AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Crnogorski Telekom objavio finansijske i poslovne rezultate za prvih devet mjeseci 2018.g.

  • Stabilizacija ukupnih prihoda i rast profitabilnosti
  • Neto dobit veća za 2,3 miliona u odnosu na uporedni period prethodne godine

Pozitivan trend iz prve polovine godine je nastavljen i u trećem kvartalu. Ostvaren je rast maloprodajnih prihoda u poređenju sa istim periodom prošle godine, kao i u odnosu na drugi kvartal. Nastavljen je i trend rasta profitabilnosti iz prethodnog perioda, a dodatno su ostvarena i pozitivna kretanja u korisničkoj bazi fiksnog interneta i Extra TV-a u odnosu na prethodni kvartal i na kraj prethodne godine.

Ukupni prihodi su iznosili 64 miliona, što je ostvarenje na nivou prvih devet mjeseci prošle godine, pri čemu je rast maloprodajnih prihoda nadoknadio pad u veleprodajnim prihodima.Operativna dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), isključujući posebne uticaje, iznosila je 23,8 miliona, čime je ostvaren rast od 5,5% u odnosu na uporedni period prethodne godine. Neto dobit iznosila je 6,6 miliona eura i veća je za 2,3 miliona u odnosu na uporedni period 2017. godine.

Širenje pokrivenosti optičkom i Turbo DSL mrežom, povećanje broja korisnika
Nastavljeno je širenje optike i Turbo DSL-a, kako bi korisnicima omogućili pristup najkvalitetnijoj mreži. Optika je sada dostupna u 79 hiljada domaćinstava, što predstavlja pokrivenost od 40% od njihovog ukupnog broja. Broj korisnika optičke mreže Crnogorskog Telekoma je porastao za 10% u poređenju sa prethodnom godinom i iznosio je 17 hiljada. Turbo DSL je dostigao pokrivenost od 68 hiljada domaćinstava, dok je broj korisnika iznosio 24 hiljade.

Nastavljen rast mobilnog interneta i postpejda
Na kraju trećeg kvartala, Crnogorski Telekom je uspio da zadrši tržišno liderstvo u postpejd segmentu za fizička lica, koje je ostvareno u drugom kvartalu. Time je dalje učvršćeno vođstvo na ukupnom postpejd tržištu. Na kraju trećeg kvartala 2018. godine bilo je aktivno 384 hiljada SIM kartica Crnogorskog Telekoma, što je za 14 hiljada više u odnosu na uporedni period prethodne godine. Baza postpejd kartica se uvećala za 22 hiljade, dok je baza pripejd SIM kartica smanjena za 8 hiljada.
Broj korisnika mobilnog interneta je porastao za 13 hiljada, u odnosu na uporedni period, i iznosio je 171 hiljadu.

Nikola Ljušev, izvršni direktor Crnogorskog Telekoma izrazio je zadovoljstvo ostvarenim rezulatatima za prvih devet mjeseci 2018. godine.

„Vrlo smo zadovoljni ostvarenim rezultatima i ponosni smo što smo uspjeli da ostvarimo strateške ciljeve koje smo postavili, a to su, prije svega, stabilizacija prihoda i rast profitabilnosti. Pozitivna kretanja svjedoče o posvećenom radu i zalaganju cijele Kompanije, ali i pravoj strategiji koja donosi dobre rezultate. Plan je da nastavimo sličnom dinamikom do kraja godine kako bi zadržali pozitivan trend i omogućili dalji rast.
Nastavljamo i sa ulaganjima u mrežu i inovacijama u ponudi servisa, a posebnu pažnju posvetićemo poboljšanju korisničkog iskustva. Partner smo državi u procesu digitalizacije i važan akter u digitalnoj transformaciji društva. Crnogorski Telekom već sada nudi pametna rješenja koja smo uspješno realizovali na nekoliko lokacija u Crnoj Gori, a to je tek početak u razvoju pametnih gradova.
Takođe, posebnu pažnju posvećujemo društveno odgovornim aktivnostima. Ove godine obilježavamo pet godina inicijative „Za svako dobro“ u okviru koje su podržani projekti od posebne važnosti za društvo u ukupnom iznosu od 150.000 eura. To je samo jedan od primjera naše podrške razvoju i doprinosu zajednici.“– zaključio je Ljušev.