AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Optika do kuće u 40-ak ulaza u Bloku V

24.11.2011.

U posljednja dva i po mjeseca ekipe Crnogorskog Telekoma omogućile su stanarima 40-ak ulaza u podgoričkim naseljima Bloku V, VI i IX pristup optičkom prenosu podataka koji je osnova za najsavremenije telekomunikacione servise. U toku je implementacija optička tehnologije u zonama preko puta Delte(Celebic City), Tuškog puta i Starog Aerodroma.

Na optičku infrastrukturu su u posljednje vrijeme povezani poslovni i rezidencijalni objekti u tivatskom Porto Montenegro, a realizovano je i direktno obezbjedjivanje servisa putem optičke tehnologije na plovilima koja borave u marini.

Riječ je o tehnologiji optika do kuće (fiber to the home), koja omogućava brzine prenosa do 100 Mbps, zbog čega je u svijetu često nazivaju i „infrastrukturom budućnosti“.

Optička infrastruktura omogućava korisnicima pristup broadband servisima budućnosti (veće brzine pristupa internetu - do 100 Mbps, korišćenje sadržaja za koje je potreban veći kapacitet mreže, poput TV visoke definicije –HD na više tv aparata u kući...), kao i još veću stabilizaciju kvaliteta usluga.

Trenutno su za korisnike Crnogorskog Telekoma u ponudi promotivni paketi Optika 20 (brzina 20Mbps, po cijeni od 32.99 eura) i Optika Trio 20 za 46.95 eura.

Ovi paketi se mogu uzeti pod sljedećim uslovima: 0€ oprema, 0€ instalacija, dok za korisnike Optika 20 paketa važi i 0€ pretplate prvog mjeseca.

Ova ponuda traje do kraja 2011. godine.