AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Telekom otvorio donatorsku liniju 1511

06.12.2010

Crnogorski Telekom je odlučio da sa 25 hiljada eura pomogne građanima pogođenim poplavama u Crnoj Gori i da otvori donatorsku liniju omogući crnogorskim građanima da i oni daju svoj doprinos saniranju velike štete koja je zadesila mnoge porodice u Crnoj Gori.

Donatorska linija 1511 je otvorena za sve korisnike fiksne T-Com i mobilne T-Mobile mreže. Cijena poziva broja 1511 je 1 euro. Sakupljeni novac će, zajedno sa 25 hiljada eura koje je opredijelio Telekom, biti upotrijebljen za saniranje štete i konkretnu pomoć porodicama u svim opštinama koje je pogodila ova nepogoda.

Kao društveno-odgovorna kompanija, trudimo se da damo svoj doprinos, a pozivamo sve pojedince i privredna društva da nam se pridruže. Ne sumnjamo da se na djelu pokazati solidarnost crnogorskih građana, naših korisnika, i da ćemo zajedno pomoći porodicama kojima je poplava nanijela ogromnu štetu.