AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Novo pojeftinjenje poziva u fiksnoj mreži Telekoma

Cijene poziva u fiksnoj mreži Telekoma biće niže od 1. decembra, za fizička i pravna lica. Nakon sniženja u aprilu, biće to drugi korak smanjenja cijena u ovoj godini. Smanjenje se odnosi na cijene poziva, a mjesečna naknada za pristup mreži ostaje na istom nivou.

Cijene lokalnih poziva, u periodu od 07-19 sati, biće od 1. decembra snižene za 20 odsto - iznosiće 1.49 centi za minut, umjesto dosadašnjih 1.87 centi. Uz aprilsko sniženje ukupno pojeftinjenje iznosi 34 procenta.

Cijene međumjesnih poziva, u periodu od 07-19 sati, od 1. decembra će sa 4.46 centi/min biti snižene na 2.98 centi, što, uključujući smanjenje početkom aprila ove godine, predstavlja ukupno smanjenje od 50%.

Međumjesni pozivi, u periodu od 19-07h, sa 2.53 centa će pojeftiniti na 2.08 centi, što zajedno sa aprilskim sniženjem predstavlja smanjenje od ukupno 30 odsto.

Nakon aprilskog sniženja, cijena poziva ka mobilnim mrežama, u periodu od 07-19 sati, iznosila je 19.64 centa/min, a od 1. decembra će dodatno pojeftiniti na 16.66 centi. Računajući oba pojeftinjenja u ovoj godini – cijene su ukupno niže za 26 odsto.

Smanjenje cijena se odnosi i na međunarodne pozive prema mobilnim mrežama regiona - sa 30.94 centa/min na 29.75 centi/min.

Pozivi prema mobilnim mrežama Evrope će nakon aprilskog i decembarskog sniženja biti jeftiniji za 26 procenata - od 1. decembra će iznositi 33.32 centa, umjesto dosadašnjih 39.27 centi.

Od 1. decembra će pojeftiniti i pozivi ka fiksnim i mobilnim mrežama za zonu Svijet. Cijena poziva ka fiksnim mrežama će iznositi 59.50 centi, umjesto dosadašnjih 65.45 centi, a ka mobilnim mrežama sa trenutnih 95.20 centi na 89.25 centi.

Cijene su sa PDV-om.