AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top mobilna telefonija poslovni

Plaćanje računa

Preuzmite kontrolu!

Zbirni račun

Situacija kada firma plaća kompletne telefonske račune svojih zaposlenih. Stvar se, u praktičnom smislu, može pojednostaviti. Umjesto pojedinačnih računa, pravna lica mogu plaćati zbirni račun, zajednički za sve brojeve koji su ''upakovani'' u biznis paket. Na računu se vidi iznos pojedinačnih računa.

Limitirani račun

Napravite granicu između poslovnog i privatnog života! T-Mobile vam olakšava ''svođenje računa'' na kraju mjeseca: za dio računa u visini limita određenog za zaposlene račun dobija firma, a potrošeni iznos preko toga stiže u vidu pojedinačnog računa na ime i adresu zaposlenog.

Pojedinačni račun u okviru firme

Vaši zaposleni dobijaju račune na svoje ime i adresu, kao fizička lica. Poenta (i prednost) je što, ako su dio biznis paketa, ostvaruju značajan popust na međusobne razgovore. O tome je već bilo riječi.

Stranica je posljednji put ažurirana 20/05/2013