AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top internet poslovni

Kako postati korisnik

Kupovina ADSL (Fl@T B4, Fl@T B6, Fl@T B8, Fl@T B10) paketa je omogućena svim korisnicima, bez obzira da li imaju pristup preko klasičnog modema ili ISDN-a (dial-up).

Potrebno je prvo da na našem sajtu (ADSL provjera dostupnosti) provjerite da li na vašoj lokaciji postoje tehničke mogućnosti za uvođenje ADSL servisa. Provjeru i narudžbu možete napraviti i pozivom na broj 1515.

Za podnošenje zahtjeva za ADSL, potrebna su sljedeća dokumenta:

  • Rješenje o registraciji preduzeća
  • Rješenje za PIB i PDV
  • Broj žiro-računa preduzeća
  • Karton deponovanih potpisa
  • Pečat preduzeća

ADSL paketi se mogu kupiti na prodajnim mjestima:

  • U svim T-Centrima
  • u svim TK centrima u Crnoj Gori
  • online i preko broja 1515

Nakon prijave za kupovinu nekog od paketa slijedi dolazak ADSL instalatera i ugradnja potrebne opreme.

Uslovi korišćenja

Uslove korišćenja ADSL servisa možete pronaći ovdje.

Stranica je posljednji put ažurirana 06/09/2011