AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Izuzetne povoljnosti u Novogodišnjoj ponudi

14.11.2011.

U susret novogodišnjim praznicima Crnogorski Telekom je od 15. novembra pripremio izuzetne povoljnosti za korisnike fiksne i mobilne telefonije (pripejd i postpejd). Veoma povoljna ponuda važi i za rezidencijalne i za poslovne korisnike.

Postpejd korisnici
Za postojeće i nove postpejd korisnike je pripremljeno pet modela mobilnih telefona, po cijeni od 9 do 29 eura, zavisno od izabranog Smart plus paketa. Kupovinom ovih telefona ili bilo kog drugog modela iz T-Mobile ponude od 15. novembra do 31. januara, postpejd korisnici (rezidencijalni i biznis) ostvaruju mnogobrojne benefite:

Tri mjeseca besplatno za:

  • Pozive u T-Mobile i T-Com mreži. Besplatni pozivi u mreži važe tri mjeseca od aktivacije, tako da preostali minuti iz paketa mogu biti potrošeni u saobraćaju ka drugim mrežama.
  • Poruke u T-Mobile mreži. Besplatni sms-ovi važe tri mjeseca od aktivacije
  • INTERNET na mobilnom telefonu (tri mjeseca od aktivacije uz Politiku fer korišćenja 2 GB, nakon kojih se smanjuje brzina na mjesečnom nivou, a dalji protok se ne naplaćuje)

Nakon aktivacije benefita, korisnik dobija sms da su mu povoljnosti aktivne, nakon čega može da ih koristi. Provjera preostalih megabajta je moguća slanjem sms-a na 1467: OP INTERNET INFO.

Pripejd korisnici
Pripejd korisnici Pleme i Ajmo svi tarife dobijaju za 5 eura: 1000 besplatnih minuta i isto toliko besplatnih sms-ova u T-Mobile i T-Com mreži, kao i 1000 MB GPRS saobraćaja.
Ovo važi za sve postojeće i nove korisnike navedenih tarifa koji aktiviraju ovu povoljnost u periodu od 15. novembra do 31. decembra.

Aktivacija ponude je moguća kroz Super menu (*111#), a povoljnosti važe 30 dana nakon aktivacije (posljednji dan za aktivaciju je 31. decembar). Korisnici mogu aktivirati povoljnosti i prije isteka 30 dana (npr.ukoliko su potrošili besplatne minute, sms-ove ili megabajte).

Na meniju *111# se nalazi opcija Novogodišnja ponuda u okviru koje može da se uradi aktivacija kao i da se provjeri stanje preostalih minuta, sms-ova i megabajta.

Fiksna telefonija
Za rezidencijalne korisnike fiksne telefonije u ponudi su tri modela naprednih bežičnih telefona. Telefoni mogu biti plaćeni gotovinom, po cijeni od 30, 42 i 72 eura, ili na šest mjesečnih rata (5, 7 i 12 eura), uz plaćanje preko telefonskog računa.

Ponuda važi za aktivne korisnike i podrazumijeva da korisnik jednog broja može kupiti jedan telefon.

Kupovinom telefona iz ove ponude u periodu od 15. novembra do 31. januara rezidencijalni korisnici dobijaju tri mjeseca besplatnih poziva u T-Com mreži.