AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top mobilna telefonija poslovni

Ostale tarife

Data tarifa
Ukoliko ne koristite Internet opcije, Internet pristup obračunavaće vam se po standardnoj Data tarifi.

Data tarifa


bez PDV-a sa PDV-om
GPRS sa 100 KB prenešenih podataka bez pretplate 0.0427 € 0.0517 €

Obračunska jedinica je 100 KB.

Internacionalne tarife

Internacionalne zone Zemlje €/min
Zona 0 Srbija 0.2662
Zona I – Region* Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija 0.6050
Zona II – Evropa Evropa 1.0285
Zona III – SAD & Kanada SAD i Kanada 0.1035
Zona IV – Ostatak svijeta Sve zemlje koje ne pripadaju zonama 0, I, II i III 1.6456
Sateliti Satelitske mreže 2.8919

* Uz mjesečnu pretplatu 5.17 € pozivi prema ovoj zoni tarifiraju se po cijeni 0.4033 €/min: usluga ’’Dobre komšije’’.

Cijene se odnose na pozive prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u navedenim zemljama. Zone 0-IV i Sateliti: tarifiranje je na 60 sekundi. Cijene su sa PDV-om i date su sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.

Spisak država po internacionalnim zonama

Dobre komšije

Jeftiniji pozivi prema regionu.

Uz postpaid uslugu ’’Dobre komšije“ uživajte u jeftinijim pozivima prema zemljama prve internacionalne zone (Zona I – Region). Usluga omogućava jedinstvenu i povoljnu cijenu poziva prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u ovim zemljama, samo 0.4033 €/min, uz mjesečnu pretplatu 5.17 €.

Uslugu je potrebno aktivirati preko Službe prodaje poslovnim korisnicima.

Fizička lica koja pripadaju pravnom licu, a u potpunosti su ili djelimično odgovorna za plaćanje svojih računa, uslugu mogu aktivirati SMS-om. Dovoljno je poslati poruku sa tekstom KOMSIJE na broj 300, i sačekati povratnu poruku koja potvrđuje aktivaciju.

SMS prema inostranstvu (Zone I-IV i Sateliti) 0.1246 €

Cijena SMS-a prema Srbiji data je u opisu pojedinačnih paketa.

Specijalni brojevi

Postpaid tarife za specijalne brojeve €/min
Specijalni brojevi - SP1* 0.14 (0.1694)
Specijalni brojevi - SP2** 0.09 (0.1089)
Specijalni brojevi - SP3* 0.12 (0.1452)
Specijalni brojevi - SP4*** 0.14 (0.1694)
Specijalni brojevi - SP5** 0.26 (0.3146)
Specijalni brojevi - SP6*** 0.25 (0.3050)
Specijalni brojevi - SP7* 0.21 (0.2542)
Univerzalni imenik 1180*** 0.0800 (0.0968)

* Tarifiranje je na 60 sekundi.
** Tarifiranje je na 15 sekundi.
*** Tarifiranje je po pozivu.
U zagradi su cijene sa uključenim PDV-om i date su sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.

Lista specijalnih brojeva

Pozivi prema MAX telefoniji

Cijena, tarifni interval i periodi standardne i jeftine tarife su isti kao za pozive prema T-Com mreži u odgovarajućem tarifnom modelu.


Stranica je posljednji put ažurirana 14/04/2016