AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top dodatne usluge fiksna poslovni

Dodatne usluge i Paket Plus

Za značajnu uštedu pretplatite se na PAKET+ po cijeni od 0,99 EUR mjesečno, koji sadrži:

  • Identifikacija poziva (bez uređaja)
  • Poziv na čekanju
  • Preusmjeravanje poziva
  • Konferencijska veza
Naziv usluge Opis Aktiviranje  Deaktiviranje 
Identifikacija poziva
Omogućava prikazivanje broja sa kojeg Vam je upućen poziv,
ukoliko je centrala kojoj taj broj pripada u mogućnosti da pošalje takvu informaciju.
Aktiviranje usluge se naplaćuje sa 1,02 EUR. 
Cijena: 0,46 EUR mjesečno 

Uslugu aktivira
operater u centrali

 

 Uslugu deaktivira
operater u centrali

 

Poziv bez biranja
Korišćenjem ove usluge ostvarujete direktnu vezu (bez biranja)
sa željenim brojem, nakon isteka vremenskog perioda od 5 sekundi.
Prije isteka ovog perioda možete birati bilo koji drugi broj. 
Cijena: 0,46 EUR mjesečno

 Uslugu aktivira operater u centrali

 Uslugu deaktivira operater u centrali

Preusmjeravanje poziva
Ova usluga vam omogućava da dolazne pozive
preusmjerite na željeni broj koji vam je dostupan.
Korisnički broj na koji se vrši preusmjeravanje,
možete definisati vi ili operater na centrali.

* 2 1 * broj #


# 2 1 #


Poziv na čekanju
Dok razgovarate telefonom, diskretnim tonom u vašoj slušalici
bićete upozoreni da neki drugi korisnik želi stupiti u vezu sa vama.
Korišćenjem ove usluge korisnik se može prebacivati sa jedne na drugu
(tipkanjem: FLASH+2) ili može raskinuti vezu koja je u toku i preuzeti drugi poziv
(tipkanjem FLASH+1). 
Cijena: 0.46 EUR mjesečno

 * 4 3 #


# 4 3 #


Konferencijska veza
Ova usluga vam omogućava ostvarivanje veze sa dva sagovornika istovremeno.
Atraktivno za biznis klijente čije poslovne aktivnosti zahtijevaju više učesnika u razgovoru.
Veza se uspostavlja biranjem tri broja odvojenih tipkom FLASH (broj 1 + FLASH + broj 2 + FLASH + broj 3). 
Cijena: 0,46 EUR mjesečno

 Uslugu aktivira operater u centrali

 

Uslugu deaktivira operater u centrali

Odbijanje dolaznih poziva
Usluga vrši usmjeravanje dolaznih poziva na govornu mašinu,
koja obavještava da nijeste u mogućnosti primiti poziv, dok Vi sa
svog aparata i dalje normalno obavljate poziv. 
Cijena: 0.46 EUR mjesečno

 * 26 #


# 26 #


PAKET+
Za značanju uštedu pretplatite se na PAKET+ po cijeni od 0,99 EUR koji sadrži: Identifikaciju poziva (bez uređaja), poziv na čekanju, preusmjeravanje poziva, konferencijsku vezu. Prijavljivanje za PAKET+ možete obaviti u najbližem T-Centru.

Prijavljivanje za PAKET+ možete obaviti u najbližem T-Centru

 

Cijene su bez PDV-a.

Stranica je posljednji put ažurirana 03/07/2013