AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top fiksna telefonija poslovni

TELEKOM FLAT

POZIVI KA TELEKOM FIKSNOJ I MOBILNOJ MREŽI

Fiksni telefon je nezamjenljiv u poslovnoj komunikaciji. Dodatna opcija Telekom Flat uključuje pozive ka Telekom fiksnoj i mobilnoj mreži: 2000 minuta mjesečno. Mjesečna pretplata zavisi od broja linija.

Broj linija Mjesečna pretplata po liniji
1-4 10.17 €
5 i više 8.13 €

Cijene su sa PDV-om.


Praktični detalji

Opciju možete aktivirati uz sve biznis pakete Telekom fiksne mreže, jednom u toku obračunskog perioda. Aktivacija je moguća bilo kad u toku mjeseca; takođe i deaktivacija opcije.
Ako se opcija aktivira u toku mjeseca, broj minuta i pretplata se obračunavaju proporcionalno. Opcija ostaje aktivna dok je sami ne deaktivirate.


Nakon prvog minuta tarifiranje je po sekundi. Neiskorišćeni minuti se ne prenose u sljedeći mjesec. Nakon potrošenih minuta uključenih u opciju, pozivi u mreži se tarifiraju u skladu sa tarifnim paketom. Ostale cijene prema cjenovniku.

Zainteresovani za opciju?
Pozovite našeg predstavnika Prodaje zaduženog za vašu firmu ili pozovite Biznis kontakt centar 1515. Mi smo tu zbog vas.

Ponuda za Telekom Flat opciju