AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top roaming poslovni

Moj svijet

Prva klasa rominga sada u čak 17 zemalja!

Uvijek tu... Čak i kada nisam.

Usluga ’’Moj svijet’’ omogućava besplatne dolazne pozive iz svih mreža u Crnoj Gori* u 17 zemalja i jedinstvene cijene odlaznih poziva i SMS-a.  

Usluga je dostupna svim postpaid korisnicima, individualnim i poslovnim.

’’Moj svijet’’ pomjera granice u komunikaciji u zemljama (mrežama):

Albanija (Telekom.al), Austrija (T-Mobile Austria), Njemačka (Telekom.de), Mađarska (Telekom HU), Holandija (T-Mobile NL), Češka (T-Mobile CZ), Slovačka (Slovak Telekom), Velika Britanija (Everything Everywhere), SAD (T-Mobile USA), Hrvatska (Croatian Telekom), Makedonija (Telekom.mk), Poljska (T-Mobile Poland), Bosna i Hercegovina (HT ERONET), Bugarska A1 (Mtel), Grčka (Cosmote), Italija (TIM), Rumunija (Telekom Romania Cosmote).


Aktivirajte uslugu!

Obezbijedite sebi prvu klasu rominga ’’Moj svijet’’. Aktivirajte uslugu: pošaljite poruku MOJ SVIJET na broj 14555; ili pozovite 1500... I na svojim putovanjima izaberite neku od mreža sa liste.

Dolazni pozivi
iz Crne Gore
Odlazni SMS Odlazni pozivi Prenos
podataka
  jedna tarifa za sve
odlazne poruke
jedna tarifa za sve
odlazne pozive**
 
0 € 0.1549 € 1.0237 €/min 4.3329 €/1MB
Cijene su sa PDV-om i date su sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.


*Primjenjuje se politika fer korišćenja. Na raspolaganju imate određen broj besplatnih minuta dolaznih poziva iz Crne Gore, koji zavisi od tarifnog paketa koji koristite:

  • Smart Biznis Intro i ostali postpaid paketi: 50 minuta u toku kalendarskog mjeseca
  • Smart Biznis Mini: 30 minuta u toku kalendarskog mjeseca
  • Smart Biznis 15 (kao aktivni tarifni paketi koji nijesu u aktuelnoj ponudi - Smart Team 15’, Smart Team 15, Smart Team Plus 15, i29, i28): 100 minuta u toku kalendarskog mjeseca
  • Smart Biznis Regular, Smart Biznis 25 (kao aktivni tarifni paketi koji nijesu u aktuelnoj ponudi - Smart Team 25’, Smart Team 25, Smart Team Plus 25, i39, i41): 200 minuta u toku kalendarskog mjeseca
  • Smart Biznis Superior, Smart Biznis Premium (kao aktivni tarifni paketi koji nijesu u aktuelnoj ponudi - Smart Team 50’, Smart Team 50, Smart Team Plus 50, i59, i62):  300 minuta u toku kalendarskog mjeseca
  • Smart Biznis Exclusive: 500 minuta u toku kalendarskog mjeseca

**Tarifiranje se vrši na minut.

Provjera preostalih minuta - pošaljite poruku sa tekstom MINUTI na broj 14555.
Obratite pažnju – moguće je da u trenutku kada primite povratnu poruku nijesu obrađeni svi pozivi jer obrada roming saobraćaja zavisi od operatera čiju mrežu koristite i može kasniti.

Nakon što potrošite besplatne minute, dolazni roming saobraćaj tarifiraće se na standardan način.

Opšti uslovi korišćenja

Stranica je posljednji put ažurirana 25/07/2016