisnicima da prvo probaju servis, upoznaju se sa svim prednostima superbrzog ADSL interneta, i onda odluče o kupovini. Prilikom instalacije, korisnik plaća samo instalacionu taksu u iznosu od 12,5 EUR i potpisuje ugovor.

U probnom periodu, korisnik ima pravo na 7.5 ili 10GB mjesečnog protoka, zavisno od odabranog minimalnog perioda trajanja ugovora. Uključeni protok je do dva puta veći u odnosu na standardni protok ADSL X-treme paket.

Po isteku probnog perioda, korisnik koji odluči da nastavi sa korišćenjem usluge, opredjeljuje se za jedan od tri paketa iz ADSL ponude (nastavlja da koristi ADSL X-treme, ili bira između Hobi i Flat paketa).