AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Još nekoliko dana do isteka roka za obaveznu zamjenu SIM kartica i pripejd registraciju

27.12.2011.

Korisnici mobilne telefonije imaju još samo nekoliko dana da obave obaveznu zamjenu SIM karica. Zamjena kartica za pripejd i postpejd korisnike mobilne telefonije obavlja se u svim T-Centrima i kod T-Partnera, a krajnji rok je 31. decembar 2011.

Uporedo sa zamjenom kartica ide i obavezna registracija pripejd brojeva korisnika mobilne telefonije i pripejd mobilog interneta, a krajnji rok je, takođe, 31. decembar.

Registracija se obavlja na jednostavan način, popunjavanjem već pripremljenog formulara, uz ličnu kartu ili pasoš, dok maloljetna lica treba da imaju neki identifikacioni dokumet, poput zdravstvene knjižice.

Nakon završene registracije svi pripejd brojevi će imati registrovane vlasnike, a jedna osoba može imati neograničen broj pripejd brojeva na svoje ime.

Pozivamo vas da što prije završite registraciju i zamjenu kartice, kako bi izbjegli isključenje.

Registracija pripejd korisnika i zamjena SIM kartica predviđeni su Pravilnikom o načinu registracije korisnika usluga javnih komunikacionih mreža, koje je donijelo nadležno ministarstvo, nakon što je Crna Gora sticanjem nezavisnosti, dobila poseban međunarodni mobilni i fiksni kod.