AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Besplatno slanje sms poruka preko Extra TV-a

01.12.2009.

Ono što je do nedavno izgledalo gotovo nemoguće, zahvaljujući T-Com Extra TV servisu, postalo je od danas stvarnost. Extra TV korisnici mogu kucati SMS poruke daljinskim upravljačem i razmjenjivati ih preko tv ekrana, i to besplatno!

Nova aplikacija u Meniju Extra TV-a Extra TV SMS (glavni meni/Extra), omogućava da se šalju poruke sa Extra TV-a na drugi Extra TV, kao i sa Extra TV-a na mobilni telefon (T-Mobile mreža).

Korisnik dnevno ima 10 besplatnih SMS poruka, i da bi mogao da prima i šalje poruke na ovaj način, mora prethodno da se registruje (prva strana aplikacije).

Poruke se mogu slati drugim Extra TV korisnicima koji su registrovani za ovaj servis, i svim T-Mobile korisnicima.

Extra TV korisnici poruke čitaju na ekranu svog TV prijemnika. U meniju poruke postoji opcija na dnu strane, gdje se može obustaviti primanje SMS-ova, dok neko npr. gleda film, utakmicu... U tom slučaju se poruke čuvaju u Arhivi, u naredna tri dana, nakon čega se automatski brišu. Zajedno sa porukom na tv ili na mobilnom telefonu, stiže i fiksni broj pošiljaoca, kao i vrijeme i datum dobijanja poruke.

Osim daljinskog upravljača, korisnik za kucanje poruke može koristiti i virtuelnu tastaturu koja je uključena u aplikaciju. Pritiskom na 1-2-3 taster, slovna tastatura se prebacuje na numeričku.