AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

U toku je obavezna preregistracija članova Ritam kluba

12.12.2013

  • “Zamrzavanje” dukata za one koji se ne preregistruju do kraja ove godine
  • Nova vrijednost Ritam klub nagrada
  • Rok za preregistraciju – 31. decembar 2014.
  • Veliki popusti za članove Ritam kluba prilikom kupovine telefona

Za članove Ritam kluba Telekoma u toku je obavezna preregistracija, neophodna zbog novog koncepta nagradnog programa Ritam kluba, koji uključuje nove nagrade i povlastice, kao i novu vrijednost Ritam klub nagrada, koja će se primjenjivati od 1. januara 2014.

Korisnici koji se ne preregistruju do tog roka neće moći koristiti benefite Ritam klub programa, niti skupljati nove dukate. Danom završene preregistracije korisnik stiče ponovno pravo na korišćenje dukata.

Ritam klub je nagradni program Telekoma, u kome korisnici skupljaju dukate i mijenjaju ih za vrijedne nagrade. Preregistracija je obavezna za sve članove Ritam kluba, kako bi i ubuduće mogli mijenjati dukate za nagrade, a svi ranije stečeni benefiti Ritam Kluba ostaju nepromijenjeni.

Preregistracija se može obaviti u T Centrima ili pozivom Call centra.
Krajnji rok za preregistraciju je do kraja 2014. godine, kada ističe validnost svih dukata sakupljenih na osnovu članstva u Ritam klubu.

Za članove Ritam kluba Telekoma u toku je kampanja "Registruj se za novi Ritam klub i ostvari popuste za telefon". Kampanja traje do kraja ove godine, a korisnici za svaki telefon kupljen uz popust za Ritam klub dukate, dobijaju dodatni popust od 50 eura (za kupovinu u T Centru), odnosno 70 eura (ukoliko kupovinu obave preko webshopa). Ovi uslovi važe za prvih hiljadu korisnika.