AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top postpaid tarife

Uvijek postoji razlog da uradite posebne stvari


NOVA POSTPAID OPCIJA: OPUŠTENO U MREŽI

  • 2000 minuta ka Telekom mobilnoj i fiksnoj mreži
  • 2000 SMS-ova ka Telekom mobilnoj mreži

Iskoristite ih da napravite najbolje poslovne kombinacije... I nikad ne zaboravite privatne.

Aktivirajte opciju!

  • pošaljite poruku sadržine OM PRIJAVA na broj 1467
  • pozovite 1515, Biznis kontakt centar
  • kontaktirajte predstavnika naše Službe prodaje zaduženog za vašu firmu

Opcija ostaje aktivna dok je sami deaktivirate. To možete učiniti SMS-om, pošaljite poruku OM ODJAVA na broj 1467 ili nas kontaktirajte.

Provjera stanja
U svakom trenutku možete provjeriti sa koliko minuta/SMS-ova iz opcije raspolažete: pošaljite poruku sadržine OM INFO na broj 1467 ili nas pozovite.

Važno je znati...
Neiskorišćeni minuti i poruke iz opcije se ne prenose u sljedeći mjesec. Pozivi i SMS uključeni u opciju ne važe u romingu.
Ukoliko koristite neki od Smart Team paketa, prvo se troše minuti uključeni u pretplatu, a nakon toga minuti iz opcije.
Ako aktivirate opciju u toku mjeseca, opcija se obračunava proporcionalno i dobijate proporcionalan broj minuta i SMS-ova. Opcija se može aktivirati jednom u toku obračunskog perioda.

Uslove korišćenja možete pronaći ovdje.