AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top max telefonija

MAX telefonija paketi

MAX telefonija 2 sadrži:

 • 2 do 3 telefonska broja,
 • Mogućnost spajanja od 2 do 3 telefonska aparata, IP ili analognih i faksa,
 • MAX telefonija tarifu,
 • Administraciju poziva preko portala.

MAX telefonija 4 sadrži:

 • 4-29 telefonskih brojeva,
 • Mogućnost spajanja do 29 telefonskih aparata, IP ili analognih i faksa,
 • IP Centrex,
 • MAX telefonija tarifu,
 • Administraciju poziva preko portala,
 • Fix – Mobile CUG.

MAX telefonija 30 sadrži:

 • 30 i više telefonskih brojeva, nema gornjeg ograničenja,
 • Mogućnost spajanja od 30 telefonskih aparata, IP ili analognih i faksa,
 • IP Centrex,
 • MAX telefonija tarifu,
 • Administraciju poziva preko portala,
 • Fix – Mobile CUG.

Broj lokala je jednak broju direktnih linija. Nema ograničenja na broj paketa i lokacija za jednog korisnika!

Stranica je posljednji put ažurirana 22/05/2013