AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Nova Magenta 1 ponuda za biznis korisnike

  • Jedinstvena ponuda na tržištu koja biznis korisnicima daje slobodu da sami kreiraju paket shodno svojim potrebama

Telekom je za svoje poslovne korisnike pripremio novu, unaprijeđenu Magenta 1 ponudu koja omogućava da korisnici sami kreiraju fleksibilan paket usluga, shodno svojim potrebama.

Magenta 1 Biznis nudi najbolju kombinaciju servisa iz oblasti mobilne i fiksne telefonije, interneta i Cloud usluga, objedinjenih u jednom paketu. Zahvaljujući novoj ponudi, Magenta 1 biznis paket može da sadrži neograničen broj mobilnih i fiksnih brojeva. Minimalan broj je jedan paket iz mobilne mreže i jedan paket iz fiksne mreže. Sve ostalo korisnik može dodavati po želji i na taj način objediniti sve Telekom usluge koje koristi, kreirajući paket koji najbolje odgovara prirodi njegovog biznisa.

U ponudi su šest paketa u mobilnoj mreži, koji se razlikuju po pretplati i uključenim povoljnostima. Među povoljnostima uključenim u pakete ubrajaju se: odvojeni minuti prema drugim mrežama u CG, neograničeni pozivi i sms u Telekom mreži, do 200 GB interneta na telefonu, do 100 besplatnih minuta za pozive ka internacionalnim zonama u pojedinim paketima, besplatni dolazni pozivi u romingu okviru usluge Moj svijet, Cloud servisi - Trend Micro Antivirus Licenca i Mail Exchange. Za 10 postpejd brojeva pridruženih Magenta 1 biznis paketu, na raspolaganju je 100 GB interneta za dijeljenje mjesečno.

Nakon što korisnik odabere jedan ili više paketa u mobilnoj mreži koji mu najviše odgovaraju, može ih kombinovati sa nekim od tri paketa u fiksnoj mreži. Paketi uključuje neograničene pozive ka Telekom fiksnoj i mobilnoj mreži, neograničen internet sa brzinama do 200 Mbps na optici i Cloud rješenja. Kada korisnik, shodno svojim potrebama, odabere kombinaciju mobilnih i fiksnih paketa, može i da uključi dodatne servise kao što su Extra TV, Office 365, mobilni internet, roming dodaci, internet opcije i digitalni dodaci za Viber, WhatsApp i društvene mreže.

Osnovni ugovor za jedan paket mobilne mreže i jedan paket fiksne mreže potpisuje se na 24 mjeseca. Za sve ostalo što korisnik dodaje, može birati minimalno trajanje ugovora, 12 ili 24 mjeseca.

Kako bi poslovnim korisnicima pomogli da na što bolji način optimizuju svoje poslovanje i odaberu pravu kombinaciju servisa, Telekom je pripremio i Magenta 1 Biznis Kalkulator, koji je zajedno sa detaljnim informacijama o novoj Magenta 1 ponudi dostupan na adresi www.telekom.me.