AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Bazne stanice sa napajanjem iz obnovljivih izvora

16.12.2010

Kao društveno odgovorna kompanija, Crnogorski Telekom posebnu pažnju poklanja oblasti zaštite životne sredine kroz aktivnosti za smanjenje globalnog zagrijavanja, poslovanju u skladu sa ekološkim principima i korišćenju obnovljivih izvora energije.

Imajući u vidu važnost poštovanja ekoloških principa, kompanija je instalirala baznu stanicu u Krivošijama i ripiter u Platijama, sa posebnim sistemom za napajanje putem alternativnih izvora energije. Na obje lokacije koriste se energija vjetra i sunca za napajanje opreme i uređaja u T-Mobile mreži.

Realizacijom ovog projekta, kompanija je dala svoj doprinos zaštiti i očuvanju životne sredine, kroz aktivno učešće u smanjenju globalnog zagrijavanja.