AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Pavle Đurović

content\images\vladanpekovic

Pavle Đurović je rođen 1976. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Stekao je obrazovanje iz međunarodnog trgovinskog prava na International Postgraduate Trade Law Centru u Torinu. Karijeru je započeo u domaćoj advokatskoj kancelariji Vukotić-Durutović te nastavio internacionalnoj kancelariji kao pravni savjetnik 2000. godine i iste godine imenovan je za direktora International Law Office Harrisons - Solicitors u Podgorici. Bio je u ovom periodu odgovoran za najveće M&A i privatizacione poslove u Crnoj Gori. U Crnogorskom Telekomu je od 2003. godine, kada je imenovan za direktora pravne službe. Od 2010. godine je i sekretar Društva. Međunarodno je priznat član DT grupe za korporatvine i pravne poslove.

2017. godine imenovan je za Direktora Sektora za korporativne i pravne poslove i član je Menadžment komiteta.