AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top kontakt centar poslovni

Govorna pošta

Odgovara na pozive onda kad vi to ne možete (ili ne želite)!

Imali ste poziv...

Možda će vas neko pozivati ponovo (i ponovo), dok konačno ne budete dostupni... Nekad, ipak, neće.
Možda život i nije prepun situacija kada jedan poziv može promijeniti sve... Ali, ponekad je upravo tako.

Ništa ne brinite, u T-Mobile mreži nikada nećete propustiti važan poziv. Naši servisi rade za vas...

Govorna pošta

Odgovara na pozive upućene vama onda kad vi to ne možete (ili ne želite). Preslušajte poruke kad to vama odgovara. Govornoj pošti sa svog broja pristupate na sasvim jednostavan način. Dovoljno je da pozovete 14077. Ostavite svoje podatke, potpis, pozdravnu poruku i... opustite se.

Govornoj pošti pristupate jednostavno i brzo. Birajte:

  • 14077  za preslušavanje poruka sa sopstvenog mobilnog telefona u mreži;
  • 14078 za pristup govornoj pošti sa drugog mobilnog telefona.

Podešavanja:

  • 14073 za direktan pristup promjeni šifre;
  • 14074 za direktan pristup snimanju ili promjeni zvučnog potpisa;
  • 14075 za direktnu promjenu šifre, zvucnog potpisa i pozdravne poruke;
  • 14076 za direktno pristupanje snimanju ili promjeni pozdravne poruke.

Aktivacija i deaktivacija: pozovite naš Kontakt Centar i izrazite svoju želju, tj. zahtjev.

Funkcije tipki koje vrijede u svakom trenutku tokom korišćenja Govorne pošte:

#            Završetak radnje
*            Poništava posljednju radnju i vraća za jedan korak unazad
*  *        Vraćanje u glavni meni
7            Pauza/Nastavak radnje
8            Pomoć
8  8        Opšti uvod
8  8  8    Uvod za nove korisnike

MMS pošta

Imali ste poziv... Preslušajte ga lako i besplatno.

Uz novu uslugu MMS pošta nikada nećete propustiti važan poziv. Pruža vam pregled poziva koji su vam bili upućeni dok ste bili nedostupni – u vidu zvučnih MMS-ova.

MMS pošta je sasvim efikasna: ponudiće onome ko vas pozove dok ste nedostupni da vam ostavi poruku, a vama je isporučiti direktno na displej mobilnog telefona. Isporuka je brza, a prijem jednostavan: preslušajte MMS poruku jednim pritiskom na dugme. I, ne manje važno, besplatno.

Druga strana ostavlja poruku po standardnoj cijeni poziva u T-Mobile CG mreži u tarifnom paketu koji koristi. Da biste koristili servis potrebno je da vaš telefon podržava MMS, takođe i amr format zvuka. Za aktivaciju, kao i deaktivaciju servisa, dovoljno je pozvati Kontakt Centar na besplatan broj 1500.

Stranica je posljednji put ažurirana 21/05/2013