Cumulus

Digitalno računovodstvo i administracija ljudskih resursa na jednom mjestu – sada sa 50% popusta


Šta je Cumulus?

Aplikacija koja malim i srednjim preduzećima omogućava povezivanje poslovnih procesa od praćenja ugovora i fakturisanja, preko računovodstva i upravljanja platama do poslovne analitike.
Culumus rješenje čuva vaše podatke na sigurnim serverima u cloudu, pa svojim spoljnim saradnicima (npr. knjigovodstvo) možete dozvoliti da im pristupe. Rad je tako pojednostavljen i ubrzan.

Kome je Cumulus namijenjen?


 • Idealno rješenje za mala i srednja preduzeća koja su orijentisana na pružanje usluga, i računovodstvene servise. Računovodstvene radnje i evidencije potpuno su digitalizovane.
   
 • Fakturisanje i računovodstvo
  Jednostavno kreiranje naloga i ugovora, predračuna, faktura, knjiženja odobrenja i zaduženja, upravljanje troškovima, obračun PDV-a i razne druge mogućnosti.
   
 • Ljudski resursi
  Kadrovske evidencije i obračun plata kroz aplikaciju.
   
 • Osnovna sredstva
  Evidentiranje poslovnih promjena osnovnih sredstava (nabavka, amortizacija, revalorizacija, prodaja i sl.).

Zašto odabrati Cumulus?
 

 • Eliminisanje faktora ljudske greške iz vaših obračuna.
   
 • Automatizacija ručnog računovodstvenog rada oslobađa vaše zaposlene velikog dijela operativnog posla.
   
 • Operativni troškovi se značajno smanjuju.
   
 • Brzo i precizno izvještavanje koje će vašem preduzeću dati značajne uvide u performanse i finansijske tokove.
   
 • Jednostavno prilagođavanje poslovanja državnim finansijskim i PDV regulativama – rješenje je prilagođeno zahtjevima elektronske fiskalizacije.
   
 • Poboljšana i olakšana komunikacija odjeljenja za finansije i administraciju sa svim ostalim odjeljenjima preduzeća (odobravanje faktura, kontrola, pregled, email komunikacija i sl).


Najvažnije prednosti Cumulus aplikacije

Kontrola troškova
Bilo gdje, bilo kad
Predefinisani dokumenti i izvještaji
Konfigurabilnost
Sigurnost i notifikacije
Podrška 24/7

Više o usluzi

Culumus sistem sastoji se od četiri ključna modula. Možete ih koristiti pojedinačno ili u kombinaciji.

Cumulus Light
Finansijsko računovodstvo
HR modul
Osnovna sredstva

Modul za elektronsku fiskalizaciju

Omogućava kompletnu integraciju sa sistemom Poreske uprave, u skladu sa svim propisanim funkcionalnim i tehničkim zahtjevima.

• Administracija sertifikata
• Administracija operatera
• Registracija ENU-a
• Deaktivacija ENU-a
• Prijava depozita
• Isplata pologa
• Verifikacija IKOF-a za ENU
• Prosljeđivanje računa Poreskoj upravi uz evidenciju IKOF i JIKR brojeva, čime je omogućena:
     • Fiskalizacija gotovinskih računa
     • Fiskalizacija bezgotovinskih računa
     • Fiskalizacija avansnih računa
     • Fiskalizacija sumarnih računa
     • Fiskalizacija korektivnih računa
• Digitalno potpisivanje poslatih poruka
• Ponovno slanje računa na fiskalizaciju – grupno i pojedinačno
• Čuvanje xml fajlova poslatih ka sistemu PU
• Štampa računa sa QR kodom i drugim propisanim elementima
• Izlistavanje pregleda prometa ENU-a sa sljedećim izvještajima:
     • Fiskalni presjek stanja (pregled dnevnog prometa)
     • Fiskalni dnevni izvještaj – kraj dana (ukupan promet za poslovni radni dan)
     • Periodični fiskalni izvještaj o ostvarenom prometu na naplatnom uređaju (od datuma do datuma)
     • Periodični analitički pregled (izvještaj) – ''elektronski žurnal'' (sa stavkama)
     • Periodični analitički pregled (izvještaj) sa stavkama svih offline računa i dnevnim subtotalima – ''offline elektronski žurnal''
     • Periodični analitički pregled (izvještaj) sa stavkama svih ''korektivnih'' računa sa dnevnim subtotalima – ''elektronski žurnal korekrivnih računa''
     • Izvještaj knjiga izlaznih faktura

14,90 €/mj. (bez PDV-a)
18,03 €/mj. (sa PDV-om)

Prikazana je cijena za jedan ENU i maksimum tri korisnika sistema. Svaki dodatni korisnički nalog naplaćuje se 10 eura mjesečno bez PDV-a, odnosno 12,10 eura sa PDV-om.

Zainteresovani? Imate pitanje?
Korisne informacije
Uslovi korišćenja (594 KB)