AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top dodatne usluge poslovni

Dodatne usluge

Za još udobnije krstarenje Telekom mobilnom mrežom...

Zabrana prikaza vlastitog broja

Ukoliko imate razlog zbog koga ne želite da se vaš broj prikazuje na displeju onih koje pozivate, omogućavamo vam i tu uslugu.

Ako imate aktiviranu Zabranu prikaza broja, svoj broj možete učiniti vidljivim kad to poželite. Ispred broja koji pozivate, ukucajte *31#.

Zaštićen broj

Ako ispred broja koji pozivate ukucate #31# vaš broj neće biti prikazan na displeju telefona onoga koga pozivate.

Preusmjeravanje poziva

Možete preusmjeriti pozive na Govornu poštu ili na drugi telefonski broj, mobilni ili fiksni.

Poziv na čekanju

Omogućava da preuzmete još jedan poziv u toku razgovora.

Zadržavanje poziva

Zadržavanje razgovora koji je u toku i pozivanje drugog broja.

Specifikacija poziva

Detaljni prikazi poziva (vrijeme, pozvani broj, trajanje i cijena razgovora).

Zabrana pozivanja

Možete onemogućiti određene vrste poziva sa svog telefona.

Konferencijska veza

Možete razgovarati sa više od jedne osobe - istovremeno. 

Data

Prenos podataka.

Fax

Omogućava da pošaljete i primite faks putem mobilnog telefona.

Online usluge

Provjera stanja na računu i T-Mobile imenik na adresi www.t-mobile.me

web2SMS

Svakog dana možete poslati 10 besplatnih SMS-ova prema T-Mobile mreži u Crnoj Gori sa web strane www.telekom.me

Stranica je posljednji put ažurirana 22/07/2016