Centar povjerenja

Digitalni sertifikati su važan dio savremenih poslovnih procesa i IT infrastrukture. Oni osiguravaju sigurnost podataka i povjerljivost u digitalizovanim procesima i elektronskim komunikacijama, i imaju vrijednost dokaza.

Kao sertifikaciono tijelo i oslonac povjerenja za elektronsku razmjenu podataka, vaš smo partner za sigurne i moderne poslovne procese podržane IT-ijem.

Usluge povjerenja

Crnogorski Telekom je registrovan kao kvalifikovani pružalac elektronskih usluga povjerenja u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu.

Najviši nacionalni i međunarodni sigurnosni standardi, i stalni razvoj

Elektronske usluge povjerenja koje pružamo usklađene su sa zakonskom regulativom i mjerodavnim međunarodnim normama iz djelokruga pružanja ovih usluga.


Naša rješenja su zasnovana na najnovijim tehnologijama i kontinuirano se razvijaju. Pratimo potrebe korisnika, razvoj tehnologije i promjene u normama iz područja pružanja elektronskih usluga povjerenja te u skladu s tim unapređuje i usklađuje svoj rad.

Trenutno u ponudi:

 • Kvalifikovani sertifikat za napredni elektronski pečat*
 • Kvalifikovani sertifikat za napredni elektronski potpis fizičkog lica u okviru pravnog lica**

*Usluga je namijenjena isključivo pravnim licima. Ovaj vid sertifikata može se koristiti za potrebe elektronske fiskalizacije gotovinskih računa.

**Usluga se izdaje ovlašćenim fizičkim licima u sklopu pravnog lica, i može se koristiti za elektronsku fiskalizaciju bezgotovinskih računa.

Kako do sertifikata

Da bi pravno lice dobilo kvalifikovani sertifikat za napredni elektronski pečat ili elektronski potpis fizičkog lica u okviru pravnog lica, potrebno je da ovlašćena osoba posjeti neki od T-Centara širom Crne Gore, ili Biznis centar u Podgorici i podnese sljedeća dokumenta:

 • Popuni zahtjev.
 • Original ili ovjerena kopija zvaničnih dokumenata koji pružaju dokaz o identitetu pravnog lica – rješenje, odnosno izvod o registraciji iz CRPS-a, ne starije od šest mjeseci; odnosno za javne ustanove i nevladine organizacije i druge pravne subjekte, dokaz o registraciji od ovlašćenog nadležnog organa.
 • U slučaju da lice registrovano za zastupanje pravnog lica želi da ovlasti neku drugu osobu da podnese zahtjev, mora dostaviti i popunjeno ovlašćenje.
 • Fizičko lice se identifikuje važećim identifikacionim dokumentima, izdatim od strane odgovarajućeg državnog organa: lična karta ili pasoš.
 • Uplatnica (ukoliko se sertifikat plaća odmah) na žiro račun 510-103-22 kod CKB ili 530-1258-22 kod NLB Montenegrobanke.
 • Sertifikat se plaća jednokratno i važi 3 godine. Pravno lice ima dvije opcije: plaćanje odmah ili, ako je korisnik Telekom usluga, preko računa za telekomunikacione usluge.

Izdavanje sertifikata – praktični koraci

Sve u jednom rješenju

Cjenovnik usluga

Izdavanje kvalifikovanog sertifikata za napredni elektronski pečat
24,79 €
Cijena bez PDV-a
30,00 €
Cijena sa PDV-om
Validnost:
3 godine
Izdavanje kvalifikovanog sertifikata za napredni elektronski potpis fizičkog lica u okviru pravnog lica
24,79 €
Cijena bez PDV-a
30,00 €
Cijena sa PDV-om
Validnost:
3 godine
Obnova kvalifikovanog sertifikata za napredni elektronski pečat
24,79 €
Cijena bez PDV-a
30,00 €
Cijena sa PDV-om
Validnost:
3 godine
Obnova kvalifikovanog sertifikata za napredni elektronski potpis fizičkog lica u okviru pravnog lica
24,79 €
Cijena bez PDV-a
30,00 €
Cijena sa PDV-om
Validnost:
3 godine
Opoziv sertifikata
Besplatno
Besplatno
Validnost:
3 godine

Opoziv sertifikata

Po zahtjevu nadležnog državnog organa ili samog korisnika, sertifikaciono tijelo opoziva izdati sertifikat u sljedećim slučajevima:

 • Opoziv sertifikata zahtjeva potpisnik, autor elektronskog pečata/potpisa ili njegov ovlašćeni zastupnik.
 • Ako sertifikaciono tijelo utvrdi da je podatak u sertifikatu pogrešan ili je sertifikat izdat na osnovu pogrešnih podataka.
 • Ako sertifikaciono tijelo primi obavještenje da je potpisnik ili pravno, odnosno fizičko lice u čije ime potpisuje izgubilo poslovnu sposobnost, umrlo ili je prestalo da postoji, odnosno istekao rok važenja ovlašćenja za potpisivanje, ili su se promijenile činjenice koje utiču na važenje sertifikata.
 • Ako sertifikaciono tijelo utvrdi da su podaci za izradu elektronskog potpisa ili informacioni sistem potpisnika ugroženi na način koji utiče na pouzdanost i bezbjednost izrade elektronskog potpisa ili kad treće lice te podatke koristi na neprimjeren način.
 • Ako sertifikaciono tijelo utvrdi da korisnik krši odredbe ugovora.
 • Ako sertifikaciono tijelo utvrdi da su podaci za provjeru elektronskog potpisa ili informacioni sistem davaoca usluga povjerenja za izdavanje sertifikata ugroženi na način koji utiče na bezbjednost i pouzdanost sertifikata.
 • Ako sertifikaciono tijelo prestaje sa radom ili mu je rad zabranjen, a izdatim sertifikatima nije istekao rok važenja, osim ako elektronske usluge povjerenja izdavanja sertifikata ne prenese na drugog davaoca tih usluga.
  Istekne rok važenja sertifikata.
 • Ako sertifikaciono tijelo primi sudsku odluku ill upravni akt koji se odnose na važenje sertifikata.
  Postoje drugi pravni razlozi predviđeni internim aktima iz člana 37 stav 4 Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

Opoziv po zahtjevu korisnika

KONTAKT

Iskoristite našu kompetentnost i infrastrukturu da povećate svoju efikasnost i sigurnost. Javite nam se!

CTrust PMA: Crnogorski Telekom A.D.

Adresa: Moskovska 29, 81000 Podgorica

E-mail: ctrust_pma@telekom.me

Politika sertifikacije i praktična pravila

CTrust GP CA CPS_V3.1_08.07.2021 (2811 KB)
CTrust CP_V4.1_02.07.2021 (2488 KB)
CTrust CP_V4.0_18.05.2021 (2444 KB)
CTrust CP V3.2 12. 03. 2021 (2933 KB)
CTrust GP CA CPS V2.2 12. 03. 2021 (3277 KB)
CTrust CP V3.1 29. 01. 2021 (1957 KB)
CTrust GP CA CPS V2.1 29. 01. 2021 (2254 KB)
CTrust PDS V1.0 (276 KB)
Zahtjev za sertifikat (117 KB)
Ovlašćenje sertifikata (111 KB)
CTrustGPCA
CTrustRootCA
CTrustRPCA
Lista opozvanih sertifikata (CRL) izdatih od strane CTrust Root CA
Lista opozvanih sertifikata (CRL) izdatih od strane Ctrust GP CA
Lista opozvanih sertifikata (CRL) izdatih od strane Ctrust RP CA

Pitanja i odgovori

Koliko traje izdavanje sertifikata?
Koja je vrsta sertifikata potrebna za elektronsku fiskalizaciju?
Šta se dešava nakon 3 godine, kada sertifikat istekne?
Gdje su sertifikati priznati?
Kako da promijenim podatke iz sertifikata (npr. PIB)?
Sumnjam da je neko zloupotrijebio moj sertifikat. Šta da radim?