AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Mjesečni račun na e-mail i trajni nalog

07.12.2009.

Sve popularnije usluge Crnogorskog Telekoma su elektronski račun i trajni nalog, koje T-Com i T-Mobile korisnicima omogućavaju da mjesečni račun primaju putem e-maila i da plaćaju račun bez provizije i bez odlaska u banku ili Poštu. Zahvaljujući ovim uslugama, korisnici mogu na siguran i efikasan način dobijati i plaćati svoje mjesečne račune, i uz to dati svoj doprinos zaštiti životne sredine.

Upotreba elektronskog računa je već široko rasprostranjena u zapadnim zemljama. Osim zbog praktičnih razloga, sve više ljudi se opredjeljuju za tu opciju jer štedi potrošnju papira, energije i smanjuje otpad. Takođe, sve veći broj korisnika opredjeljuje se za trajni nalog, jer osim što štedi vrijeme, korisnik ne snosi troškove platnog prometa.

Trajnim nalogom korisnik daje ovlašćenje banci kod koje ima račun da obavlja prenos sredstava sa računa i doznačava iznos računa Crnogorskom Telekomu. Prenos se obavlja automatski, svakog mjeseca, bez odlaska u banku.

Uz to, korisnik plaća samo iznos računa, bez plaćanja provizije koja se zaračunava prilikom plaćanja na šalterima banaka ili u Pošti. Pored toga, usluga trajnog naloga garantuje blagovremeno plaćanje računa, pa korisnik ne mora da brine o datumu dospijeća računa, zateznoj kamati itd.

Da bi korisnik mjesečni račun dobijao preko e-maila, potrebno je da posjeti najbliži T-Centar i ostavi svoju e-mail adresu na koju će ubuduće stizati mjesečni računi. Korisnik svakog mjeseca dobija račun u PDF formatu, koji sadrži sve neophodne stavke kao i tradicionalni, papirni račun. Za uslugu trajni nalog, potrebno je da korisnik, uz kopiju posljednjeg plaćenog računa, popuni zahtjev za ispostavljanje trajnog naloga na šalteru banke u kojoj ima otvoren račun. Za T-Com i T-Mobile korisnike, uslugu trajnog naloga omogućavaju Crnogorska komercijalna banka, NLB Montenegro banka, Prva banka Crne Gore i Hypo Alpe Adria banka.