AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Integris

Pouzdan partner je rješenje za vaš uspeh.

Kvalitet. Inovacije. Kontrola troškova.

Integris usluge su skup telekomunikacionih i IT servisa i proizvoda, integrisanih u cilju pružanja kompletne usluge korisniku. Na vama je samo da iznesete svoje zahtjeve – a mi ćemo obezbijediti sve što vam je potrebno: od dizajna mreže, projektovanja i implementacije predloženih rješenja, preko opreme, održavanja opreme i servisa, do ekspertske konsultantske usluge našeg stručnog kadra.
I - ne manje važno - kontrolisan trošak: nema inicijalnih kapitalnih troškova, već kroz fiksne mjesečne naknade.

Tri glavne prednosti Integrisa su:

1. SLA - Service Level Agreement

2. Rješenja po mjeri uz konsultantske usluge

3. Finansijski model - nema inicijalnih ulaganja, već kroz mjesečne pretplate. Jedna cijena za čitavo rješenje: oprema, servis i održavanje – sve u jednom paketu.

IntegriNet

Rješenja koja se baziraju na razvijenoj komunikaciji i povezanoj mrežnoj infrastrukturi, kako WAN tako i LAN segmenta – od opreme do linka i održavanja kompletnog rješenja.

saznajte više

IntegriDesk

Rješenja koja omogućavaju integraciju softvera i hardvera na radnom mjestu.Uglavnom se baziraju na prodaji i održavanju personalnih računara.

saznajte više

IntegriBiz

Rješenja prilagođena posebnim programskim ili aplikativnim potrebama određene kompanije ili određenom tipu kompanija.

saznajte više