AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top web hosting

Email paketi

Paketi e-mail adresa su praktičan i jednostavan način da vašoj firmi i zaposlenima date pečat prepoznatljivosti u komunikaciji.

E-mail paketi namijenjeni su pravnim licima koja žele da njihove službe i zaposleni imaju oficijelne e-mail adrese, tj. adrese koje u svom domenu sadrže i naziv firme (npr. prodaja@imefirme.co.me ili ime.prezime@imefirme.co.me ).

Mini Mail Paket

Mini Mail Paket omogućava do 20 e-mail adresa po cijeni od 71.17 EUR za jednu godinu.

Mail Plus Paket

Mail Plus Paket omogućava do 100 e-mail adresa po cijeni od 132.18 EUR za jednu godinu.

Super Mail Paket

Super Mail Paket omogućava do 200 e-mail adresa po cijeni od 238.95 EUR za jednu godinu.

Mega Mail Paket

Mega Mail Paket omogućava do 300 e-mail adresa po cijeni od 355.89 EUR za jednu godinu.


Sve cijene su sa PDV-om.

Stranica je posljednji put ažurirana 07/09/2011