AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Kablovi u Jerevanskoj ponovo prekinuti nakon sanacije


Nakon što su ekipe Telekoma prošle sedmice, uprkos olujnom nevremenu i otežanim uslovima, ulaganjem velikih napora i uz asistenciju policije uspjele da saniraju veliki dio štete koja je pričinjena na infrastrukturi u Jerevanskoj i povežu oko 820 korisnika na mrežu, kablovi su danas ponovo prekinuti pa su korisnici sa Zabjela ponovo ostali  bez servisa fiksne telefonije, interneta i Extra TV-a. 
Nepunih petnaest minuta nakon što su Telekomovi zaposleni i policija u petak napustili teren, prijavljeno je da je više lica počelo kopanje na mjestu sanacije, očigledno s namjerom da ponovo pričine štetu na infrastrukturi. Blagovremenom reakcijom policije, spriječeno je ponovno kidanje kablova, a Telekom je podnio četvrtu po redu krivičnu prijavu. U nedjelju je prijavljen još jedan pokušaj oštećenja infrastrukture na istoj lokaciji i podnijeta još jedna krivična prijava. Policija je ponovo blagovremeno reagovala i spriječila dalja oštećenja. Kablovi tom prilikom nijesu prekinuti, s tim što su polomljene zaštitne cijevi, i prethodno raskopana zaštitna armatura.  
Danas su u 14.45 kablovi ponovo prekinuti na istoj lokaciji  i korisnicima sa Zabjela je ponovo onemogućeno korišćenje servisa. 
Radovi u Jerevanskoj će biti nastavljeni u najkraćem mogućem roku i kada se za to ponovo obezbijede uslovi i asistencija policije, kako bi omogućili nesmetano korišćenje servisa za sve korisnike sa Zabjela. Zbog postojanja očigledne namjere da uprkos radovima na sanaciji, kablovi ponovo budu prekinuti i servisi onemogućeni za gradjane Zabjela, Telekom radi na implementaciji trajnog tehničkog rješenja kako bi se izbjegle dalje neprijatnosti za korisnike i kompaniju. Napominjemo da je Telekom za velik broj korisnika sa Zabjela prethodno omogućio besplatne zamjenske servise, uslugu “TV za sve” i mobilni internet, a jedan broj korisnika prebačen je na optiku, pa mogu nesmetano koristiti sve servise kao i ranije.  Kao što je najavljeno, korisnicima će biti omogućeni besplatni servisi u trajanju od mjesec dana, a njihovi računi biće umanjeni za period u kojem nijesu mogli koristiti servis. Kompanija je otvorila i posebne besplatne telefonske linije: 067551100, 067551133 i 067556699 (besplatni pozivi iz Telekom mreže) kako bi korisnicima sa Zabjela omogućili da u svakom trenutku mogu dobiti najnovije informacije vezano za rješavanje ove situacije.