AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top internet poslovni

Šta je ADSL?

ADSL je istovremeno korišćenje interneta i telefona. ADSL tehnologija se zasniva na postojećoj telefonskoj infrastrukturi i ima mnogo prednosti u odnosu na slične tehnologije, i to upravo zbog brzine, jednostavnosti i efikasnosti korišćenja Internet servisa.

Zasnivanje pretplatničkog odnosa

Zasnivanje pretplatničkog odnosa uključuje cijenu izabranog modema i cijenu instalacije ADSL modema (51.20 eura sa PDV-om). Ukoliko se opredijelite da sami instalirate ADSL, instalaciona taksa se ne plaća. Više informacija o samoinstalaciji možete pronaći ovdje.

Da li je brzina zagarantovana?

Nije. Faktori kao što su vrsta kabla, razdaljina mogu da utiču na vaš servis ADSL pristup internetu. Crnogorski Telekom nastoji da obezbijedi maksimalne brzine za različite ADSL pakete.

Još jedna promjenljiva je i sam Internet. Naime, Crnogorski Telekom može da garantuje za svoju mrežu da u njoj neće doći do tzv. „uskih grla“ i zagušenja saobraćaja, ali ne može da garantuje tako nešto za ostatak Interneta. Tako se može pojaviti slučaj da Vaš ADSL modem i Vaša konekcija funkcionišu besprekorno, ali da podatke koje vi želite da dobijete, u tom trenutku žele i mnogi drugi korisnici Interneta, a da server ili računar na kome se te informacije nalaze, nije u stanju da pruži tolikom broju korisnika informacije u isto vrijeme i tada korisnik „čeka da dođe na red".

Kako zamijeniti ADSL paket?

Ukoliko želite da ADSL paket koji trenutno koristite zamijenite nekim drugim ADSL paketom, potrebno je popuniti Zahtjev za promjenu ADSL paketa.
Zahtjev možete popuniti u T-Centru u vašem gradu (ili TK centru).

Novi paket će biti aktiviran u roku od 48h od podnošenja zahtjeva.

Stranica je posljednji put ažurirana 01/10/2015