AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Crnogorski Telekom pristupio Globalnom sporazumu Ujedinjenih Nacija

10.12.2010

Crnogorski Telekom je juče zvanično pristupio inicijativi Globalnog sporazuma Ujedinjenih Nacija (UN Global Compact) koja je posvećena integrisanju deset univerzalnih principa društveno odgovornog poslovanja u djelatnosti kompanija širom svijeta. Ti principi se odnose na oblasti ljudskih prava, prava na rad, zaštite životne sredine i anti-korupcione politike. <br><br>Konferenciju posvećenu promovisanju ove inicijative u Crnoj Gori, održanu juče u Bečićima, otvorio je vicepremijer Vujica Lazović koji je ocijenio da kompanije, civilni sektor i Vlada mogu zajedno da doprinesu održivom razvoju i investiraju u budućnost lokalne zajednice kroz podizanje svijesti o društveno odgovornim aktivnostima.

U ime Crnogorskog Telekoma, pristupnicu ovoj, u svijetu najvećoj i najznačajnijoj inicijativi za korporativnu odgovornost, potpisao je izvršni direktor Slavoljub Popadić. Predstavnik UN-a i stalni predstavnik UNDP-a u Crnoj Gori, Aleksandar Avanesov, pozvao je crnogorske kompanije da se pridruže ovoj inicijativi naglašavajući značaj društveno odgovornog poslovanja za ostvarenje milenijumskih razvojnih ciljeva, kojima teže sve zemlje članice Ujedinjenih Nacija.

Konferenciju su organizovali Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) i Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori (UNDP), u saradnji sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća i Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO). Prepoznajući ulogu Crnogorskog Telekoma kao društveno odgovorne kompanije, posebno s aspekta principa na kojima počiva Globalni sporazum, organizatori su jednog od članova lokalnog Koordinacionog odbora odabrali Miodraga Strugara, direktora Korporativnih komunikacija kompanije.

O Globalnom sporazumu Ujedinjenih Nacija

Globalni sporazum je inicijativa Ujedinjenih Nacija prevashodno posvećena integrisanju deset univerzalnih principa društveno odgovornog poslovanja u djelatnosti kompanija širom svijeta. Inicijativu je do sada potpisalo preko 8700 kompanija članica iz preko 130 zemalja u svijetu.

Deset principa Global Compact-a iz oblasti ljudskih prava, prava na rad, zaštite životne sredine i anti-korupcione politike proističu iz:<br>• Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima; <br>• Deklaracije Medjunarodne organizacije rada o osnovnim pravima o radu.

Deklaracije o životnoj sredini i razvoju usvojenoj u Rio de Žaneiru

Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije.

Globalni sporazum očekuje od kompanija da prihvate, podrže i uspostave, u okviru svoje sfere uticaja, niz vrijednosti iz oblasti ljudskih prava, prava na rad, zaštite životne sredine i anti-korupcione politike:

Ljudska prava:

  • Princip 1: Kompanije treba da podrže i poštuju zaštitu međunarodno zagarantovanih ljudskih prava.
  • Princip 2: Kompanije ne smiju da budu saučesnici u kršenju ljudskih prava.
  • Princip 3: Kompanije treba da podrže pravo na slobodno udruživanje i pravo na kolektivne ugovore.
  • Princip 4: Eliminišu prinudni rad.
  • Princip 5: Zabrane dječiji rad.
  • Princip 6: Zabrane diskriminaciju u vezi sa zapošljavanjem i zanimanjem.
  • Princip 7: Kompanije treba da preduzimaju mjere predostrožnosti u vezi sa životnom sredinom.
  • Princip 8: Kompanije treba da preduzimaju mjere radi promocije odgovornosti vezane za životnu sredinu.
  • Princip 9: Kompanije treba da ohrabre razvoj i širenje tehnologija koje čuvaju životnu sredinu.
  • Princip 10: Kompanije treba da učestvuju u borbi protiv korupcije u svakom smislu, ukljkučujući iznude i pronevjere.